Desigo room automation

Desigo room automation

Jedinečné řešení pro regulaci místností

Optimální vnitřní prostředí díky regulaci Desigo Room Automation

Desigo Room Automation je řešení pro regulaci místností. Je unikátní tím, že propojuje všechny technologie – vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, stínění – do jednoho celku. Díky propojení všech technologií v místnosti do jedné automatizační stanice lze maximálně efektivně využívat možných synergií mezi nimi. Jedině díky těmto synergiím je možné udržovat optimální vnitřní prostředí při zachování energeticky efektivního provozu.

Automatizační stanice Desigo Room Automation jsou volně programovatelné a lze tak realizovat v podstatě jakékoliv požadavky investora. Jejich největší konkurenční výhodu jsou však připravené a prověřené aplikace, které splňují nejvyšší třídy normy EN 15232-1 týkající se energetické náročnosti budov.

 

Součástí prověřených aplikací jsou pokročilé algoritmy pro optimalizaci spotřeby energií v každé místnosti. Ty jsou zásobovány pouze požadovaným množstvím energie, které závisí například na tom, zda je místnost obsazena či nikoliv nebo zda venku svítí slunce.

Unikátní je funkce „RoomOptiControl“, která neustále automaticky vyhodnocuje, zda je místnost provozována efektivně (např. v reakci na manuální zásahy uživatelů). K indikaci poté využívá symbolu „Zeleného listu“, který je umístěn na prostorových přístrojích, a který uživatele vybízí k úsporám. Uživatelé tak mohou hrát v efektivním hospodaření s energiemi aktivní roli.

 

Důležitou vlastností Desigo Room Automation je také to, že umožňují flexibilní úpravy změn vnitřních dispozic. Sloučení více segmentů do jedné místnosti, nebo naopak rozdělení větší místnosti na jednotlivé kanceláře je z pohledu regulace možné realizovat pouze jednoduchou softwarovou úpravou.

Jak pomáhají chytré budovy s bojem proti koronaviru

Jak pomáhají chytré budovy s bojem proti koronaviru

Technologie budov mohou pomáhat při přijímání opatření na ochranu zaměstnanců, zákazníků a obecně uživatelů budov. Brožura popisuje konkrétní doporučení, které mohou pomoci při snižování rizika přenosu viru v budovách.

Desigo Room Automation

Všechny technologie v místnosti pod kontrolou

Technologie pro vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění a způsob jejich regulace mají zásadní vliv na vytváření komfortních, zdravých a bezpečných podmínek pro uživatele. Ty jsou zcela zásadní, protože v budovách trávíme až 90 % našeho času. Kromě neustálého tlaku na zvyšování energetické účinnosti je tak velmi důležité věnovat pozornost i uživatelům, protože kvalita našeho života a náš výkon je spojen s místy, která nás obklopují. Řešení Desigo Room Automation je navrženo tak, aby udržovalo právě tuto rovnováhu mezi energetickou efektivitou a komfortem uživatelů.

Prostřednictvím vhodných hodnot prostorové teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO2, koncentrace VOC, dále pak maximálním využíváním přirozeného venkovního osvětlení (se zamezením oslunění uživatelů a obrazovek monitorů) nebo regulací vhodné teploty chromatičnosti umělého osvětlení lze podporovat spokojenost zaměstnanců, a tedy i podporovat jejich produktivitu a kreativitu. Optimální parametry vnitřního prostředí jsou zásadní samozřejmě také ve školkách nebo školách. Na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení lze pak vhodnými podmínkami podporovat alespoň mírné zkrácení doby rekonvalescence.

Unikátní a účinné aplikace

Objevte, proč je Desigo Room Automation jedinečným a nejúčinnějším řešením pro regulaci místností

Desigo Room Automation nabízí připravené a prověřené aplikace, které dokonale vyhovují požadavkům na komfort uživatelů a energetickou účinnost provozu technických zařízení budovy. Automatizační stanice jsou navíc volně programovatelné a připravené aplikace je možné volně přizpůsobovat konkrétním místnostem a konkrétním požadavkům investora. V grafice níže zjistíte více o základních principech řešení Desigo Room Automation.

Desigo Room Automation z pohledu technika

Kontakt

Máte dotaz?

Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.