Efektivní, spolehlivý a flexibilní přenos

Řešení pro přenos elektrické energie

Společnost Siemens má dlouholeté zkušenosti ve všech oblastech přenosu elektrické energie. Objevte široké portfolio našich inovativních produktů, které reflektuje současné trendy v energetice.

Produkty vvn bez použití fluoridu sírového

Globální oteplování je „horkým“ tématem současnosti. Podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu by rozvinuté země měly do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti roku 1990. K ochraně klimatu směřují kromě jiného nařízení EU č. 517/2014 zaměřená na emise fluorovaných skleníkových plynů, například fluoridu sírového – SF6, který se používá ve spínacích přístrojích i rozváděčích vvn a vn. Siemens proto představuje novou řadu produktů „SF6 free“, zvaných též „blue line“, tedy modrá řada.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Pisarčík

Tel.: +420 603 225 572

petr.tomasek@siemens.com