Dobíjecí systém pro E-busy

Dobíjecí systém pro E-busy

Efektivní veřejná doprava s nulovými lokálními emisemi

Tichá a čistá hromadná elektrická doprava je jedním ze synonym chytrých měst. Aby však vysokým nárokům těchto měst vyhověla beze zbytku, musí být elektrodoprava rovněž velmi přesná, plynulá a také flexibilní. Základní otázkou proto je, jak pro elektrovozidla zajistit přísun a akumulace elektrické energie na takové úrovni, aby se tento druh dopravy mohl pyšnit všemi uvedenými atributy. Ve srovnání s individuálními automobily se elektrické autobusy dostávají do popředí a stávají se významnou součástí rozvoje elektromobility ve městech. Vozidla, která jsou provozována v průběhu celého dne a která řídí profesionální řidiči, vytváří příznivé podmínky pro efektivní využití investic, které se do nich vkládají.

Chcete zjistit víc?

Kontaktujte nás

Dobíjecí infrastruktura pro elektrobusy

Druhým řešením společnosti Siemens v této oblasti je interoperabilní infrastruktura umožňující dobíjení elektrobusů různých značek. Portfolio Siemens zahrnuje řešení rychlého dobíjení s výkonem od 150 kW do 600 kW, stejně jako dobíjecí řešení s výkonem 60 kW až 120 kW pro dobíjení přímo na palubě elektrobusu a zásuvná dobíjecí řešení s výkonem 30 kW až 150 kW.

Hlavní výhody elektrického provozu v městské hromadné dopravě

  • čistý a úsporný provoz
  • neomezený dojezd v pracovním cyklu
  • jednoduché a spolehlivé dobíjení
  • tiché prostředí a čisté ovzduší ve městech
  • žádný kompromis v oblasti provozní dostupnosti, přepravní kapacity či pohodlí cestujících

Zajímavé reference