Plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí NXPLUS C – univerzální nástroj

Jmenovité napětí až

38 kV
  • Krátkodobý výdržný proud až 31,5 kA

  • Jmenovitý proud až 2500 A

  • S jedním systémem přípojnic

  • Se dvěma systémy přípojnic

Informace o výrobku

Plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí pro primární distribuci

Rozvaděč NXPLUS C s pevně namontovanými vypínači je továrně vyrobený, typově odzkoušený, kovově krytý, plynem izolovaný rozvaděč s kovovými přepážkami v provedení s jedním nebo se dvěma systémy přípojnic, určený k vnitřní instalaci.

– Až 38 kV; 31,5 kA; přípojnice 2500 A, vývod 2500 A

– Kovově krytý

– S jedním systémem přípojnic

– Plynem izolovaný

– Hermeticky uzavřený

– Továrně vyrobený, kusově odzkoušený podle IEC 62 271-200

– Typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

– Provozní spolehlivost

– Bezpečnost pro obsluhu

– Nezávislost na prostředí

– Kompaktní rozměry

– Bezúdržbové provedení

– Nákladově efektivní, ekologické

Jmenovité napětí sítě
 kV
7,2 
12 
 15
17,5
24
27
36
38
Jmenovitá frekvence
Hz
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
kV
20 (32) 
28 (42)
36
38
50
70
70
70
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
60 
75
95
95
125
150
170
170
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 3s
kA
31,5
31,5
31,5
31,5
25
25
25
25
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA
80, 82 
80, 82 
80, 82 
80, 82 
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
31,5
31,5
31,5
31,5
25
25
25
25
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
80, 82
80, 82
80, 82
80, 82
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Jmenovitý proud přípojnic



 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250


 
1250


 
1250


 
Jmenovitý proud odboček
A





 
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



Stupeň krytí – primární část

Stupeň krytí – sekundární část

 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 

Rozměry

– Šířka

 

– Hloubka

– Výška


mm

mm
mm

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250
Klasifikace dle IEC 62271-200
 
Třída přepážek
PM (kovové přepážky)

Kategorie nepřerušenosti provozu

– s VN pojistkami HRC

– bez VN pojistek HRC

– vzduchem izolované pole měření


LSC2
LSC2
LSC1

Přístupnost oddílů (uzavření):

– Oddíl přípojnic:

– Oddíl spínacího prvku:

– Nízkonapěťový oddíl:

– Oddíl kabelů:

bez VN pojistek HRC

s VN pojistkami HRC

 

pomocí nástrojů

nepřístupný

pomocí nástrojů

pomocí nástrojů

blokovací podmínky

a pomocí nástrojů

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku
 

Označení klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC pro

– Instalace ke zdi

   7,2 kV; 12 kV; 15 kV; 17,5 kV:

   24 kV; 27 kV; 36 kV; 38 kV:

– Volně stojící instalace

   7,2 kV; 12 kV; 15 kV; 17,5 kV:

   24 kV; 27 kV; 36 kV; 38 kV:



IAC A FL 31,5 kA, 1s
IAC A FL 25 kA, 1s

IAC A FLR 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 25 kA, 1s

Typ přístupnosti A

 

– F

– L

– R

Rozvaděč umístěn v uzavřené místnosti, přístup "pouze pro autorizovaný

personál" (podle IEC 62271-200)

 

ze předu

z boku

ze zadu (u volně stojící instalace)

Zkušební zkratový proud
25 kA; 31,5 kA
Trvání zkoušky
1 s 

– Až 24 kV; 25 kA; přípojnice 2500 A, vývod 1250 A

– Kovově krytý

– Se dvěma systémy přípojnic

– Plynem izolovaný

– Hermeticky uzavřený

– Továrně vyrobený, kusově odzkoušený podle IEC 62 271-200

– Typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

 – Provozní spolehlivost

 – Bezpečnost pro obsluhu

 – Nezávislost na prostředí

 – Kompaktní rozměry

 – Bezúdržbové provedení

 – Nákladově efektivní, ekologické

Jmenovité napětí sítě
 kV
7,2 
12 
 15
17,5
24
Jmenovitá frekvence
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
kV
20 
28(42)
36
38
50
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
60 
75(95)
95
95
125
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA
63/65 
63/65
63/65
63/65
63/65 
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
63 
63
63
63
63
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 3s
kA
25 
25
25
25
25
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
25
25
25
25
25
Jmenovitý proud přípojnic
2500 
2500
2500
2500
2500
Jmenovitý proud odboček
1250 
1250
1250
1250
1250

Stupeň krytí – primární část

Stupeň krytí – sekundární část

 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 

Rozměry

– Šířka

– Hloubka

– Výška


mm
mm
mm

600
2370
2250 

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250
Klasifikace dle IEC 62271-200
 
Třída přepážek
PM (kovové přepážky)
Kategorie nepřerušenosti provozu
LSC2

Přístupnost oddílů (uzavření):

– Oddíl přípojnic:

– Oddíl spínacího prvku:

– Nízkonapěťový oddíl:

– Oddíl kabelů:


pomocí nástrojů

nepřístupný

pomocí nástrojů

pomocí nástrojů

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku
 

Označení klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC pro

– Instalace ke zdi


IAC A FLR 25 kA, 1 s  

Typ přístupnosti A

 

– F

– L

– R

Rozvaděč umístěn v uzavřené místnosti, přístup "pouze pro autorizovaný

personál" (podle IEC 62271-200)

 

ze předu

z boku

ze zadu (u volně stojící instalace)

Zkušební zkratový proud
25 kA
Trvání zkoušky
1 s 

– Až 36 kV; 25 kA; přípojnice 1000 A, vývod 630 A a 1000 A

– Kovově krytý

– S jedním systémem přípojnic

– Plynem izolovaný

– Hermeticky uzavřený

– Továrně vyrobený, kusově odzkoušený podle IEC 62 271-200

– Typově odzkoušený podle IEC 62 271-100, -200

 

Výhody pro zákazníka:

 – Provozní spolehlivost

 – Bezpečnost pro obsluhu

 – Nezávislost na prostředí

 – Kompaktní rozměry

 – Bezúdržbové provedení

 – Nákladově efektivní, ekologické

Jmenovité napětí sítě
 kV
36
Jmenovitá frekvence
Hz
50/60
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí
kV
70 
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
kV
170
Jmenovitý špičkový výdržný proud
kA
63
Jmenovitý zkratový zapínací proud
kA
63 
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, 1 s
kA
25 
Jmenovitý zkratový vypínací proud
kA
25
Jmenovitý proud přípojnic
1000 
Jmenovitý proud odboček
630 a 1000*

Stupeň krytí – primární část

Stupeň krytí – sekundární část

 
IP65
IP3XD 
Rozměry
– Šířka (pole s vypínačem)
– Šířka (pole s odpojovačem)
– Hloubka pole se zadním odfukovým kanálem
– Výška polí

mm
mm
mm
mm

600
450
1000
1900 

* panel vypínače se jmenovitým proudem 630 A

   a panel odpojovače se jmenovitým proudem 630 A a 1000 A

Klasifikace dle IEC 62271-200
 
Třída přepážek
PM (kovové přepážky)
Kategorie nepřerušenosti provozu
LSC2

Přístupnost oddílů (uzavření):

– Oddíl přípojnic:

– Oddíl spínacího prvku:

– Nízkonapěťový oddíl:

– Oddíl kabelů:


pomocí nástrojů

nepřístupný

pomocí nástrojů

pomocí nástrojů

Klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku
 

Označení klasifikace odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC pro

– Instalace ke zdi

– Volně stojící instalace

IAC A FL 25 kA, 1 s  
IAC A FLR 25 kA, 1s  

Typ přístupnosti A

 

– F
– L
– R

Rozvaděč umístěn v uzavřené místnosti, přístup "pouze pro autorizovaný personál" (podle IEC 62271-200)

 

ze předu

z boku

ze zadu (u volně stojící instalace)

Zkušební zkratový proud
25 kA
Trvání zkoušky
1 s 

Kontaktní osoba

Ing. Petr Tomášek

Tel.: +420 734 526 118

petr.tomasek@siemens.com