Přípojnice SIVACON 8PS – systém LD

Proudový rozsah od 1 100 A do

1100 A
 • - Pokrokové řešení nahrazující kabely

 • - Bezpečná a spolehlivá přípojnice pro výrobní linky

 • - Využití v automobilovém průmyslu, výstavních nebo výrobních halách, větrných elektrárnách a jako rozvodné systémy na lodích

SIMARIS sketch: software pro návrh přípojnicových tras ve 3D projekci je volně k dispozici.

Stáhnout software

Přípojnice namísto kabelů

SIVACON 8PS – systém LD pro průmysl a větrné elektrárny

Přípojnicový systém LD je zárukou spolehlivého přenosu elektrické energie v provozech, které jsou náročné na vysokou spotřebu energie. Jedná se především o automobilovou výrobu a další složité průmyslové provozy a výstavní haly či budovy. V poslední době mají své nezastupitelné místo i při budování větrných energetických komplexů. Systém LD se vyznačuje kompaktní a mechanicky velmi tuhou konstrukcí, jejíž stavebnicové díly se sestavují rychle a bez problémů. Systém dovoluje přenášet proudy od 1 100 A až do hodnoty 5 000 A.

Rychlá a snadná montáž, bezpečný rozvod energie

Přípojnicový systém LD je konstruován s ventilačním chlazením. Toto provedení umožňuje univerzální použití a montáž do nejrůznějších objektů. Vlastní instalace je nenáročná a rychlá. Nejčastější aplikací je propojení transformátoru s hlavním rozvaděčem, dále propojení s podružnými rozvaděči a zajištění napájení spotřebičů s vysokou spotřebou energie. Takovými jsou např. svářecí linky v automobilové výrobě. Trasy přípojnic jsou zpravidla napojeny na rozvaděčové systémy Siemens SIVACON S8 nebo na rozvaděče od jiných výrobců. Rozvodné trasy, připojení na transformátor nebo rozvaděče lze navrhnout snadno pomocí příslušného softwaru. 

Bezpečný provoz i pro delší trasy

Přípojnice SIVACON 8PS – provedení LD má zabudovou samostatnou zemnicí (PE) lištu. Tímto řešením se zvyšuje průřez ochranného vodiče, díky čemuž se v případě havárie podstatně sníží impedance pro omezení zkratového proudu. Systém tedy dovoluje sestavovat delší trasy a zároveň mění nároky na jejich ochranné prvky. Pro napájení výkonových spotřebičů lze použít odbočné skříňky osazené výkonovým jističem a to až pro proudy do 1 250 A.

 

Legenda:

01 Přímé díly přípojnice

02 Díly pro změnu směru

03 Napájecí koncový díl

04 Odbočné skříňky

05 Propojení s rozvaděčem

06 Montážní příslušenství

Technická data
 
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V AC
Jmenovité provozní napětí Ue
1 000 V AC
Krytí
IP 34, IP54
Jmenovitý proud InA
1 100 A až 5 000 A
Jmen. špičková zkratová odolnost Ipk
až do 286 kA
Jmen. krátkodobá zkratová odolnost IcW (1s)
až do 116 kA
Počet vodičů (proudovodných lišt)
4 nebo 5
Požární zátěž
max. 11,99 kWh/m
Požární zátěž odbočného místa
max. 12,96 kWh
Počet odbočných míst
každý metr, vždy na jedné straně
Odbočné skříňky
do 1 250 A
Technika propojení
jednosvorníkový blok, propojení hák a protisvorník
Materiál vodivých lišt
hliník nebo měď
Materiál zapouzdření
ocelový, lakovaný plech

Vysoká odolnost proti zkratům

Systém LD se vyznačuje mimořádnou odolností proti poruchovým zkratovým proudům. Odolná konstrukce umožňuje použít optimální ochranu na straně nízkého napětí a dále dovoluje optimálně využít ochranu vysokého napětí před transformátorem vn/nn. Vynikající vlastností je epoxidový nástřik na proudovodných lištách, které u ventilačního provedení (IP34) zvyšují odolnost proti vodě. Systém odolává i při aktivaci postřikovacího hasicího zařízení (sprinklerů). Také zkratová oblouková odolnost je mimořádně vysoká a zaručuje bezpečí pro obsluhu.

Přehled klíčových vlastností systému LD

 • Jednoduché a rychlé projektování pomocí softwaru SIMARIS umožňuje navrhnout trasu včetně připojení na napájecí transformátor a hlavní rozvaděč
 • Dostatečná odolnost proti vodě umožňuje instalaci sprinklerů v těsné blízkosti přípojnic
 • Systém LD lze ekonomicky navrhnout pro napájení spotřebičů s nárokem na střední i vysoké proudy – odbočné skříňky jsou k dispozici až do 1 250 A
 • Vysoká zkratová odolnost
 • Modulární konstrukce umožňuje navrhnout a realizovat trasy optimálně s minimálními požadavky na stavební prostor
 • Bezpečný provoz – odbočné skříňky jsou ověřeny na obloukové zkraty
 • Protipožární odolnost je zkoušena dle předpisu IEC 61439-6
 • Odolnost proti působení ohně je 120 min dle protipožární třídy ISO 8354-1 a normy IEC 61439-6
 • Odbočné skříňky osazené ochrannými prvky pro široký rozsah proudů i v provedení bez přístrojů

Jeden systém pro velké množství aplikací

Systém LD patří do velké rodiny přípojnic SIVACON 8PS a představuje řešení rozvodů energie v mnoha oborech. Jedná se o efektivní náhradu za kabelové rozvody.

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy