Automatizace energetiky

Automatizace energetiky

Buďte připraveni na vše, co přichází s inteligentními sítěmi a automatizací energetiky

Vývoj směrem k distribuované výrobě energie, nabídce nových služeb a propojení odvětví přináší nové výzvy. Rozsáhlé portfolio technologií, produktů, služeb a řešení společnosti Siemens nabízí efektivní řešení pro automatizaci energetiky.

Automatizace rozvoden a inteligentní komunikace

Automatizace rozvoden, ochrany a inteligentní komunikace

Inteligentní technologie, které udržují vaše sítě v maximálně efektivním provozu.

Spolehněte se na moderní a důvěryhodné technologie

Každý operátor energetické sítě, dodavatel elektrické energie či průmyslový podnik se v dnešním stále více decentralizovaném světě potřebuje spolehnout na bezchybný chod energetické sítě. Společnost Siemens nabízí inovativní hardware a digitální produkty, řešení a služby, které vám pomohou se důkladně připravit na budoucí výzvy vyplývající ze změn v energetických soustavách. Naše portfolio produktů a služeb přispívá k zajištění bezpečnosti dodávek a účinnému provozu sítě s využitím výhod digitálizace.

Provoz a řízení sítě

Provoz a řízení sítě

Inteligentní digitální technologie, které zajišťují bezpečné dodávky, efektivní provoz a zelenější budoucnost.

Zvládněte požadavky dnešní doby a zároveň vytvářejte příležitosti do budoucna

Digitalizace a decentralizace neuvěřitelným tempem mění podobu energetického trhu od samého základu. Společnost Siemens přichází s nabídkou inteligentních řešení, díky nimž mohou provozovatelé sítí s pomocí cenných informací využívat výhody digitálních produktů, řešení a služeb, které zlepšují provoz sítí všech velikostí. Tento přístup přináší vyšší ekonomickou i energetickou účinnost, zajišťuje spolehlivost a odolnost i vysokou míru udržitelnosti. 

Síťové aplikace a analytika

Síťové aplikace a analytika

Využívejte naplno data, která vytváří přidanou hodnotu v automatizaci energetiky.

Mějte pod kontrolou, co se děje a co se bude dál dít

Je zcela zřejmé, že zvládnout rostoucí poptávku po elektrické energii není v současné globální a stále více digitalizované společnosti vůbec žádný jednoduchý úkol. Na druhou stranu digitalizace pomáhá provozovatelům rozvodných a přenosových sítí zvládnout tuto výzvu jako celek a zároveň vytváří přidanou hodnotu zaručením optimální účinnosti, transparentnosti a spolehlivosti. Společnost Siemens nabízí potřebné nástroje i znalosti v rámci celého hodnotového řetězce – od monitorování a analýzy sítí přes kybernetickou bezpečnost až po tvorbu nových obchodních modelů.    

Plánování a simulace sítě

Vše, co je třeba k zajištění nejvyšší možné spolehlivosti, účinnosti a bezpečnosti energetických systémů připravených na budoucnost.

Připravte se na budoucnost důmyslně a chytře

Dnešní elektrizační soustavy představují vysoce komplexní systémy – od výroby až po rozvod elektrické energie. A nároky na tyto systémy přitom neustále rostou. Proto společnost Siemens nabízí provozovatelům sítí a energetickým podnikům výkonné, flexibilní a intuitivní softwarové nástroje, odborné znalosti a globální zkušenosti, které jim pomohou obstát v tomto dynamickém konkurenčním prostředí cestou jednodušší údržby a výměny dat a technického a obchodního plánování.

Síťová bezpečnost

Síťová bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je vysoce citlivou oblastí, jež vyžaduje důvěryhodného partnera.

Síťová bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je vysoce citlivou oblastí, jež vyžaduje důvěryhodného partnera. Technologického partnera, který rozumí interakci a komunikaci mezi produkty, systémy a řešeními v rámci jednotlivých procesů a s lidmi, kteří za nimi stojí, a zároveň rozumí způsobu, jakým lidé na tyto systémy a procesy reagují.

Služby pro automatizaci energetiky

Služby pro automatizaci energetiky

Společnost Siemens vždy přizpůsobuje svou kompletní nabídku služeb pro automatizaci energetiky a inteligentní sítě konkrétním potřebám zákazníka.

Služby pro automatizaci energetiky

Společnost Siemens vždy přizpůsobuje svou kompletní nabídku služeb pro automatizaci energetiky a smart grids konkrétním potřebám zákazníka. Naše komplexní nabídka služeb pokrývá širokou škálu oblastí: provozní služby, aktualizace a optimalizace (retrofit), IT bezpečnost, digitální služby či poradenství a školení. Nabízíme vám cennou podporu v rámci celého cyklu dodávek energií zákazníkům. Zároveň vám pomůžeme snížit náklady a optimalizovat provoz. S naší pomocí můžete vytvářet nové obchodní modely a připravit tak své podnikání na věk digitalizace. 

Záruka bezpečnosti

Seznamte se s naší politikou bezpečnosti informací, který vychází z principů, definovaných Siemens AG (ISEC Policy) a navazuje na Rámcovou směrnici pro informační bezpečnost P106CEE IT CZ.

 

Jsme držiteli certifikátu ISO/IEC 27001

Certifikát ke stažení