Energetika

Lausward

Nové výzvy pro energetiku

Energetika v současné době prochází podstatnou změnou. Mění se energetické zdroje a s nimi i výrobní metody včetně způsobů přenosu energie a rozvodů k jednotlivým spotřebičům. Současně platí, že výroba energie je stále více decentralizovaná a její spotřeba ustavičně roste. Tyto výzvy s sebou přináší nové požadavky na moderní zařízení a servis v rámci celého energetického řetězce. S ohledem na budoucí rozvoj energetiky se rozšiřuje segment digitálních technologií, zařízení a řešení. Společnost Siemens nabízí ucelené portfolio výrobků pro energetiku, dodává řešení na klíč od výroby elektrické energie přes její distribuci až po projekty u koncového zákazníka. Vše doplňuje servis, který umožňuje vyřešit specifické požadavky a najít příslušná řešení.

Ekologická transparentnost pro ekologicky šetrnou energii

Ekologická transparentnost v produktech, systémech a řešeních společnosti Siemens pro energetické sítě pomáhá na cestě k šetrné energii. Inovativní modré výrobky, dodržování environmentálních standardů a dokumentace enviromentálního chování nám pomáhají chránit klima.

Unikátní bateriový akumulační systém v České republice

Společnost Siemens je podepsána pod jedinečným zařízením svého druhu v Česku. Zařízení SIESTORAGE s kapacitou až 1,75 MWh je nainstalováno v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary v Jihočeském kraji, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Baterii v rámci pilotního programu využívá společnost E.ON primárně ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií, ale cílem projektu je vyzkoušet si v praxi další technické možnosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu a vliv na síť.

SIVACON 8PS – systém přípojnic s širokou možností aplikací

Přípojnice jsou flexibilní systémy přenášející a rozvádějící elektrickou energii v účelových a průmyslových stavbách, výškových budovách, veletržních halách, nemocnicích, ale také v méně obvyklých prostorech, jako jsou například větrné elektrárny, letiště, datová centra nebo velké námořní lodě. Oproti tradičním kabelům přípojnicové systémy nabízí výrazné výhody, především ve flexibilitě a rychlosti montáže i demontáže připojení koncových strojů a zařízení.

Přípojnicový systém SIVACON 8PS se vyrábí v Siemens, s.r.o., odštěpném závodě Busbar Trunking Systems v Mohelnici.

Potenciál ukrytý v datech

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí, který slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. MindSphere Vám umožní využívat vaše vlastní data k optimalizaci procesů, snižování nákladů a zvyšování efektivity a produktivity.