Izolovanému ostrovu svědčí akumulace elektrické energie

Ventotene je ostrůvek ve Středozemním moři, leží 46 km od západního pobřeží Itálie, zhruba v polovině vzdálenosti mezi Římem a Neapolí. Na délku má jen tři kilometry a v nejširším místě měří pouhých 800 metrů. Přesto má potenciál změnit svět. Stal se laboratoří pro energetiku budoucnosti.
Stáhnout brožuru o systému SIESTORAGE (AJ)

Stáhnout

Velká výzva pro malý ostrov

Jméno Ventotene výstižně znamená „zameten větrem“. Ostrov je tak izolovaný, že dokonce ani v dnešní době není napojen na italskou národní elektrickou síť. Zdejší obyvatelé přesto bez elektřiny nejsou – a nebyli.

Elektřinu tu po dlouhá léta zajišťovala čtveřice dieselových generátorů, každý o výkonu 600 kVA. Pro sedm stovek zdejších stálých obyvatel to stačilo. Jenže poté, co v posledních letech ostrůvek zažil vzestup zájmu turistů, vzrostly v letní sezóně výrazně i nároky na potřebné množství elektřiny. A čtveřice dieselů přestávala stačit. Nehledě na to, že spalování nafty nepatří ani k nejčistším, ani nejlevnějším způsobům výroby elektřiny. Řada majitelů si na své domy sice v minulosti nainstalovala fotovoltaické panely, jejich produkci ale ovlivňují výkyvy počasí. Fotovoltaiky a výroba elektřiny z nafty navíc fungovaly nezávisle na sobě. Před čtyřmi lety proto italská elektrárenská společnost ENEL začala hledat způsob, jak oba typy zdrojů efektivně propojit. Ve spolupráci se společností Siemens vznikl hybridní systém, který propojil solární panely a naftové generátory do jednoho celku a přidal další důležitou součást – inovativní řešení pro skladování energie v lithiontových bateriích SIESTORAGE s výkonem 500 kW a skladovací kapacitou 600 kWh.

Progresivní ostrov

Malý středomořský ostrov Ventonete se na přelomu letopočtu stal místem, kde byly postupně vězněny příbuzné hned pěti římských císařů, a také později zde bývalo vězení. Dnes na ostrově žije přes sedm set stálých obyvatel a jezdí sem stále více turistů. Jejich nároky na elektřinu jim nyní plní hybridní systém, který kombinuje dieselové generátory s obnovitelnými zdroji a systémem SIESTORAGE.

Mozkem celého řešení je systém Microgrid Controller, který zaručuje, že dieselové generátory mohou být využívány efektivněji, protože krátkodobé zvýšení poptávky po elektřině je zajištěno energií z akumulačního systému a nemusí ji pokrývat generátory. Obdobně energie v bateriích zálohuje dodávky elektřiny ve chvíli, kdy pocházejí především z fotovoltaických panelů a dojde k náhlému výpadku. Lithium-iontové baterie byly vybrány proto, že poskytují vysoký výkon a zvládají vysoký počet cyklů nabíjení a vybíjení. Energie z dostatečně nabitých baterií sama o sobě dokáže uspokojit energetické potřeby ostrova v „normálních“ situacích, tedy vlastně kdykoli mimo špičku. Ostrov využívá elektřinu pouze z baterií asi po čtvrtinu doby.

Microgrid Controller je naprogramován tak, aby udržoval výkon naftových generátorů ve vysoké účinnosti a při malé poptávce po elektřině je rovnou vypnul. Náklady na palivo se díky tomu podařilo snížit o 15 %. Souběžně se zvýšila stabilita ostrovní rozvodné sítě, což umožnilo instalovat více solárních panelů (v současné době sluneční panely nabízejí výkon 90 kW energie). Neustálé monitorování stavu elektrické sítě zabránilo jejím letním výpadkům.

Výsledky po sedmi měsících

0 %

Úspora paliva pro diesel generátory

0 %

Zkrácení provozní doby generátoru

0 %

Provozní doba, během které je zaručena stabilita sítě - díky řešení pro akumulaci energie

Projekt na Ventotene je rozsahem nevelký, ale jeho tvůrci věří, že jeho význam přesáhne hranice drobného ostrova. V malém měřítku totiž ukazuje to, o co stojí za to usilovat i ve větších oblastech: tedy efektivní propojení už existujících energetických řešení s obnovitelnými zdroji tak, aby výsledkem byly spolehlivé, finančně efektivní a ekologicky přijatelné dodávky energie.