Přípojnicový systém SIVACON 8PS

Inovativní řešení nahrazující kabely

Distribuce a rozvod elektrické energie jsou stále komplexnějším procesem, bez ohledu na nově vznikající požadavky ale platí, že dodávka energie musí být spolehlivá a bezpečná. Velký důraz je také kladen na efektivitu a hospodárnost rozvodu. Přípojnicový systémem SIVACON 8PS společnosti Siemens uvedené požadavky efektivně splňuje a nabízí alternativní řešení nahrazující kabelové rozvody. Přípojnice jsou hospodárné, flexibilní a vyznačují se vysokou bezpečností provozu.

SIMARIS sketch: software pro návrh přípojnicových tras ve 3D projekci je volně k dispozici.

Stáhnout software

Systém BD01

Systém BD01

 • Proudový rozsah od 40 A do 160 A
 • Flexibilní a bezpečný rozvod energie vhodný pro menší spotřebiče
 • Ideální řešení pro řemeslníky, malé průmyslové dílny, supermarkety, datová centra nebo například výstavní haly

Systém BD2

Systém BD2

 • Proudový rozsah od 160 A do 1 250 A
 • Univerzální přípojnice pro přenos velkých výkonů s malými nároky na prostor
 • Systém pro průmysl, datová centra, výstavní haly, nemocnice, živnosti nebo například výškové budovy

Systém LD

Systém LD

 • Proudový rozsah od 1 100 A do 5 000 A
 • Bezpečná a spolehlivá přípojnice pro výrobní linky
 • Využití v automobilovém průmyslu, výstavních nebo výrobních halách, větrných elektrárnách a nebo jako rozvodné systémy na lodích

Systém LDM

Systém LDM

 • Proudový rozsah od 800 A do 8 200 A
 • Systém navržený pro větrné elektrárny

Systém LI

Systém LI

 • Proudový rozsah od 800 A do 6 300 A
 • Efektivní napájecí systém pro infrastrukturu a průmysl
 • Vhodné pro vícepodlažní budovy, datová centra, výrobní a chemický průmysl, letiště, nákupní centra nebo například výstavní haly

Systém LR

Systém LR

 • Proudový rozsah od 400 A do 6 300 A
 • Spolehlivé a odolné přípojnice s vysokým krytím k použití ve velmi znečištěném prostředí
 • Určené pro venkovní prostředí, tunely, chemické provozy, venkovní trasy mezi budovami

SIMARIS sketch software

SIMARIS sketch software

 • Nástroj pro plánování a navrhování přípojnicových tras
 • 3D vizualizace
 • Možnost kombinovat všechny druhy přípojnic

Building Information Modeling (BIM) data

Efficiency from planning to maintenance by using BIM data

 • revit - data for BD01, BD2, LD and LI systems available
 • Easy adaptation of the busbar run to the building structure
 • Collision free busbar runs with further infrastructure components such as water pipes and ventilation shafts
Přípojnice místo kabelů

Přípojnicové systémy SIVACON 8PS

Ať už jste projektantem, montážníkem nebo koncovým uživatelem, zavedením přípojnicového systému SIVACON 8PS získáte řadu výhod. Ušetříte například náklady na instalaci trasy, protože montáž vedení je jednoduchá a velmi rychlá. Rovněž nároky na potřebný stavební prostor jsou minimální. V neposlední řadě platí, že systém napájecích tras je s ohledem na možné změny v budoucnosti velmi flexibilní. Pokud budete potřebovat prodloužit trasu, změnit polohu některého úseku, nebo ji doplnit o nová odběrná místa, tyto práce lze provést velmi rychle a s malými náklady.

SIVACON 8PS: budoucnost rozvodů elektrické energie

Jednoznačnou prioritou každého průmyslového podniku je spolehlivá a levná distribuce elektrické energie. Řešením je využití přípojnicového systému namísto kabelového rozvodu. Kabely se instalují s vysokými náklady, zabírají stavební prostor a jsou nebezpečné z hlediska vzniku a šíření požáru.

 

Přípojnice SIVACON 8PS společnosti Siemens jsou jasným příkladem hospodárného využívání energie. Jejich instalace je jednoduchá, s malými nároky na stavební místo. Z hlediska požární odolnosti jsou naprosto bezpečné. Jejich mimořádnou vlastností je elektromagnetická kompatibilita.

Proč je přípojnicový systém SIVACON 8PS lepší než kabely?

SIVACON 8PS – systém přípojnic s širokou možností aplikací

Ať už se jedná o kancelářskou budovu, výstavní síň, datové centrum, dílnu, nemocnici nebo větrnou turbínu, aplikaci v potravinářském, petrochemickém nebo automobilovém průmyslu či ve výrobě – přípojnicové systémy SIVACON 8PS se používají všude tam, kde musí být zajištěn ekonomický a spolehlivý systém rozvodu energie.

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy