Zákaznické setkání Smart Infrastructure  

19.–20. září, Hotel Zámek Valeč, Třebíč

Prezentace ke stažení

Zaujala vás některá z informací, která na přednáškách zazněla?
Stáhněte si kompletní balíček prezentací, které jste zhlédli v rámci odborného programu.

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

věříme, že jste si ze setkání odnesli užitečné informace a příjemné vzpomínky na doprovodný program. 

 

Abychom mohli naše akce neustále vylepšovat dle vašich požadavků, budeme rádi, když nám vyplníte zpětnou vazbu a napíšete, co můžeme pro příští akci zdokonalit, případně co zachovat.

 

 

Těšíme se na opětovné setkání při jiné příležitosti.

 

 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailu smart.infrastructure.cz@siemens.com nebo telefonu 800 90 90 90.

 

Program

Zahájení

Tradiční energetika se mění. Jak na tento trend reaguje společnost Siemens? Propojením 
energetických systémů, budov a průmyslových odvětví. Představujeme vám Smart Infrastructure.

BLOK I – Energetika budoucnosti

Seznamte se s aktuálními podmínkami pro výstavbu bateriových úložišť v České republice. Jak využít přebytky elektrické energie? Představíme vám portfolio společnosti Siemens pro akumulaci elektrické energie, a také nové technologie pro výrobu vodíku či skladování energie v horkých kamenech.

Elektromobilita se stává součástí našich životů. Jak nás ovlivní a jaké trendy se nyní v rámci elektromobility chystají? Kde získáme dostatek elektrické energie pro elektromobilitu? Jaké elektromobily chystají v budoucnosti automobilky? Ukážeme vám řešení Siemens jako dodavatele nabíjecí infrastruktury.

Sekundární technika nejsou jen řídicí systémy a ochrany – nově obor zahrnuje oblast kybernetické bezpečnosti, IT technologie jako cloudy a nové typy komunikací a řešení. Seznámíte se s blízkou i vzdálenou budoucností řešení používaných v energetice a s novými možnostmi zpracování dat.

11:20       Coffee break

 

BLOK II – Tradiční energetika 1/2

Jaká řešení nabízí společnosti Siemens pro rozvaděčové systémy? Na přednášce se dozvíte o vzduchem a plynem izolovaných vn rozvaděčích pro primární distribuci i generátorových vn rozvaděčích. Nezapomeneme ani na vlastnosti, principy izolace, zhášení oblouku rozvaděčů pro sekundární vn distribuci. Seznámíte se s komplexním portfoliem spínacích přístrojů pro vn: standardními a generátorovými vypínači, reclosery a fuseguardy. Promluvíme také o výhodách, které přináší použití modulárních rozvaděčů nízkého napětí v porovnání s klasickými rozvaděči nízkého napětí.

OEZ s.r.o. jako původní výrobce nabízí svým partnerům z řad výrobců rozváděčů poskytnutí podkladů z výsledků zkratových zkoušek a zkoušek oteplení výkonových rozváděčů, a to až do hodnoty jmenovitého proudu rozváděče 5 000 A.

Jak aplikovat spínací přístroje nízkého napětí v infrastruktuře? Představíme vám chytrý motor, management systém Simocode a monitorovací řešení založená na cloudu, např. MindSphere App pro SIMOCODE – SIRIUS Asset Monitor.

12:45       Oběd

 

BLOK II – Tradiční energetika 2/2

Představíme vám základní principy řídicích systémů a ochran pro rozvodny. Seznámíte se s všeobecným přehledem o portfoliu produktů a principech komunikací používaných v energetice. Prostor dostanou také novinky v dané oblasti. 

Jak na rozšíření řídicích systémů, ochran a indikátorů do oblasti malých distribučních trafostanic? Podíváme se na cestu k realizaci pilotních projektů a prezentaci technických řešení včetně využívaného portfolia produktů a funkcí v této oblasti.

Měření hodnot elektrických veličin je úvodním krokem pro analýzu a vyhodnocení parametrů sítě a spotřeby. Dalším krokem je kvalifikovaný návrh změn, které mohou vést k vyšší spolehlivosti a snížení spotřeby. 

BLOK III – Technologie budov a jejich role v energetice

V budovách jsou management výroby, ukládání, distribuce a spotřeby energie z pohledu nákladů zcela zásadní. Díky získaným datům, sledování trendů a pokročilým reportům umožňuje Desigo optimalizovat procesy vyvažování spotřeby energie.

Perimetrická ochrana kritické infrastruktury je klíčová. Jak na bezpečnostní systémy, CCTV a jejich integraci?

Jaké možnosti přináší řešení SiHome na úrovni nejmenší spotřebitelské jednotky? Na této přednášce se mimo jiné dozvíte o jeho potenciálu pro integraci do větších energetických celků.

14:00       Začátek doprovodého programu

19:00       Společenský večer