Virtuální zprovoznění a školení operátorů s platformou SIMIT

The SIMIT simulation platform enables virtual commissioning and operator training

Simulace, testování – jdeme na to!

Rychlejší uvádění výrobků na trh při zachování stejné úrovně kvality si vyžaduje integrované postupy projektování i kratší časy na změnu a uvedení do provozu u nových nebo i upravených výrobních jednotek. Simulační platforma SIMIT umožňuje komplexní testování automatizačních aplikací a nabízí realistické prostředí pro školení obsluhy před vlastním uvedením systémů do provozu. Přináší tak možnosti pro optimalizaci procesů a zachování know-how, což vede ke zkrácení nejen doby zprovoznění, ale i doby pro uvedení na trh. Obecně to znamená, že výrobní a procesní podniky mohou pracovat mnohem účinněji a efektivněji po celou dobu životnosti.

Zajímá vás více informaci?

Kontaktujte nás

Aktuálně nabízíme: Simulační platforma SIMIT V11

SIMIT V11 – nyní ještě výkonnější, otevřená a flexibilní!

SIMIT V11.0 umožňuje ještě rychlejší a snadnější nastavení simulace. Větší efektivitu přináší rozšíření automatického importu, např. automatické generování projektů na základě externích dat. Větší flexibilita umožňuje rozšíření externí vazby pro připojení nástrojů třetích stran, např. lepší integraci simulace robotiky. Zcela nová je funkce přehrávače, ta umožňuje přehrávání existujících simulačních projektů v SIMITu.

Krátké představení platformy SIMIT

SIMIT simuluje vše, co SIMATIC automatizuje

S platformou SIMIT můžete provádět komplexní virtuální testování automatizačních projektů a zprovoznění systémů, strojních zařízení i procesů. Lze ji rovněž využít k tvorbě realistických prostředí pro školení obsluhy.

Simulace v reálném čase – základ vaší strategie digitalizace

Platforma SIMIT vám umožní provádět v rámci jednoho systému simulace a komplexní testování automatizačních projektů i virtuální zprovoznění systémů, strojních zařízení a procesů. Simulace zajistí vyšší efektivitu ve všech fázích životního cyklu výrobních i procesních závodů. Zároveň představuje snadnou cestu k optimalizaci procesů a zachování know-how.

 

Na rozdíl od testování v reálném prostředí vám simulace v reálném čase nabízí chráněný prostor pro vyzkoušení nových scénářů, které si můžete kdykoli resetovat nebo uložit, a to tak často, jak potřebujete. SIMIT zaujme svou flexibilní a škálovatelnou strukturou a intuitivním uživatelským rozhraním. Díky široké škále komunikačních možností mezi platformou SIMIT a externími simulátory můžete využít stávající poznatky k provádění ještě realističtějších simulací.

Rychlejší zprovoznění

Při virtuálním zprovoznění pomocí platformy SIMIT si můžete všechny automatizační funkce spolehlivě vyzkoušet před vlastním zprovozněním: Na základě stávajících konstrukčních a technických dat a knihoven SIMIT proběhne simulace veškerých systémů, strojů a procesů.

 

Platforma zajistí všechna nezbytná komunikační propojení mezi simulačním a automatizačním prostředím. V případě konfigurace HIL (hardware-in-the-loop) se automatizační program nahraje přímo do skutečného automatizačního systému. S jednotkou SIMIT Unit můžete hardware propojit se simulační platformou prostřednictvím protokolu PROFINET nebo PROFIBUS.

 

Systém však funguje i bez reálných hardwarových komponent: V rámci konfigurace SIL (software-in-the-loop) lze automatizační program nahrát do emulačního automatizačního systému, integrovaného Virtual Controlleru nebo do SIMATIC S7-PLCSIM Advanced.

Méně rizik díky školení obsluhy

Řadě nových problémů čelí i pracovníci obsluhy: Rostoucí komplexnost systémů a řídicích mechanismů totiž vyžaduje ochotu se neustále učit novým věcem. Využijte SIMIT jako prostředí pro virtuální školení, které nabízí pestrou paletu možností k proškolení operátorů systému. To znamená, že pracovníky obsluhy i celé týmy můžete díky originálním záběrům z provozu a automatizačním programům proškolit ještě před vlastním zprovozněním systému!

 

Mají tak opakovaně k dispozici veškeré možné scénáře školení. Virtuální prostředí nabízí proškolení pro každou situaci v realistických podmínkách bez nutnosti omezovat výrobu, a aniž by tím vznikala jakákoli rizika pro osoby, životní prostředí nebo samotný systém. Platforma SIMIT zároveň představuje ideální možnost pro zajištění a další předávání praktických poznatků a zkušeností z provozu.

SIMIT nabízí výhody po celou dobu životnosti

Nekonečné možnosti využití během celé doby životnosti systému

Od vývoje nového produktu až po optimalizaci systému během reálného provozu: Simulace na bázi systému SIMIT vám umožní bez rizika provádět testování a optimalizace ve virtuálním prostředí před vlastním zavedením potřebných řešení. Vše bude navíc fungovat správně.
Možnosti a oblasti využití platformy SIMIT

Individuální podpora nejrůznějších odvětví

Simulační platforma SIMIT je vhodná pro nejrůznější oblasti použití – od procesního průmyslu přes výrobní průmysl až po hybridní odvětví.

Výskyt nových onemocnění si žádá nové možnosti léčby a rostoucí konkurence zároveň vyžaduje rychlejší a štíhlejší procesy ve všech oblastech farmaceutického byznysu. Digitalizace farmaceutických závodů pomáhá zkrátit dobu pro uvedení přípravku na trh a dále zvyšovat kvalitu výroby. Platforma SIMIT nabízí v tomto ohledu komplexní a ucelené řešení digitalizace v rámci celého hodnotového řetězce. 

 

Více informací

Efektivnější procesy, vyšší dostupnost systému, flexibilita systémů a zdrojů – v chemickém průmyslu platí více než kde jinde, že schopnost konkurence je nezbytná ve všech článcích životního cyklu systému. Digitalizace, optimalizace procesů a modularizace mohou rozhodujícím způsobem pomoci tyto výzvy řešit a úspěšně nasměrovat vaše výrobní procesy do budoucnosti.

 

 

Více informací

Speciální knihovna SIMIT pro vodohospodářský průmysl umožňuje v kombinaci s dalšími knihovnami simulaci konkrétních případů využití v oblasti úpravy vod a odpadních vod. Podporuje rovněž virtuální zprovoznění a školení pracovníků obsluhy.

 

Více informací

Pro úspěšné splnění provozních nároků a cílů sklářské výroby jsou klíčovým faktorem proškolení zaměstnanci. Využijte SIMIT jako prostředí pro virtuální školení, které nabízí širokou škálu možností k proškolení operátorů systému. Pracovníky obsluhy i celé týmy tak můžete díky originálním záběrům z provozu a automatizačním programům proškolit ještě před samotným zprovozněním systému.

 

Více informací

V automobilovém průmyslu představuje digitální dvojče přesný virtuální model vozidla nebo výrobního zařízení. Znázorní proces vývoje během celého životního cyklu a pomáhá pracovníkům obsluhy předpovídat chování, optimalizovat výkon a zavádět poznatky z dřívějších návrhů a výrobních procesů.

 

Více informací

Díky simulaci v automatizaci můžete výhody simulace ve stejné míře využívat na úrovni strojního zařízení, výrobní buňky, linky či celé továrny. V závislosti na zvolených úlohách můžete díky portfoliu produktů a řešení pro digitální podnik objevovat možnosti, jak překonat výzvy a problémy charakteristické pro vaše odvětví.

 

Více infromací

Infocentrum

Získejte další a podrobnější informace o praktickém využití platformy SIMIT

Podívejte se, jak systém SIMIT v praxi využívají naši zákazníci. Naše infocentrum nabízí rovněž zajímavá videa, soubory ke stažení a novinky s dalšími informacemi o simulační platformě SIMIT.
Portfolio řešení SIMIT

Jedinečná simulační platforma pro vaše automatizační projekty

Se SIMIT si můžete vytvořit simulační model stroje nebo systému a položit tak základy pro digitální dvojče – virtuální znázornění vaší technologické reality.

Platforma SIMIT usnadňuje díky jednoduchému simulačnímu modelování tvorbu digitálního dvojčete. Zaujme především vysokým výkonem, otevřeným prostředím a flexibilitou. V rámci systému SIMIT můžete bezpečně a účinně vyzkoušet všechny příslušné automatizační funkce s využitím původních automatizačních programů ještě před samotným zprovozněním.

Snadné propojení simulačního a automatizačního prostředí

Propojení probíhá prostřednictvím reálného hardwaru instalovaného v automatizačních systémech (hardware-in-the-loop) a integrovaného Virtual Controlleru nebo přes SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, tj. bez zapojení reálného hardwaru (software-in-the-loop).

 

Vzhledem ke snadnému stažení stávajících dat týkajících se plánování a projektování například ze systému COMOS nebo z jiných simulačních modelů tak lze efektivně využít stávající poznatky při tvorbě simulačních prostředí. Integrovaná projektová analýza vizualizuje propojení, schémata, modelové parametry apod. Platforma SIMIT dále obsahuje velké množství knihoven s průmyslovými a simulačními komponenty.

Prozkoumejte naše řešení

The SIMIT Simulation Platform enables simulation-based engineering from virtual commissioning to operational training

Simulační platforma SIMIT

Simulation-based engineering from virtual commissioning to operational training

Increasing pressure in terms of project delivery times, higher plant profitability, and a shortage of highly qualified employees are three challenges that apply to almost every industry. The use of real-time simulation of automation projects using the SIMIT Simulation Platform has proven very efficient in dealing with these and other challenges.

Die Hardwareschnittstelle SIMIT Unit ist die Hardwareplattform für die Echtzeitsimulation mit PROFINET und PROFIBUS

Propojení s automatizační technikou

Hardware platform for real-time simulation with PROFINET and PROFIBUS

The SIMIT Unit hardware interface is completely integrated into the SIMIT portfolio and can be operated via a common user interface. Switching between hardware-in-the-loop and software-in-the-loop can be done in just a few steps. The connection to the real controller can be achieved using PROFIBUS, PROFINET, PRODAVE, and OPC.

Servis a podpora

Servis a podpora pro všechny aspekty simulace

Usnadňujeme vám vstup do světa simulační platformy SIMIT. Naši odborníci na servis a podporu vám také kdykoli pomohou. Pro další informace můžete také čerpat z velkého množství souborů ke stažení, které jsme zpřístupnili.
Kontakt

Kontaktujte nás

Napiště nám pokud potřebujete další informace nebo potřebujete poradit.