Servis na místě u zákazníka

a

Bezplatná havarijní servisní linka: 800 122 552

Kvalifikovaní specialisté společnosti Siemens jsou k dispozici nepřetržitě. Služba uvedení do provozu zahrnuje instalační testování, funkční testování, parametrizaci, integrační testování strojů a zařízení, zkušební provoz, finální schválení a proškolení zaměstnanců. Všechny služby mohou být součástí servisních smluv. To znamená, že pro všechny průmyslové závody lze zajistit prodloužení servisních lhůt a předem definovat dobu odezvy či intervaly údržby. Vedle toho je pomocí vzdálených služeb zajištěna dálková údržba pohonných zařízení. 

Kontaktovat nás můžete i mailem:

servis.cz@siemens.com

Servis zajišťuje maximální provozuschopnost zařízení

Maximální provozuschopnost strojů a zařízení je nezbytná ve všech průmyslových odvětvích. Siemens nabízí servis a služby technické podpory, např. inspekce, profilaktické prohlídky, online podporu a odstranění závad pro průmyslové závody po celém světě. Vedle toho na vyžádání zajišťuje i havarijní servis. Tyto služby zahrnují uvedení do provozu, preventivní údržbu, odstranění závad a servisní smlouvy.

 

Siemens Industry nabízí:

 

Uvádění do provozu

Zkušenosti výrobce a komplexní odborné znalosti pro zajištění hladkého uvádění do provozu.

 

Preventivní údržba

Zajišťění maximální disponibility provozu prostřednictvím kontrol, profylaktických prohlídek, preventivní údržby apod.

 

Korektivní údržba

Korektivní údržba respektive odstraňování vzniklých poruch zajišťujeme v případě potřeby i jako pohotovostní službu.

 

 

Pro více informací navštivte náš servisní portál www.siemensportal.cz , volejte naši hotline +420 800 122 552 nebo nám napište na servis.cz@siemens.com.