EcoTransparency in power grid products

Výhody z rostoucí ekologické transparentnosti

Ekologická transparentnost pro ekologicky šetrnou energii. Díky ekologické transparentnosti v produktech, systémech a řešeních pro energetické sítě. Inovativní modré výrobky, dodržování environmentálních standardů a dokumentace enviromentálního chování vám pomáhají chránit klima.
Energie a ochrana životního prostředí

Dlouhá cesta k dodávkám energie bez emisí CO₂

Začali jsme snižovat využívání zdrojů energie produkujících CO₂, ale stále bude dlouhou dobu trvat, než budeme konečně schopni nabídnou řešení výroby úplně bez emisí CO₂. V dnešní době potřebujeme primárně data a znalosti již instalovaných zařízení a jejich dopadu na životní prostředí během celé životnosti. Také klademe důraz na inovace produktů, které pomáhají zajistit udržitelnost dodávek energie. Je důležité zajisti, aby aktivity týkající se životního prostředí byly jasné a transparentní. Všechny relevantní dopady musí být zaznamenány, vyhodnoceny a minimalizovány.

Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost

Vedení společností čelí složitým výzvám. Musí zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a svých zákazníků. Musí také dokumentovat dopad jejich produktů na životní prostředí a rozvíjet strategie udržitelnosti.

Kde začíná ekologická transparentnost

Normy udržitelnosti

Firmy a politici se zaměřují na udrřitelnost na základě platných bezpečnostních standardů a standardů o životním prostředí. Dodržování těchto standardů je pro společnost Siemens vždy nejvyšší prioritou. Abychom dosáhli dokonalé rovnováhy mezi třemi dimenzemi –⁠ lidmi, životním prostředí a obchodním úspěchem –⁠ nabízí společnost Siemens ekologickou transparentnost prostřednictvím komplexní dokumentace svých produktů pro energetické sítě.

Ochrana idí a životního prostředí

Nadšení společnosti Siemens pro technologie vede naše úsilí při stanovování standardů a vytvoření přidané hodnoty v dlouhodobém horizontu –⁠ pro naše zákazníky, pro společnost a pro každého jednotlivce. Dokumentace dopadu na životní prostředí poskytuje transparentnost v názavnosti na snižování emisí CO₂, používání materiálů šetrných k životnímu prostředí a optimalizovanou životnost produktů, řešení a systémů od společnosti Siemens.

Vytváření ekologické výroby

Energetická účinnost v praxi

Snižování spotřeby energie a emisí CO₂ a dosažení ekologické transparentnosti jsou aktuální výzvy, kterým dnes firmy čelí. Společnost Siemens uplatňuje ekologickou transparentnost ve svých lokalitách a používá inovativní technologie, řešení a produkty. Díky tomu naši zákazníci také těží z našich zkušeností s ekologickou transparentností. emissions as well as achieving eco-transparency are current challenges that companies are facing today. Siemens practices eco-transparency in its own locations and uses innovative technologies, solutions, and products. Our customers thus also benefit from our experience with eco-transparency.
Snížení dopadu na životní prostředí

Udržitelnost energetických sítí

Udržitelnost dodávek energie lze dosáhnout například použitím méně konvenčních izolačních médií nebo použitím biologicky rozložitelných alternativ. V tomto úšilí vám napomáhá komplexní portfolio produktů, řešení a systémů šetrných k životnímu prostředí od společnosti Siemens.

Snížení emisí SF₆ plynem izolovaných rozvaděčů

Nahrazování starých rozvaděčů moderními zapouzdřenými rozvaděci

Hexafluorid sírový (SF₆) je spolehlivý izolační a zhášecí plyn a zajišťuje bezpečnost dodávek elektrických systémů. Není toxická ani hořlavý a nemá karcinogenní, mutagenní ani reprotoxické vlastnosti (CMR). Vliv transformátorových stanic na skleníkový efekt lze váznamně snížit nahrazením rozvaděců první generace moderními technologiemi.

Ve srovnání se standardními systémy snižují moderní technologie vliv na globální oteplování (GWP) snížením množství plynu, zkrácením svařovaných svů a snížením úniku.

Stejnosměrné přenosové systémy VVN (HVDC)

Mnohem efektivnější než venkovní AC vedení

VVN stejnosměrné venkovní vedení (HVDC) od společnosti Siemens se jmenovitým napětím až 800 kV zvyšuje účinnost přenosu, zejména při přenosu energie na velké vzdálenosti. Ve srovnání s trojfázovým střídavým venkovním vedením se snížily ztráry o 30 až 50 procent. Stejnosměrné vedení vyžaduje o 50 % užší přenosový koridor než vedení střídavé, přičemž se zdvojnásobí přenosová kapacita.

Přenosová vedení

Vysoká výkonnost na úzkých koridorech

Stávající přenosová vedení musí přepravovat stále větší množství energie. Často není možné nebo žádoucí přenáset elektřinu pomocí venkovních vedeních ve velkých městech nebo v blízkosti infrastrukturních zařízení jako jsou letiště. V tomto případě jsou podzemní řešení pro přenos energie tou nejlepší volbou. Přenos energie pod zemí zachová vzhled krajiny, snižuje její narušení a podstatně snižuje množství potřebného prostoru.

 

 

Izolace transformátoru pomocí alternativních technologií

Bezpečné a šetrné k životnímu prostředí

Syntetické a přírodní estery jsou stále více populární jako alternativní izovační kapaliny. Jsou biologicky rozložitelné a mají vysoký bod vzplanutí a požáru, což z nich činí oblíbenou volbou obzvláště v prostředích se zvláště přísnými požadavky na požární bezpečnost. Mezi nejnovější inovace společnosti Siemens týkající se syntetického esteru patří tři výkonové transformátory pro úroveň 400 kV. Jsou izolovány syntetickým esterem a jejich odpadní teplo je přiváděno do lokálního topného systému.

Zelená nestačí

Modré výrobky splňují nejvyšší nároky

Dodávka energie bude modrá. Siemens jako lídr na trhu daleko překračuje platné bezpečnostní a ekologické standardy. Modrá se tak stává mnohem více než jen značkou životního prostředí a ukazuje cestu k ekologické budoucnosti energie.

Naše modré portfolio umožňuje modernizovat a rozšířovat stávající energetické sítě na nejvyšší úrovni bezpečnosti a současně pomáhá snižovat naši ekologickou stopu do takové míry, aniž by bylo nutné snižovat výkonnost a ekonomickou proveditelnost. Naše vakuová spínací technika a čistý vzduch v plynem izolovaných rozvaděčích umožňují výrazně snížit emise a zároveň zvýšit míru recyklace – s menší údržbou.

Inovativní technologie pomáhají zlepšovat udržitelnost

Kritéria modrých produktů

Modré produkty přesahují běžné standardy

Aby společnost Siemens mohla klasifikovat produkt jako modrý‎, musí splňovat ředu přísných kritérií. Naše požadavky na ochranu životního prostředí a udržitelnost jsou uvedeny níže.

Komplexní dokumentace

 • LCA (analýza životního cyklu):
  Systematická analýza dopadu produktů na životní prostředí během jejich celého životního cyklu.
 • Prohlášení o vlivu na životní prostředí:
  Prohlášení o vlivu na životní prostředí dle typu II normy ISO14021 umožňuje srovnání produktů a služeb se stejnými funkčními vlastnostmi.
 • Registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek (REACH):
  Nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
 • Omezení nebezpečných látek (RoHS) (pro příslušná zařízení):
  Směrnice EU 2011/65 / EU se používá k omezení některých nebezpečných materiálů v elektrických a elektronických zařízení tak, aby nebyly součástí elektrického odpadi.
Portfolio modrých produktů

Nejnovější produkty modrého portfolia

Produkty Siemens zařazené do modrého portfolia kombinují nejnovější technologie s ekologicky bezpečnými moteriály a pracovními postupy.
Reference

Modrá technologie v praxi

Modré portfolio společnosti Siemens spojuje nejvyšší výkon a nejlepší kompatibilitu s životním prostředím. Zde je naše technologie v praxi.

Kontakt

Rádi vám poradíme

Máte nějaké dotazy ohledně našich produktů a řešení? Pro více informací kontaktujte našeho specialistu.