Přípojnice SIVACON 8PS – systém BD2

Proudový rozsah od 160 A do

160 A
 • - Pokrokové řešení nahrazující kabely

 • - Univerzální přípojnice pro přenos velkých výkonů s malými nároky na prostor

 • - Systém pro průmysl, živnosti a výškové budovy

SIMARIS sketch: software pro návrh přípojnicových tras ve 3D projekci je volně k dispozici.

Stáhnout software

Přípojnice namísto kabelů

SIVACON 8PS – systém BD2: vysoká efektivita bez prostorového omezení

Systém přípojnic SIVACON 8PS v provedení BD2 se vyznačuje malými konstrukčními rozměry a modulárním stavebnicovým řešením, které umožňuje instalovat rozvodné trasy do nejrůznějších provozů a výrobních dílen. Přípojnice typu BD2 jsou schopné přenášet mimořádně velké výkony, jejich konstrukce nabízí vysokou bezpečnost při provozu a schopnost odolávat požáru po dostatečnou dobu. Tyto vlastnosti BD2 předurčují k instalaci do větších kancelářských nebo výrobních budov. Kromě nasazení do průmyslu má efektivní využití i při stavbě lodí.

Univerzální pro využití s možností snadného přizpůsobení

Přípojnicový systém BD2 lze použít nejen pro distribuci energie mezi dvěma místy, ale také pro vertikální trasy ve výškových budovách či pro páteřní rozvody pro napájení menšího systému BD01. K dispozici je řada odbočných skříní s přístrojovou náplní pro nejrůznější aplikace. Samozřejmostí jsou i prázdné skříně pro individuální osazení.  

Montáž tras BD2 je jednoduchá a rychlá, provoz pro personál mimořádně bezpečný

Již vlastní sestavení přípojnicové trasy vylučuje nežádoucí záměnu dílů. Pro propojení se používají jednosvorníkové bloky, které nedovolí chybnou montáž. Tyto bloky obsahují prvky pro kompenzaci tepelné dilatace proudovodných lišt. Odbočné skříňky jsou plombovatelné pro zabránění nežádoucím manipulacím. Kromě dílů pro změnu směru trasy jsou k dispozici i flexibilní prvky, které mohou změnit směr tras ve 3D prostoru. 

 

Legenda:

01 Přímé díly přípojnice

02 Díly pro změnu směru

03 Napájecí díl

04 Odbočné skříňky

05 Doplňkové díly

Technická data
 
Jmenovité izolační napětí Ui
690 V AC
Jmenovité provozní napětí Ue
690 V AC
Krytí
IP52, IP 54, IP55
Jmenovitý proud InA
160 A až 1250 A
Jmen. špičková zkratová odolnost Ipk
až do 90 kA
Jmen. krátkodobá zkratová odolnost IcW (1s)
až do 34 kA
Počet vodičů (proudovodných lišt)
5
Požární zátěž
max. 2 kWh/m
Požární zátěž odbočného místa
---
Počet odbočných míst
každý 0,5 m na jedné straně, 0,25 m oboustranně při přesazení.
Odbočné skříňky
do 530 A
Technika propojení
jednosvorníkový blok se zabudovanou kompenzací tepelné dilatace
Materiál vodivých lišt
hliník nebo měď
Materiál zapouzdření
ocelový plech, zinkován a lakován

Přehled klíčových vlastností systému BD2

 • Flexibilní systém konstruovaný pouze ve dvou stavebních velikostech pro sedm velikostí jmenovitých proudů až do 1250 A
 • Provedení proudovodné lišty v mědi nebo hliníku
 • Odbočné skříňky s možností zaplombování proti neoprávněnému nasazení
 • K dispozici jsou díly do 800 A pro návrh trasy v provedení 3D určené do složitých prostor budovy
 • Spolehlivá ochrana proti účinkům požáru zajištěná certifikovanými protipožárními prvky
 • Flexibilní konstrukce dovoluje instalovat trasy i do složitých tvarů provozní haly
 • Odbočné skříňky lze kdykoliv doplnit i v případě, že je trasa pod napětím
 • Spojovací kontaktní příruby jsou mechanicky pevné a elektricky spolehlivé, jejich správné propojení je zajištěno asymetrickým kódováním
 • Zanedbatelné nároky na montážní prostor

Stáhnout brožuru SIVACON 8PS

Stáhnout

Jeden systém pro velké množství aplikací

Systém BD2 patří do velké rodiny přípojnic SIVACON 8PS a představuje řešení rozvodů energie v mnoha oborech. Jedná se o efektivní náhradu za kabelové rozvody.

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy