Přípojnice SIVACON 8PS – systém LI

Proudový rozsah od 800 A do

800 A
  • - Pokrokové řešení nahrazující kabely

  • - Efektivní napájecí systém pro infrastrukturu a průmysl

  • - Vhodné pro vícepodlažní budovy a průmyslové aplikace

SIMARIS sketch: software pro návrh přípojnicových tras ve 3D projekci je volně k dispozici.

Stáhnout software

Přípojnice namísto kabelů

SIVACON 8PS – systém LI: ekonomické řešení rozvodu energie ve výrobních halách a průmyslových budovách

Zavedení přípojnicového systému LI je správná investice do budoucnosti. Systém představuje bezpečný a spolehlivý rozvod elektrické energie, který se snadno naprojektuje, instaluje i uvede do provozu. Jeho flexibilitu a efektivitu budete využívat po celou dobu vaší produktivní výroby. Tento spolehlivý systém je vhodný pro rozvody proudu od 800 A do 6 300 A. Využije se všude tam, kde je zapotřebí přenášet vysoké proudy na delší vzdálenosti – například ve vysokopodlažních kancelářských a průmyslových budovách, rozsáhlých výrobních halách nebo infrastruktuře.

Bezpečný pro personál a okolní prostředí

Systém LI má kompaktní design a sendvičovou konstrukci. Toto uspořádání proudovodných drah je v současnosti považováno za nejmodernější a nejpokrokovější řešení. Jeho hlavní výhodou je malý úbytek napětí i u dlouhých tras a dále možnost zatěžovat vedení na plný výkon i při vyšších teplotách okolí. Ztráty z přenosu energie jsou zanedbatelně malé.

 

Systém LI disponuje řadou technických parametrů, které se uplatní nejen v současnosti, ale i v blízké budoucnosti. Jsou to např. odbočné skříně s přístrojovou náplní (měřicí a spínací technika), které umožňují napojení na externí komunikační systém. Veškeré konstrukce splňují normy IEC 61439-1/-6. Tím je zaručena vysoká kvalita provedení a hlavně dlouhodobý a bezpečný provoz nutný pro personál a okolní zařízení. Systém dále vyhovuje vysokým nárokům na provoz při požáru. Splňuje požární třídy EI90 a EI120, což dokládají zkoušky dle evropských stavebních předpisů EN 1366-3.

Efektivní a flexibilní systém pro návrh a dlouhodobý provoz

Přípojnicový systém LI umožňuje vytvořit sestavu tras hospodárným způsobem. Díky kompaktní sendvičové konstrukci mají díly malé rozměry, dají se proto montovat i do těsných výrobních provozů bez zvláštních nároků na zastavěný prostor. Celý systém má dostatek nejrůznějších dílů pro změnu směru, což dovoluje vytvořit trasu (nebo ji později inovovat) a přitom stále respektovat složité tvary budovy.

 

Odbočné skříňky jsou osazeny pojistkovou nebo jističovou technikou a jsou dimenzovány až do proudu 1 250 A. Odbočnou skříňku – např. pro instalaci nového stroje – lze nasadit (nebo demontovat) za provozu celé linky bez přerušení výroby sousedních strojů.

 

Legenda:
01 Napájecí díl pro připojení k transformátoru
02 Protipožární prvek
03 Napájecí díl pro připojení trasy na rozváděč
04 Přímý díl
05 Díl pro změnu směru
06 Odbočná skříňka
07 Montážní příslušenství

Technická data
 
Jmenovité izolační napětí
1 000 V AC
Jmenovité provozní napětí
1 000 V AC
Krytí
IP55, IP66*
Jmenovitý proud
800 A až 6 300 A
Jmenovitá špičková zkratová odolnost
až do 330 kA
Jmenovitá krátkodobá zkratová odolnost
až do 150 kA
Počet vodičů (proudovodných lišt)
4 až 6 vodičů (vč. 200% N, popř. přídavná Clean Eart)
Požární zátěž
max. 15,54 kWh/m
Požární zátěž odbočného místa
0,98 kWh
Odbočné skříňky
až 3 na délku 3m, na jedné straně
Technika propojení
jednosvorníkový blok s trhací maticí
Materiál vodivých lišt
hliník nebo měď
Materiál zapouzdření
lakovaný, hliníkový plech
 
 
 
*) IP66 je pro trasy pro přenos energie, bez odbočných míst

Přehled klíčových vlastností systému LI

  • Stupeň krytí IP55; IP66 je určené trasám pro přenos energie (bez odboč. skříní)
  • Vysoká odolnost proti ohni (zkoušeno dle evropské normy EN1366-3)
  • Systém lze osadit měřicími a ovládacími přístroji pro ekonomické řízení rozvodu elektrické energie a splnit požadavky normy ISO 5001, C104
  • Odolnost proti požáru je 180 minut dle IEC60331
  • Flexibilní konstrukce dovoluje instalovat trasy i do složitých tvarů provozní haly
  • Sendvičová konstrukce je zárukou spolehlivého a hospodárného provozu
  • Pevný montážní spoj je tvořen hákem a okem, předepsaný dotahovací moment je definován utržením matice B101C109

 

Přípojice SIVACON 8PS - systém LI

Stáhnout brožuru

SIVACON 8PS – systém LI: jedna konstrukce pro velké množství aplikací

Přípojnice SIVACON 8PS – systém LI se úspěšně nasazují všude tam, kde je zapotřebí přenášet velké množství energie. Jedná se například o výrobní průmyslové linky, vysokopodlažní budovy, výpočetní centra, letištní haly nebo nemocnice.

Jeden systém pro velké množství aplikací

Systém LI patří do velké rodiny přípojnic SIVACON 8PS a představuje řešení rozvodů energie v mnoha oborech. Jedná se o efektivní náhradu za kabelové rozvody.

Kontaktní osoby pro přípojnicové systémy