Comic mockup of load feeder configurator in the Tia Selection Tool

Load Feeder Configurator+ (IEC)

Snadný návrh motorového vývodu: dimenzování vodičů a výpočet zkratového proudu během pouhých 30 sekund.
Load Feeder Configurator+ v TIA Selection Toolu

Ke stažení zdarma

Využijte našich odborných znalostí

Bezpečné spouštění třífázových asynchronních pohonů nevyžaduje pouze výběr správných komponent pro spínání a jištění vývodů. Kabely musí být také uzpůsobeny okolním podmínkám tak, aby byly schopny bezpečně přenášet výkon až k motoru za všech situací. Musí být proveden relevantní výpočet pro dané podmínky pro nalezení správného průřezu vodičů.

Přístroje pro spínání a jištění potřebné pro provoz motoru závisí na velikosti mechanické zátěže. Doposud musela být specifikována pomocí konfiguračního manuálu SIRIUS nebo hledáním v katalogu. Následovalo hledání vhodných variant se správným ovládacím napětím, typem svorkovnice a nezbytných pomocných kontaktů.

 

 

To lze nyní provést jednodušeji, protože pomocí nástroje Load Feeder Configurator+ (IEC) můžete rychle a snadno najít správnou kombinaci stykače a jištění pro váš motor.

Při určování průřezu kabelu je třeba vzít v úvahu mnoho omezení. Patří sem teplota okolí, způsob instalace a počet zatěžovaných obvodů nebo kabelů. Kabel musí také bezpečně odvádět teplo v podmínkách při přetížení a zkratu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo úplnému zničení. Kromě toho nesmí být úbytek napětí na kabelu příliš velký a minimální zkratový proud příliš malý, aby bylo možné motor v případě poruchy bezpečně vypnout.

Norma pro bezpečnost strojních zařízení ČSN EN 602041 specifikuje minimální požadavky na elektrickou bezpečnost pro ochranu osob a majetku. Často je však třeba brát v úvahu také další normy, jako jsou ČSN EN 60364, ČSN EN 61439 nebo ČSN EN 60909 (výpočty zkratových proudů).

 

Průřez kabelu v Load Feeder Configurator+ (IEC) je dimenzován pouhým stisknutím tlačítka. Na základě zadaných parametrů, jako je způsob instalace, počet kabelů ve svazku a teplota okolí, je dimenzování průřezu provedeno co nejoptimálněji pro definované podmínky.

Ano, je to předepsáno jak v analýze rizik pro bezpečnost strojních zařízení, tak evropskými směrnicemi pro bezpečnost elektrických zařízení.

 

Poznámka: Load Feeder Configurator+ (IEC) automaticky určí příslušné velikosti zkratových proudů.

Load Feeder Configurator+ v TIA Selection Toolu

Ke stažení zdarma

Load Feeder Configurator+ (IEC) najdete v TIA Selection Toolu v kategorii "Industrial Controls". Pro použití konfigurátoru je nutné si stáhnout TIA Selection Tool. Potřebujete návod? Stačí si přehrát náše instruktážní video.

Máte více otázek nebo potřebujete pomoc?

Kontaktujte našeho specialistu