Digitalizace údržby

Digitalizace údržby

Odhalte chyby Vašeho zařízení dříve než nastanou

Základním úkolem údržby je zvyšování provozní dostupnosti zařízení a minimalizace neplánovaných odstávek. V důsledku dlouhodobého nedostatku technických odborníků a specialistů toho často v praxi nelze dosáhnout. Díky rozvoji elektroniky a senzoriky je však možné některé činnosti a měření díky novým chytrým zařízením zautomatizovat a digitalizovat. Tento trend přispívá k rozvoji „condition monitoringu“, tedy sběru dat o aktuálním stavu zařízení, který představuje jeden z hlavních nástrojů prediktivní údržby.

Kontaktujte nás na:

servis.cz@siemens.com

Pro lepší orientaci uvádíme přehled základních typů údržby.

 

  1. Reaktivní – problém se řeší, až nastane
  2. Preventivní – pravidelné prohlídky, opravy v naplánovaných časových intervalech
  3. Prediktivní – monitorováním a diagnostikou (Condition monitoring) se zjišťuje aktuální provozní stav stroje a v případě zhoršení stavu se naplánuje servisní zásah.
  4. Proaktivní – zahrnuje všechny náležitosti prediktivní údržby s tím, že se zaměřuje na vyhledání a odstranění příčin tohoto nežádoucího stavu (např. ložisko bylo poškozeno v důsledku špatného ustavení stroje).

Condition monitoring – prediktivní údržba a digitalizace motorů

Naše služby v oblasti digitalizace motorů:

  • trvalý záznam a analýzu měřených hodnot
  • data ve Vašem systému nebo online v cloudu
  • pravidelné měření našimi techniky
  • detailní analýza a řešení komplexních případů
  • integrace v systému Simatic nebo Mindsphere

Pro více informací navštivte náš servisní portál.

Pro realizaci digitalizace motorů, naplánování servisního zásahu v případě zhoršujícího se stavu, nebo v případě požadavku komplexní diagnostiky na místě nás kontaktujte na servis.cz@siemens.com 

Condition monitoring výrobních strojů – inteligentní sběr a analýza dat

Díky analýze provozních stavů můžete rychle identifikovat problémy ve výrobě, snížit riziko prostojů a optimalizovat výrobní proces. Všechny informace můžete sledovat v přehledném webovém prostředí nebo můžete dostávat pravidelný automatický reporting.

 

Více informací a také bezplatnou demo verzi najdete na webu 

Condition monitoring