SIESTORAGE – inovativní a modulární systém pro akumulaci elektrické energie

Solární články nebo větrné elektrárny dnes patří mezi významné zdroje elektrické energie. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů ale dochází k výkyvům v dodávkách elektrické energie v rozvodné síti. Tím se mění rovnováha mezi možností výroby a spotřebou elektrické energie. Výsledkem je vysoká nestabilita rozvodné sítě a snížená kvalita dodávky energie.   Systém SIESTORAGE sloužící k akumulaci elektrické energie je jedním z klíčových řešení tohoto problému. Nejen, že pomáhá optimalizovat náklady na provoz sítě, ale zároveň snižuje náklady na servis, flexibilně zabezpečuje mimořádné dodávky proudu a zvyšuje celkovou spolehlivost soustavy.

Seznamte se s možnostmi systému SIESTORAGE

Stáhnout brožuru (AJ)

Největší bateriové úložiště v České republice – energetický zdroj C-Energy Planá

Vybíjecí i nabíjecí činný výkon bateriového systému akumulace elektřiny je 4 MW a jalový výkon 4 MVAr induktivního i kapacitního charakteru. Kapacita 2,5 MWh je garantovaná po dobu 10 let. Úložiště, které je postaveno na technologii SIESTORAGE, přináší pro energetický zdroj C-Energy celou řadu funkcionalit, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energií. 

SIESTORAGE – inteligentní sestava

SIESTORAGE je systém pro akumulaci elektrické energie. Skládá se z modulárního bateriového systému využívajícího nejnovějších modelů výkonových lithioiontových baterií, nejmodernější spínací a výkonové techniky, modulu pro vyvedení výkonu, vývodového transformátoru a řídicího systému Simatic.

Seznamte se, SIESTORAGE

Sestava SIESTORAGE umožňuje efektivní výměnu činného výkonu mezi baterií a napájecí sítí. K dispozici je také dostatečný jalový výkon ke stabilizaci síťového napětí. Řídicí obvody umožňují realizovat řadu funkcí, patří mezi ně např. akumulace energie z obnovitelných zdrojů nebo vytvoření optimálního napájecího systému s konvenčními energetickými zdroji.

SIESTORAGE je také spolehlivou alternativou pro dodávky elektrické energie. Systém stabilizuje microgridy nebo offgridy a zajišťuje maximální účinnost a dostatečný výkon nutný pro průmyslový provoz v případě zvýšených krátkodobých odběrů.

Systém SIESTORAGE optimalizuje odebíraný výkon, stabilizuje frekvenci a napětí napájecího zdroje, a dále optimalizuje rozdíl mezi výkonovými možnostmi napájecího systému a požadavkem na vyšší odběry.

Zařízení se zpravidla dodává v kontejnerovém provedení. Kontejnery jsou podle potřeb použitých technologií vybaveny klimatizací, elektro-instalací a zařízením pro požární bezpečnost podle místních požadavků. Kontejnerové řešení také usnadňuje dopravu na staveniště, minimalizuje montážní práce v místě realizace a umožňuje umístit SIESTORAGE v různých lokalitách.

Typické oblasti využití

Klíčové aplikace SIESTORAGE

Kontrola náběhu

 • řízení průběhu nabíjení v čase
 • splnění požadavku pro připojení na síť

Časový posun

 • možnost rozšířit sestavu
 • zamezení snížení výkonu

Řízení kapacity

 • stabilizace dodávek / odběru
 • zpřesnění předpovědí, plánování a dispatch

Black start 

 • zajištění rychlého startu spalovacích turbín
 • obnovení provozu napájení při poruše sítě

Flexibilita provozu / Rychlost reakce

 • vytváření rezerv díky zvýšení rychlosti reakce
 • zamezení snížení výkonu

Zvyšování účinnosti

 • redukce času nutného pro odstavení / opětného připojení a údržby
 • zlepšování stupně účinnosti a snížení spotřeby tepla

Objevte kombinaci průmyslové spalovací turbíny a akumulačnho systému SIESTORAGE.

Stáhnout leták (AJ)

Problematika přetěžování v rozvodné a distribuční síti

 • snížení přetížení sítě v rámci nedostatečné kapacity infrastruktury mezi zdrojem a odběrovým místem
 • odložení nebo úplné zrušení nákladné a časově náročné modernizace

Integrace obnovitelných zdrojů

 • kompenzování při výkyvech nebo nestálosti dodávek energie využitím spolehlivého akumulačního systému 
 • špičkové odběry energie je možné optimálním způsobem ovlivnit a nebo je výrazně omezit
 • optimalizace průběhu odběru elektrické energie u konvenčního způsobu výroby snižuje výrobní náklady i náklady na údržbu generátoru a zároveň prodlužuje nutné servisní lhůty

Diesel Offset

 • vhodné použití pro dieselgenerátory za účelem optimální účinnosti
 • snížená spotřeba pohonných hmot a nízké náklady na údržbu
 • snížené emise CO₂

Nezávislost na síti

 • maximální využití obnovitelných zdrojů energie
 • minimalizace spotřeby fosilních paliv
 • snížené náklady na transport paliv
 • vysoká nezávislost při využívání obnovitelných zdrojů energie
 • propojené sítě mají vysokou možnost automatického / ručního řízení synchronizace

Řízení odběru

 • snížení výdajů na provoz sítě
 • využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu

Black start

 • využívání bateriového zdroje pro start spalovacích turbín
 • spolehlivé napájení v případě výpadku sítě nahrazující použití dieselagregátu

Zvýšená spolehlivost napájení

 • snížení nebo úplné vyloučení poruch v rozvodné síti

Reference

Komponenty a moduly

SIESTORAGE: modulární – flexibilní – škálovatelný

Aby bylo sestavení systému SIESTORAGE co nejsnazší, jednotlivé díly jsou zabudovány do normalizovaných skříní. To umožňuje rychlé a efektivní vytvoření požadované sestavy z potřebného počtu modulárních prvků.

Všechny moduly a jejich kombinace byly podrobně prověřeny, čímž je zaručena jejich dlouhodobá provozní životnost.

Hlavní přednosti SIESTORAGE

SIESTORAGE v kostce

Modularita

Operativní a flexibilní sestava vytvořená pro různé výkonové a kapacitní požadavky.

V souladu s normami

Certifikovaný systém, který splňuje všechny mezinárodní normy.

Inovativnost

Technické přednosti:

 • mimořádně krátký reakční čas potřebný pro odběr energie a opětné dobití
 • vysoká kvalita a věrnost dodávaného napětí
 • díky modulárnímu provedení a výkonnému řídicímu systému výkon až do velikosti několika desítek MW
 • mimořádná spolehlivost zajištěná systémem redundantní architektury

Jednotné řešení

Další výhody jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a know–how:

 • podrobná analýza síťových a uživatelských požadavků
 • dlouhodobé sledování obchodních případů
 • komplexní plánování
 • používání nejvhodnějších komponent
 • instalace zařízení do rozvaděčů připravených staveb, kontejnerů a uvádění do provozu
 • rostoucí výkon spolu se zvyšujícím se počtem aplikací
 • servis po celou dobu životnosti zařízení

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme. 

Kontakt pro SIESTORAGE: 

Martin Panáč, martin.panac@siemens.com Siemens, s.r.o.