Softwarové nástroje pro projektanty

dva inženýři přes počítačem

Pracujte rychle a efektivně díky chytrým softwarovým nástrojům Siemens

Usnadněte si návrh vašeho projektu a zvyšte svoji celkovou efektivitu. Chytré softwarové nástroje z rozsáhlého portfolia společnosti Siemens vám umožní jednoduše a rychle vyspecifikovat řídicí systém, vybrat správný frekvenční měnič s pohonem, dimenzovat vodiče včetně jistící a spínací techniky, vypočítat teplotu uvnitř rozvaděče, pomůže s výběrem správného softstartéru a mnoho dalšího. Ušetříte tak váš čas i náklady při projektování. Využijte také naši online průmyslovou podporu (SIOS), portál pro hromadné stažení projekčních podkladů (CAx) nebo náš interaktivní katalog Industry Mall.

Máte dotaz k využití našich nástrojů?

Kontaktujte našeho specialistu

Důležité webové stránky

Návrh nn napájecího systému

SIMARIS Suite

 • Balík nástrojů určených pro projektanty

Offline nástroje (nutná instalace)

Siemens Smart Thermostat

SIMARIS design 10

SIMARIS design 10

 • Výpočty paprskových, kruhových (okružních) a mřížových sítí
 • Napájení podružných rozváděčů z více zdrojů
 • Automatické dimenzovaní vodičů, jistících a spínacích prvků
 • Výpočet zkratových proudů, úbytků napětí a energetické bilance
 • Přehledné nastavení jistících prvků z pohledu selektivity
 • Sekvenční analýza poruch
Prostorové termostaty

SIMARIS curves

SIMARIS curves

 • Vypínací charakteristiky
 • Omezovací charakteristiky
 • I2t charakteristiky

SIMARIS project

SIMARIS project

 • Rychlé určení velikosti VN i NN rozváděčů
 • Tvorba rozpočtů a textů pro technickou specifikaci
 • Možnost importu z projektu SIMARIS design
Prostorové regulátory

SIMARIS busbarplan

 • Intuitivní konfigurování a plánování přípojnicových tras a systémů
 • Automatická kontrola proveditelnosti dle technického zadání
 • Propojení se SIMARIS project pro vytvoření rozpočtu, seznamu materiálu a přípravu podkladů pro tendrovou dokumentaci
 • Dostupné v SIMARIS Suite jako Plug-In modul v Autodesk Revit

Webové nástroje

Siemens Smart Thermostat

EMC busbar

EMC busbar

Nástroj pro výpočet elektromagnetického rušení jako funkce vzdálenosti od přípojnicového systému.

Prostorové termostaty

Selectivity Manager

Selectivity Manager

Nástroj pro tvorbu tabulek mezí selektivity pro nízkonapěťová zařízení.

Prostorové regulátory s časovým programem

SITRATO

SITRATO

Nástroj pro výpočet nárůstu tlaku při zkratech a větrání uzavřených prostorů s transformátory GEAFOL.

Konfigurace produktů

TIA Selection Tool (TST)

 • Specifikace komponent pro průmyslovou automatizaci: PLC, HMI, software, komunikace, pohony, frekvenční měniče, spínací technika pro motorové vývody, jištění a mnoho dalšího
 • Integrovány pokročilé nástroje – Control Panel Designer, Safety Evaluation, Sizer, 24 V DC Consumer view, Planning sketches, atd.
 • Možnost uložení projektu do Cloudu a sdílení projektu v týmu

Nástroje integrované v offline verzi TIA Selection Toolu

Návrh stykačových motorových vývodů (DOL, reverzační, Y-D)

Control Panel Designer

 • Výběr komponent motorového vývodu na základě definované napájecí soustavy a požadované zkratové odolnosti
 • Dimenzování vodičů a kontrola úbytku napětí na vodičích
 • Automatická specifikace příslušenství a propojovacích sad
 • Možnost výběru polovodičových motorových spouštěčů (3RM1) a zařízení SIMOCODE
Prostorové termostaty

Návrh motorových vývodů s frekvenčními měniči

SIZER

 • Výběr vhodného pohonu, převodovky a frekvenčního měniče dle definice mechanického modelu zátěže
 • Zobrazení momentových charakteristik
 • Detailní konfigurace pohonů a frekvenčních měničů dle vašich požadavků

Ověření funkční bezpečnosti

Safety Evaluation Tool

 • Ověření bezpečnostních rizik je prováděno v souladu s normami ČSN EN ISO 13849-1(PL) a ČSN EN 6206 (SIL)
 • Možnost importu komponent jiných výrobců ve formátu WDMA
 • TÜV testovaný nástroj umožňuje rychlé a spolehlivé vyhodnocení bezpečnostních funkcí vašeho stroje
 • Výstupem je report v souladu se standardy, který lze přiložit k dokumentaci jako potvrzení o vyhodnocení bezpečnosti stroje

Další užitečné nástroje

Mobilní aplikace

Záznamy webinářů