Servisní smlouvy

a

Bezplatná telefonická podpora: 800 122 552

Servisní smlouvy představují balíčky služeb připravené na míru požadavkům zákazníka na určitý rozsah systémů a produktů v automatizaci a technologii pohonů. Jednotlivé služby, které jsou poskytovány po celý životní cyklus výrobku, jsou dokonale sladěny a umožňují optimální využití všech strojů a zařízení. Služby, které jsou součástí servisní smlouvy, lze kdykoli pružně upravit a lze je poskytovat nezávisle na sobě. Mezi největší výhody patří snížení počtu rozhraní v procesu údržby, snížení prostojů a předvídatelnost nákladů. Díky možnosti provádět vzdálenou údržbu je možné v mnoha případech mimořádně rychle reagovat na vzniklou situaci. 

Kontaktovat nás můžete i mailem:

servis.cz@siemens.com

Servis a vzdálená údržba na základě servisní smlouvy

Servisní činnosti poskytované na základě servisních smluv zvyšují účinnost údržby, optimalizují a modernizují průmyslovou automatizaci a technologii pohonů a zároveň snižují náklady. Flexibilní možnosti, jako je například pohotovost 24/7, dohodnutá reakční doba, předem nastavené servisní intervaly, to vše je definováno po dohodě se zákazníkem.

Díky komplexním odborným znalostem specialistů společnosti Siemens dochází ke zkrácení prostojů, vyčíslení provozních nákladů a následné úspoře prostředků na údržbu, která zajišťuje větší disponibilitu všech strojů a zařízení. 

Pro více informací kontaktuje naši hotline +420 800 122 552 nebo nám napište na servis.cz@siemens.com.

 

 

Důvody pro uzavření servisní smlouvy se společnosti Siemens:

1. Zaručená disponibilita zařízení díky přesně definované údržbě

2. Transparentní náklady a lepší pracovní podmínky

3. Prodloužená životnost a nižší opotřebení komponentů Siemens

 

Standard Service Contracts

Standardní služby adaptované na potřeby zákazníka.

> Support Contract

> Lifecycle Information Services

 

Warranty Options

Náhrady pro definované produkty a systémy.

> Extended Exchange Option (EEO)

Extend Machine Contracts (RSC)

 

 

Service Programs

Individuálně konfigurované balíčky služeb pro definované produkty a systémy.

Motor Management Program 

Drives Reliability Program 

SIMATIC Virtualization Services 

SIMATIC Remote Services 

SIMATIC PCS 7 Lifecycle Services

 

Market-specific Contracts

Služby na míru pro specifické systémy a aplikace

Extended Machine Contracts (LSC)