MYDLOVARY - AKUMULACE V REŽII SIEMENS

Instalovaná kapacita akumulačního systému SIESTORAGE je až 1,75 MWh, maximální výkon této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy o připojení. V budoucnu se může výkon bateriového úložiště na jihu Čech postupně navýšit až na 10 MWh.
Seznamte se s možnostmi systému SIESTORAGE

Stáhnout brožuru (AJ)

Fluence

Vznik Fluence, společného podniku Siemens AG a americké společnosti AES, byl oznámen v létě 2017, v platnost vstoupil k 1. 1. 2018. Fluence se zaměřuje na trh skladování elektřiny a kombinuje přednosti obou společností, které mají ve Fluence stejný podíl.


K 1. 10. 2019 společnost Fluence získala zakázky na 95 projektů bateriových úložišť o celkové velikosti více než 1 125 MW. Tato kapacita zahrnuje i výstavbu největšího lithiointového úložiště na světě, Alamitos poblíž San Diega v Kalifornii (100 MW / 400 MWh).

Baterie jako řešení na klíč

Pokud by nastal blackout, kapacita mydlovarského bateriového úložiště by dokázala pokrýt zhruba denní spotřebu 130 rodinných domů či 650 bytů. To ale není hlavní důvod instalace SIESTORAGE (Siemens Energy STORAGE) v jižních Čechách. V rámci pilotního programu bude E.ON baterii primárně využívat ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií, ale cílem je vyzkoušet si v praxi i další technické možnosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu a vliv na síť.

Reakční doba do jedné vteřiny

Instalovaná kapacita SIESTORAGE je až 1,75 MWh, maximální výkon této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy o připojení. V budoucnu se může výkon bateriového úložiště na jihu Čech postupně navýšit až na 10 MWh.

„Baterie má díky svým technologickým vlastnostem široké možnosti využití. Její největší výhodou je rychlá regulace výkonu s reakční dobou do jedné vteřiny. Díky tomu dokáže nejen efektivně kompenzovat odchylky při obchodování s elektrickou energií, ale i velmi rychle reagovat při krátkodobých výpadcích napájení. Bateriová jednotka v těchto případech umožní napájet klíčové body pro obnovu sítě. I tyto situace bychom si rádi v rámci zkušební jo provozu rádi otestovali v praxi,“ říká Michal Jurík, manažer strategických projektů E.ON. Společnost Siemens garantuje dodržení hlavních parametrů 1MWh, 1 MW (kapacita, výkon) minimálně 10 let, respektive 6000 nabíjecích cyklů. Zařízení je projektováno na životnost 20 let.

Vlastnosti bateriového úložiště může mnoha způsoby využít i provozovatel distribuční sítě. Jedním z nich je kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, ke kterému dochází převážně v nočních hodinách.

Hlavní předností bateriových úložišť oproti klasickým akumulačním systémům, jako jsou například přečerpávací vodní elektrárny, je jejich rychlost dodávky elektrické energie, vysoká účinnost, a hlavně rychlá a snadná instalace v místech, kde je akumulace třeba. Tato flexibilita bateriových úložišť umožnuje efektivní využívání přebytků elektrické energie především z OZE, snížení závislosti na dodávkách elektrické energie od vzdálených zdrojů, zajištění energie při nouzových situacích a zapojení se do podpůrných služeb distribuční a přenosové soustavy. Podle odborníků není daleko doba, kdy koncoví uživatelé budou běžně využívat služby tzv. solárního cloudu – to znamená, že nespotřebovanou elektřinu vyrobenou například fotovoltaikou si „uloží“ do podobné baterie, jaká teď pracuje v Mydlovarech, a v případě potřeby si ji zase vezmou zpět.

Prověřená technologie

SIESTORAGE v Mydlovarech je umístěn ve dvou kontejnerech, což zásadně snížilo náklady na stavební část a montážní práce v místě realizace. V prvním kontejneru se nachází vn rozváděč 22 kV typu 8DJH a současně transformátor 1250 kVA, v druhém kontejneru jsou instalovány Li-Ion baterie, Battery Management System, měniče, řídicí systém, Energy Management System, systémy pro napájení vlastní spotřeby a další pomocné systémy zajišťující bezpečný provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti. Právě díky výkonnému řídicímu systému Siemens a vyspělým technologiím je SIESTORAGE možné integrovat do stávajících systémů.

Systém SIESTORAGE využívá prověřenou technologii lithioiontových baterií, která je pro tyto účely nejvhodnějším řešením. SIESTORAGE se využívá v nejrůznějších aplikacích – například pro průmyslové podniky nebo záchranné složky představuje řešení krátkodobých výpadků napájení, dokáže zvýšit spolehlivost dodávek energie do odlehlých regionů nebo pomáhat vykrývat výkonové špičky. Role takovýchto zařízení bude s postupující decentralizací energetiky stále důležitější.

Li-Ion baterie – ideální poměr ceny a výkonu

Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion technologií patří:

• rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích,
• zaručená kvalita elektrické energie,
• flexibilní a modulární design pro mnoho případů použití,
• zvýšená spolehlivost díky zjednodušení architektury systému,
• vysoká celková účinnost 85 %.

Kontakt SIESTORAGE

Martin Panáč, martin.panac@siemens.com Siemens, s.r.o.