Desigo CC – BMS/SCADA řešení pro moderní budovy

V budovách trávíme mnoho času, a proto je nutné je vybavit řadou technických zařízení, které jsou nezbytné pro vytváření a udržování komfortního a bezpečného vnitřního prostředí. Zároveň je však zásadní optimalizovat chod těchto zařízení také z pohledu efektivity provozu a spotřeby energií. Pro optimální vyladění chodu budovy jako celku je nutné monitorovat, shromažďovat a vyhodnocovat všechny relevantní informace poskytované z těchto technických zařízení. K těmto účelům slouží BMS/SCADA, označované také jako vizualizační nadstavba, grafická centrála nebo pracovní stanice. Řešení Desigo CC od společnosti Siemens předkládá uživatelům data jednoduchým a přehledným způsobem a umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti.

Neustálé inovace

Jedinečná platforma splňující nejmodernější standardy

Otevřená platforma

Podpora velkého množství otevřených standardů i proprietárních protokolů pro řadu různých technologií – MaR, IRC, EPS, PZTS, přístupový systém, kamerový systém, výtahy, eskalátory, dobíjení elektromobilů, Energetický management, …

Efektivní konfigurace

Vytvářet lze komplexní projekty, u kterých jsou integrovány všechny nebo téměř všechny technologie v budově, ale také projekty pouze s jednou dohlíženou technologií.

Snadné ovládání

Samotné ovládací rozhraní nabízí řadu možností pro uživatelské přizpůsobení. Pro uživatelský zážitek je však zásadní role SW programátora na každém konkrétním projektu.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetickou bezpečnost bereme velmi vážně a při vývoji Desigo CC je na splnění všech bezpečnostních požadavků klademe velký důraz. Jako důkaz slouží např. pravidelně prováděné penetrační testy.

Modulární a flexibilní design

Vytvářet lze komplexní projekty, u kterých jsou integrovány všechny nebo téměř všechny technologie v budově, ale také projekty pouze s jednou dohlíženou technologií.

Jedna platforma pro všechny technologie

Desigo CC je odpovědí na otázky týkající se managementu moderních budov. Je navrženo jako otevřená platforma podporující širokou škálu komunikačních standardů a je tak schopno integrovat všechny technologie v budově do jedné platformy – od HVAC, osvětlení a stínění, přes požární bezpečnost, zabezpečovací systémy až po výtahy, dobíjecí stanice nebo hotelové rezervační systémy.

Požární bezpečnost

 • Desigo CC pomáhá zajišťovat maximální bezpečnost a ochranu osob a majetku v jednotném rozhraní
 • Flexibilní řešení umožňující integraci systémů Siemens i EPS systémů třetích stran
 • Uživatelsky velmi přívětivá a pokročilá aplikace průvodce řešením alarmů podporuje operátora v krizových situacích tím, že jej vede krok za krokem řešením vzniklé situace – díky tomu je reakce rychlejší a přesnější, což snižuje potenciální škody
 • Velmi cenné je také využívání vzájemných interakcí mezi jednotlivými technologiemi

Bezpečnostní řešení

 • Desigo CC také řešení pro integraci zabezpečovacích (EZS/PZTS), přístupových a kamerových systémů.
 • Nižší náklady na zaškolení obsluhy díky jednotnému uživatelskému rozhraní
 • Využívání různých úrovní alarmu s cílem snížit potenciální škody
 • Podpora široké škály komunikačních protokolů a IT standardů
 • Pravidelné aktualizace zajišťují silnou obranu proti novým hrozbám kybernetické bezpečnosti

Osvětlení

 • Desigo CC nativně podporuje komunikační rozhraní pro osvětlovací soustavy, žaluzie a senzory a díky pokročilým automatizačním úlohám pomáhá vytvářet optimální světelné podmínky.
 • Maximální využívání přirozeného venkovního osvětlení jednak působí dobře na psychiku lidí, jednak pomáhá snižovat energetické nároky na využívání umělého osvětlení.
 • Trendem a budoucností je regulace teploty chromatičnosti (Tunable white) a tzv. Human Centric Lighting aplikací, kdy je prostřednictvím optimálních podmínek pro daný prostor a činnost dosahováno větší soustředěnosti, kreativity či uvolnění (např. pro lůžková oddělení v nemocnicích, …)

Energetický management

 • Desigo CC poskytuje v rámci energetické managementu řadu možností.
 • Samozřejmostí je sledování, ukládání, exportování a archivace údajů o spotřebě energie pro různé nájemníky pro účely fakturace.
 • Podporována je řada měřičů s komunikací Modbus nebo IEC61850, díky kterým lze získávat opravdu detailní údaje o kvalitě sítě a detekovat včas anomálie tak, aby byla zajištěna vyšší spolehlivost.
 • Efektivním a automatizovaným řízením výroby, ukládání, distribucí a spotřeby energie lze dosáhnout snížení špičkových zatížení, snížení hodnoty rezervovaného příkonu a zamezení jeho překračování.
 • Připravené pokročilé reporty předkládají zpracovaná data za účelem přehledného vyhodnocování klíčových ukazatelů budovy.

Integrace třetích stran

 • Desigo CC nabízí nativní podporu s připravenými šablonami nejen pro Siemens technologie. Desigo CC je otevřené řešení, kdy s každou verzí jsou představovány nové a nové integrované systémy třetích stran – od EPS systémů, přes výtahy a dobíjecí stanice pro elektromobily, až třeba po hotelové rezervační systémy.
 • Desigo CC také nativně podporuje řadu komunikačních standardů jako je BACnet, Modbus TCP, M-Bus IP, KNX IP, OPC, SNMP, IEC61850, …
 • Otevřená architektura Desigo CC je navíc připravena pro integraci dalších subsystémů  (rozhraní SORIS) a také pro integraci s dalšími aplikacemi (rozhraní NORIS), kdy je možné v rámci konkrétních požadavků oslovit jedno z aplikačních a integračních center, které jsou součástí Desigo CC Ecosystem komunity.

HVAC

 • Desigo CC shromažďuje a monitoruje veškerá potřebná data z instalovaných technických zařízení v budově a díky tomu umožňuje regulovat optimální teplotu a kvalitu vzduchu v každé místnosti
 • Při regulaci optimálních podmínek využívá vzájemných interakcí mezi technologiemi HVAC, osvětlením a stíněním
 • Zároveň dbá na energeticky co nejúčinnější provoz, čehož dosahuje mimo jiné také díky využívání časových plánů, sledování přítomnosti nebo předpovědi počasí
 • Samozřejmostí je možnost sledování, ukládání a archivace naměřených dat teploty, kvality vzduchu a dalších datových bodů pro pozdější vyhodnocení

Desigo CC přináší širokou funkcionalitu

Jedna platforma, různí uživatelé, nespočet výhod

Objevte výhody používání Desigo CC

Desigo CC vám pomáhá zvládat celou řádu výzev spojených se správou moderních budov.

Zvýšení hodnoty majetku a ochrana investice

Desigo CC umožňuje integraci všech technologií v budově – od vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, stínění, přes elektrickou požární signalizaci, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, přístupový systém, kamerový systém až po výtahy, eskalátory nebo hotelový rezervační systém. Důležitou kapitolou je také energetický management. Díky tomuto interdisciplinárnímu přístupu je možné monitorovat technologie v reálném čase a využívat synergií mezi nimi. Díky využívání standardů a moderních IT prostředků je platforma navíc připravena na budoucí růst a změny v budově.

 

Desigo CC významným způsobem pomáhá vytvářet komfortní a bezpečné prostředí, a to při optimálním využívání energií. Díky efektivnímu hospodaření s energiemi Desigo CC pomáhá snižovat také uhlíkovou stopu a v rámci pokročilých funkcí umožňuje monitorování a vykazování emisí CO2 a spotřeby energií přepočtené na m2, které jsou důležité pro získání certifikací LEED, BREEAM a dalších. Díky tomuto udržitelnému přístupu je nadále zvyšována hodnota budovy.

Řešení pro každou fázi životního cyklu budovy

Desigo CC je jako vlajková loď společnosti Siemens v oboru technologie budov neustále inovován a poskytuje opravdu široké možnosti přizpůsobení požadavkům provozovatelům budov, facility manažerům nebo uživatelům. Díky nejnovějším IT prostředkům, uživatelsky přívětivému prostředí, pokročilým funkcím a pravidelným aktualizacím zvyšujících kybernetickou bezpečnost je Desigo CC připraveno na budoucí výzvy. Díky modularitě a škálovatelnosti lze Desigo CC postupně rozšiřovat co do počtu datových bodů i do množství integrovaných subsystémů.

Úspora času potřebného na zprovoznění

Desigo CC je navrženo tak, aby co nejvíce ulehčilo a zkrátilo dobu potřebnou pro zprovoznění. Používání standardizovaných grafických knihoven je časově velmi efektivní, a navíc danému projektu poskytuje osobitý moderní design. Grafický editor však umožňuje v podstatě nekonečné možnosti přizpůsobování grafických vizualizací.

 

Online inženýring umožňuje snadné a rychlé přepínání mezi programovacím a uživatelským režimem, a umožňuje tak rychle zjistit, jak změny ovlivňují konečný výsledek viděný obsluhou. Desigo CC navíc poskytuje řadu konfiguračních průvodců s podrobnými instrukcemi k realizaci standardních postupů. To významně zkracuje čas potřebný na zprovoznění a také počet odstávek.

Flexibilita díky otevřenému řešení

Desigo CC je určeno pro monitorování a ovládání řady technologií, např. měření a regulace, IRC regulace, požární bezpečnost, bezpečnostní systémy, a je využíváno v širokém spektru aplikací, např. komerční budovy, hotely, muzea, knihovny, nemocnice, školy, fakulty, datová centra, farmaceutika, letiště a další. Tento fakt poskytuje v projektech velkou flexibilitu a umožňuje plnit různé požadavky zákazníků.

 

Pro menší a středně velké aplikace jsou dostupné také optimalizované kompaktní verze Desigo CC Compact.

Optimalizace provozních nákladů

Obrovskou výhodou řešení Desigo CC je, že facility manažerům poskytuje harmonizované pracovní prostředí napříč obory a produkty, a to dokonce i pro některé proprietární řešení třetích stran. Díky tomu jsou všechny pracovní postupy efektivnější, není potřeba vynakládat tolik prostředků na školení, údržbu systémů atd. Jednodušší jsou také každodenní operace jako je kontrola alarmu. V případě požárního poplachu je navíc možné jedním kliknutím okamžitě zobrazit obraz kamery z příslušné zóny. Desigo CC zároveň samozřejmě loguje všechny hodnoty spojené s tímto poplachem, včetně ukládání záznamu z kamer a postupu obsluhy. To velmi usnadňuje následnou analýzu.

Umožnění nájemcům snižování nákladů na energie

Desigo CC poskytuje informace o výrobě, distribuci i spotřebě elektrické energie a výrazně tak pomáhá optimalizovat provoz budovy. Díky synergiím napříč všemi integrovanými technologiemi a informacemi napříč celou budou poskytuje Desigo CC věrohodná data, dle kterých je možné optimalizovat chod budovy tak, aby poskytovala maximální komfort, bezpečí i energetickou efektivitu.

 

Funkce jako „Power Manager“ nebo „Energy & Power Reports“ poskytují data o kvalitě a stabilitě energetických systémů, jejich vyhodnocováním lze eliminovat různé výpadky nebo zvyšovat životnost připojených technologií. Data jsou shromažďována, trendována a archivována. Lze s nimi pracovat v grafech, tabulkách nebo třeba dashboardech – to vytváří transparentnost pro nájemce, kteří se zajímají o udržitelný přístup.

 

Data mohou být prezentována pomocí tzv. pokročilých reportů, které naměřená a shromážděná data doplní o relevantní informace, a které přehledným způsobem předkládají údaje o spotřebě, profilech zatížení, maximálním příkonu, rozpočtu, nákladech, emisích CO2 apod.

Trávení času v bezpečném, zdravém a komfortním prostředí

Desigo CC umožňuje integraci více technologií do jedné platformy – od automatizace budovy, přes požární bezpečnost až po bezpečnostní systémy. To zahrnuje regulaci teploty, kvality vzduchu, řízení přístupu, detekci narušení, využívání kamer, detekci kouře a požáru, evakuační řešení a mnoho dalšího.

 

Všechny připojené technologie pracují ve vzájemné synergii, což uživateli dává jistotu, že pracuje v komfortním, zdravém, bezpečném a energeticky efektivním prostoru.

Intuitivní interakce s budovou

Desigo CC poskytuje rozhraní pro webové služby umožňující využívání aplikací pro koncové uživatele, IoT zařízení nebo různých aplikací třetích stran. Díky těmto nativním integracím mohou uživatelé snadno ovládat teplotu nebo třeba osvětlení v jimi využívané části budovy, a to na základě svých individuálních potřeb. Pro tyto pokročilé úlohy využívá Desigo CC spojení s platformami Enlighted a Comfy.

Bezproblémový provoz budovy

Podrobná grafika a průvodce řešením událostí poskytují hlubší pohledy na aktuální stav a umožňují operátorům lepší rozhodování. Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby operátory budovy podporovalo ve všech jejich krocích, zvláště při řešení různých událostí, alarmů a poplachů. Díky webovému klientovi Desigo CC Flex Client lze navíc vše zvládnout i na dálku.

 

Zvláště efektivní je propojení elektrické požární signalizace s kamerovým systémem, což operátorům umožňuje mít v případě poplachu k dispozici obraz z nejbližší kamery na jedno kliknutí.

 

Aplikace asistovaného řešení bezpečně provedou operátora kritickou situací krok za krokem. Při konfiguraci systému lze některé kroky stanovit jako povinné, jiné jako volitelné.

 

Aplikace hloubkového řešení zase na jedno kliknutí umožňuje přejít v systému k vizualizaci zaznamenané události. Zároveň je operátorovi zobrazen seznam všech souvisejících položek, které umožňují rychlý a snadný přístup k informacím souvisejících s danou událostí.

Sebedůvěra a rychlá a správná reakce

Ať už jde o aplikaci pro monitorování a dohled jedné nebo více technologií, Desigo CC má vše pod kontrolou. Operátor je tak schopen sledovat a kontrolovat neoprávněné vstupy, ovládat osvětlení nebo zaměřit kameru na konkrétní místo. Přehledová lišta pro správu alarmů a událostí je navíc vždy optimalizována dle toho, jaké technologie jsou do Desigo CC integrovány – uživatelské rozhraní je tak vždy maximálně přehledné.

 

Desigo CC je navrženo tak, aby integrovalo různé systémy, včetně výtahů, eskalátorů, dobíjecích stanici pro elektromobily. Díky komplexní integraci je operátor schopen monitorovat vše v jednotném prostředí.

Videa

Desigo CC v akci

Zjistěte, jak snadné a intuitivní může být ovládání platformy pro monitorování, dohled a ovládání budovy.
Software Upgrade Program

Desigo CC Software Upgrade Program

Vždy používejte nejnovější verzi Desigo CC

Desigo CC je moderní řešení, které se neustále rozvíjí, a které neustále reaguje na nové výzvy v rámci kybernetické bezpečnosti. Díky neustálému rozvoji je zajištěna podpora nejnovějších verzí operačního systému Windows, jeho záplat a aktualizací. Desigo CC Software Upgrade Program poskytuje snadno použitelný způsob – založený na licencích a tzv. Subscription – díky kterému je možné mít nadstavbu pro monitorování, dohled a ovládání budovy vždy aktuální.

Desigo – Moderní řešení automatizace budov

Pod označením Desigo kromě BMS/SCADA řešení Desigo CC naleznete také Desigo PXC pro primární regulaci v kotelnách, výměníkových stanicích nebo strojovnách vzduchotechniky. Dále pak Desigo Room Automation pro individuální regulaci jednotlivých místností. A v neposlední řadě portfolio dotykových panelů a webových serverů Desigo Control Point.

 

Desigo je tedy kompletní řešení pro automatizaci a management budov.

Kontakt

Máte dotaz?

Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.