Plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí  NXPLUS – více možností

Jmenovité napětí až

40,5 kV
  • Krátkodobý výdržný proud až 31,5 kA

  • Jmenovitý proud až 2500 A

  • S jedním systémem přípojnic

  • Se dvěma systémy přípojnic

Informace o výrobku

Plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí pro primární distribuci

Rozvaděč NXPLUS s pevně namontovanými vypínači je továrně vyrobený, typově odzkoušený, kovově krytý, plynem izolovaný rozvaděč s kovovými přepážkami v provedení s jedním nebo dvěma systémy přípojnic, který je určený k vnitřní instalaci.

– Do 40,5 kV; 31,5 kA (3 s), přípojnice 2000 A, vývod 2000 A, 2500 A na dotaz

– Kovově krytý

– S jedním systémem přípojnic (NXPLUS SBB)

– Plynem izolovaný

– Hermeticky uzavřený

– Továrně vyrobený, kusově odzkoušený podle IEC 62 271-200

– Typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

 – Provozní spolehlivost

 – Bezpečnost pro obsluhu

 – Nezávislost na prostředí

 – Kompaktní rozměry

 – Bezúdržbové provedení

 – Nákladově efektivní, ekologické

Jmenovité napětí sítě
 kV
12 
 24
36
40,5
Jmenovitá frekvence
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
kV
28
50
70
85
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
75
125
170
185
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA
80
80
80
80 
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
80
80
80
80
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 3s
kA
31,5
31,5
31,5
31,5
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
31,5
31,5
31,5
31,5
Jmenovitý proud přípojnic
2000*
2000*
2000*
2000
Jmenovitý proud odboček
2000*
2000*
2000*
2000
Stupeň krytí – primární část
Stupeň krytí – sekundární část
 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 

Rozměry

– Šířka pole s vypínačem / odpojovačem

– Šířka pole podélné spojky

– Hloubka

– Výška


mm
mm
mm
mm

600
900
1600
2450

600
900
1600
2450

600
900
1600
2450

600
900
1600
2450

* 2500 A na dotaz

Klasifikace podle IEC 62271-200
 
Třída přepážek
PM (kovové přepážky)
Kategorie nepřerušenosti provozu
LSC2

Přístupnost oddílů (uzavření):
– Oddíl přípojnic:

– Oddíl spínacího prvku:

– Nízkonapěťový oddíl:

– Oddíl kabelů:


pomocí nástrojů

nepřístupný

pomocí nástrojů

pomocí nástrojů

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku
 

Označení klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC pro

– Instalace ke zdi

– Volně stojící instalaceIAC A FL 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 31,5 kA, 1 s

Typ přístupnosti A

 

– F
– L
– R

Rozvaděč umístěn v uzavřené místnosti, přístup „pouze pro autorizovaný personál“ (podle IEC 62271-200)

 

ze předu
z boku
ze zadu (u volně stojící instalace)

Zkušební zkratový proud
31,5 kA
Trvání zkoušky
1 s

– Do 36 kV; 31,5 kA, 2500 A

– Kovově krytý

– Se dvěma systémy přípojnic (NXPLUS DBB)

– Plynem izolovaný

– Hermeticky uzavřený

– Továrně vyrobený, kusově odzkoušený podle IEC 62 271-200

– Typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

 – Provozní spolehlivost

 – Bezpečnost pro obsluhu

 – Nezávislost na prostředí

 – Kompaktní rozměry

 – Bezúdržbové provedení

 – Nákladově efektivní, ekologické

Jmenovité napětí sítě
 kV
12 
 24
36
Jmenovitá frekvence
Hz
50/60
50/60
50/60
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
kV
28
50
70
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
75
125
170
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA
80
80
80
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
80
80
80
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 3s
kA
31,5
31,5
31,5
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
31,5
31,5
31,5
Jmenovitý proud přípojnic
2500
2500
2500
Jmenovitý proud odboček
2500
2500
2500
Stupeň krytí – primární část
Stupeň krytí – sekundární část 
 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 

Rozměry
– Šířka pole s vypínačem / odpojovačem
– Šířka pole podélné spojky

– Hloubka

– Výška


mm
mm
mm
mm

600
600
1840
2600

600
600
1840
2600

600
600
1840
2600
Klasifikace podle IEC 62271-200
 
Třída přepážek
PM (kovové přepážky)
Kategorie nepřerušenosti provozu
LSC2

Přístupnost oddílů (uzavření):
– Oddíl přípojnic:

– Oddíl spínacího prvku:

– Nízkonapěťový oddíl:

– Oddíl kabelů:


pomocí nástrojů

nepřístupný

pomocí nástrojů

pomocí nástrojů

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku
 

Označení klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC pro

– Instalace ke zdi

– Volně stojící instalaceIAC A FL 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 31,5 kA, 1 s

Typ přístupnosti A

 

– F
– L
– R

Rozvaděč umístěn v uzavřené místnosti, přístup „pouze pro autorizovaný personál“ (podle IEC 62271-200)

 

ze předu
z boku
ze zadu (u volně stojící instalace)

Zkušební zkratový proud
31,5 kA
Trvání zkoušky
1 s

Kontaktní osoba

Ing. Petr Tomášek

Tel.: +420 734 526 118

petr.tomasek@siemens.com