Komplexní řešení pro elektromobilitu

Elektromobilita je rychle se rozvíjející segment individuální dopravy. Tichý chod a nulové lokální emise jsou však vyváženy potřebou elektrické vozidlo častěji nabíjet v době odstávky. Tedy doma, na pracovišti, případně na veřejném místě. Námi nabízené nabíječe pracují se střídavým napětím dostupným z veřejné sítě a umožňují volitelně limitovat příkonový proud.

Víte, že...

  • přibližně 15 % znečištění ovzduší v ČR pochází z dopravy, ve velkých městech dokonce z více než 50 %? V návaznosti na deklarované cíle Pařížské deklarace a dalších strategických materiálů schválených na úrovni EU jsou výrobci automobilů nuceni adekvátně zareagovat mj. větším zájmem o modely s elektrickým pohonem. 
  • plán čisté mobility Ministerstva životního prostředí počítá do roku 2020 s 5 000 čistými elektromobily, tedy s více než trojnásobně vyšším počtem elektromobilů, než jich je nyní v České republice? Proto je nutné vybudovat i nabíjecí infrastrukturu, do které je nyní vložena subvence ve výši 850 mil. Kč v rámci Operačního programu Doprava ministerstva dopravy. 
  • prognózy říkají, že v roce 2020 budou mít v Evropě elektromobily v prodejích osmiprocentní podíl a v roce 2025 už to bude 25 %?

Jaké jsou hlavní výhody elektromobility?

Portfolio našich produktů

Efektivní veřejná doprava s nulovými lokálními emisemi

Tichá a čistá elektrická hromadná doprava je jedním ze synonym chytrých měst. Aby však vysokým nárokům těchto měst vyhověla beze zbytku, musí být městská elektrodoprava rovněž velmi přesná, plynulá a také flexibilní. Základní otázkou proto je jak pro elektrovozidla zajistit přísun a akumulaci elektrické energie na takové úrovni, aby se tento druh dopravy mohl pyšnit všemi uvedenými atributy.

E-Car Operation Center

E-Car Operation Center je komplexní platforma vyvinutá společností Siemens zaměřená na správu nabíjecí infrastruktury a poskytování předzpracovaných dat navazujícím systémům, které s nimi dále pracují (vyúčtování, telematika apod.).

Systém může být použit jakoukoliv společností či subjektem zapojeným do procesů, které souvisí s elektromobilitou (poskytovatelé nabíjecích služeb, provozovatelé nabíjecích stanic, operátoři na volném trhu s energiemi a distributoři elektrické energie, samosprávy, dopravní společnosti a výrobci automobilů) i koncovým uživatelem.

Zajímavé reference

Siemens a elektrická mobilita. 140 let zkušeností

Elektromobil je téměř stejně starý jako automobil poháněný spalovacím motorem. Siemens byl přitom u vývoje elektrické mobility od samého počátku. 

Nejnovějším milníkem na cestě k elektrické mobilitě je 150 kW nabíječka Siemens.

Více informací

Máte dotaz?

Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.