Přípojnice SIVACON 8PS – systém LDM

Proudový rozsah od 800 A do

800 A
  • - Pokrokové řešení nahrazující kabely

  • - Systém navržený pro větrné elektrárny

SIMARIS sketch: software pro návrh přípojnicových tras ve 3D projekci je volně k dispozici.

Stáhnout software

Přípojnice namísto kabelů

SIVACON 8PS - systém LDM pro větrné elektrárny

Ať už jste investoři, konstruktéři a nebo provozovatelé větrných elektráren s přípojnicovým systémem LDM, získáte výhody bez navýšení stavebních nebo provozních nákladů. Systém LDM patří do velké rodiny přípojnic SIVACON 8PS a je určen pro proudy do 8 200 A. Představuje univerzální stavebnici, která se snadno přizpůsobí různým konstrukcím větrné elektrárny včetně různorodých požadavků na přenášený výkon. Také montáž trasy je oproti tradičním kabelům podstatně jednodušší a levnější. Samozřejmostí jsou bezproblémový provoz a 100 % bezpečnost.

SIVACON 8PS – systém LDM: jednoduchý a rychlý návrh

Systém přípojnic LDM splňuje veškeré speciální požadavky, které se při stavbě větrných elektráren objevují. Systém obsahuje všechny komponenty, jež ulehčují návrh a vlastní montáž vertikální trasy, například umožňuje napájení asynchronního generátoru se samostatným okruhem statoru a rotoru. K dispozici je také zemnící vedení (PE) ve společném zapouzdření. A co je důležité: firma Siemens má speciální tým, který je vám k dispozici při projektování i realizaci vertikálních tras. Váš projekt pak bude řešen s minimálními náklady.

SIVACON 8PS – systém LDM: bezproblémová montáž

Díly přípojnic jsou na stavbu dodány kompletní, včetně všech montážních doplňků. Stačí tak jenom přišroubovat podpěrné úchyty, nasadit příslušný díl do svorníku a dotáhnout jediným šroubem. Na rozdíl od instalace kabelového vedení se nemusí odměřovat délka, odizolovávat konce ani dotahovat svorky. Podpěry se montují každých 3,2 m na stěnu větrné věže. To je velký rozdíl proti kabelovému rozvodu, kde je potřeba počítat s uchycením každého 0,5 m.

 

Náklady na montáž se snižují také tím, že se jednotlivé úchyty a příslušné díly montují ve vodorovné poloze, před vertikálním sestavením věže. Po konečném sestavení jednotlivých svislých tubusů věže se jednotlivé díly přípojnic propojí doměřenými díly. Jednosvorníkové bloky se dotahují standardním momentovým klíčem.

SIVACON 8PS - systém LDM: spolehlivost a bezpečnost

Systém přípojnic LDM přenáší spolehlivě a bezpečně elektrický proud od generátoru v gondole větrné elektrárny až k jejím základům. Při konstrukčním návrhu systému LDM se respektovala norma IEC 61739-1/-6, která předepisuje řadu zkoušek souvisejících s instalací přípojnic do věží. Je zárukou dlouhodobé životnosti celé sestavy včetně situací, kdy dochází k přetížení systému. K omezení funkčnosti systému LDM nedochází ani v případě zkratu. Dalším opatřením je minimální použití plastových dílů, požární zátěž je tedy velmi nízká a ve srovnání s kabelovou instalací je možnost vzniku a šíření požáru výrazně omezena.

SIVACON 8PS – systém LDM: nepřetržitý provoz

Efektivita hraje v případě větrné energetiky stále důležitější roli, výrobci a provozovatelé požadují, aby byly větrné elektrárny konstruovány efektivně a provozovány s minimálními ztrátami. Firma Siemens proto vyvinula přípojnicový systém LDM, který minimalizuje vlastní ztráty a zvyšuje účinnost na maximum.

Větrné elektrárny s prodlouženou životností a s nízkými náklady na provoz se stávají důležitou složkou sítě, jedná se o investici s rychlou návratností. Přípojnice LDM jsou také ukázkou ochranného a ekologického přístupu k životnímu prostředí. Systém přenáší vysoké proudy bez použití halogenů, veškeré komponenty jsou snadno recyklovatelné.  

Technická data
 
Jmenovité izolační napětí
1000 V AC
Jmenovité provozní napětí
1000 V AC
Krytí
IP 21 vč. solné mlhy a testu orosení
Jmenovitý proud
800 A až 8200 A
Jmenovitá špičková zkratová odolnost
až do 255 kA
Jmenovitá krátkodobá zkratová odolnost
až do 116 kA
Počet vodičů (proudovodných lišt)
3 až 10 vodicích lišt v jednom zapouzdření (lze i 2 proudové okruhy v jednom zapouzdření)
Požární zátěž
dle druhu aplikace
Technika propojení
samostatný jednosvorníkový blok s hákem
Materiál vodivých lišt
hliník
Materiál zapouzdření
ocelový, zinkovaný plech, lze opatřit práškovým lakem
Normy
IEC 61439-1/-6
Slučitelnost s okolím
lze propojit se systémem LD
Montážní poloha
vertikální
Izolace
vzduch, ventilační systém
Povrchová úprava proudovodných lišt
epoxidová vrstva

Přehled klíčových vlastností systému LDM

  • Modulární konstrukce řešená na základě požadavků uživatele
  • Snížená impedance a technické parametry dle zadání uživatele
  • Efektivní a jednoduchá montáž
  • Celý přípojnicový systém je kompaktní a bezúdržbový

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy