Desigo control point

Desigo Control Point

Portfolio dotykových panelů a webových serverů

Desigo Control Point je označení produktového portfolia dotykových panelů a webových serverů pro monitorování a dohled regulátorů a automatizačních stanic v BACnet/IP síti. Desigo Control Point je navržen pro ovládání a monitorování vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení a stínění.

 

Díky svým vlastnostem a funkcionalitě se jedná o zajímavé embedované BMS řešení pro menší a střední aplikace, kde výrazně ulehčuje nároky na IT infrastrukturu, kterou je jinak nutné budovat u větších BMS/SCADA aplikací.

Desigo Control Point je díky svému komplexnímu pojetí určen jak pro ovládání primárních zdrojů tepla a chladu a vzduchotechnických jednotek, tak pro ovládání jednotlivých místností, jako jsou třeba kancelářské prostory, zasedací místnosti nebo konferenční sály. Dotykové panely s vestavěným webovým serverem (nebo i bez něj) jsou tak určeny jak pro montáž do dveří rozvaděčů v kotelnách nebo strojovnách, tak pro nástěnnou instalaci v místnostech.

 

Webové servery – ať už vestavěné přímo v dotykových panelech nebo ty určené k instalaci na DIN lištu – samozřejmě umožňují také dohled pomocí standardního webového prohlížeče v počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. K technologiím tak lze přistupovat i vzdáleně pomocí šifrovaného přístupu.

Produktové portfolio Desigo Control Point

Pro jaké projekty je Desigo Control Point určeno

Přínosy pro zákazníka

Přínosy Desigo Control Point

Případové studie využití Desigo Control Point

Řešení pro jeden rozvaděč

V případě technologie (ať už se jedná o kotelnu, vzduchotechnickou jednotku či jinou primární technologii) řízené z jednoho MaR rozvaděče procesní podstanicí Desigo PXC (001/12/22/22.1/36.1/50/100/200) nebo PXC4/PXC5 je možné pro monitorování a dohled využít dotykové panely PXMx0.E.

 

Ty poskytují možnost lokálního ovládání (textového i grafického) pomocí dotykové obrazovky a zároveň také možnost vzdáleného ovládání pomocí webového prohlížeče.

 

Verze panelů PXMx0.E jsou totiž vybaveny BACnet/IP klientem a dokáží tak přímo komunikovat s procesními podstanicemi, zároveň jsou však vybaveny také webovým serverem s podporou technologie HTML5, který veškerá data poskytuje webovým prohlížečům.

Řešení pro více MaR rozvaděčů

V budově s více MaR rozvaděči, např. kotelna a tři strojovny vzduchotechniky, je možné využít webový server na DIN lištu PXG3.W200-1. Webový server je vybaven BACnet/IP klientem a zpracovává tak všechna data z příslušných procesních podstanic. Pro lokální ovládání ze dveří rozvaděčů MaR lze poté využít dotykové panely PXMx0-1, které jsou vybaveny webovým prohlížečem s podporou HTML5.

 

Samozřejmostí je dostupnost ovládané technologie také z webového prohlížeče tabletu nebo počítače – a to jak v lokální síti, tak vzdáleně.

 

Případová studie lze upravit nebo rozšířit také na pokojovou (IRC) regulaci, kdy jsou například fancoily řízeny automatizačními stanicemi DXR2. Pro ovládání z recepce nebo přímo ze zasedací místnosti nebo konferenčního sálu lze využít panely PXM40.. nebo PXM50, které lze díky PoE napájení instalovat do zdi.

Řešení bez lokálních ovládacích jednotek

Ať už se jedná o menší či větší aplikaci s jedním nebo více MaR rozvaděči, lze pro monitorování a dohled využít koncept, ve kterém nejsou využity lokální ovládací panely. Tato varianta může být pro investora cenově efektivnější.

 

Kompletní a plnohodnotný dohled je poté zajišťován z počítače nebo tabletu prostřednictvím webového prohlížeče HTML5 – a to jak v lokální síti, tak vzdáleně.

Velké projekty

Desigo Control Point nalezne uplatnění i ve větších projektech, kde může být nasazeno pro lokální a vzdálené ovládání místností a primárních zařízení, zatímco Desigo CC slouží jako řídicí systém budovy (BMS) integrující také další technologie jako přístupový systém, zabezpečovací systém, kamerový systém a protipožární systém do jedné platformy.

Kontakt

Máte dotaz?

Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.