Nový pohled na chytré budovy

Vstupenka do IoT zaplacená z úspor za energii

Enlighted se zaměřuje na řešení z oblasti internetu věcí (IoT) a nabízí klíčovou technologickou platformu pro chytré budovy. Naše průlomová technologie senzorů, rozšiřitelná síť dat shromažďovaných v reálném čase a aplikace s vysokou hodnotou představují zcela nový pohled na možnosti chytré budovy.

Škálovatelné licence podle využití funkcí

S pomocí Enlighted Energy Manager si můžete snadno z jednoho webového uživatelského rozhraní naprogramovat nejrůznější režimy a profily osvětlení a zajistit tak dokonalé osvětlení jakéhokoli prostoru nebo vybraných míst. Díky možnosti nastavení úloh můžete libovolně upravovat hladinu osvětlení a naprogramovat celý systém tak, aby reagoval podle konkrétního časového rozvrhu nebo v reálném čase.

Skupiny svítidel fungují zcela autonomně a reagují na okolní osvětlení. Po připojení k systému řízení budovy poskytují cenné informace pro účinnější řízení topení, větrání a klimatizace. Funkce Enlighted Connected také podrobně informuje o úsporách energie.

Bezdrátové sítě Enlighted jsou snadno rozšiřitelné a bez problémů se přizpůsobí novým pokročilým funkcím. Vzhledem k nainstalovanému hardwaru je systém senzorů připraven na další rozšíření přesně podle vašich potřeb.

Síť pevně instalovaných senzorů Enlighted sleduje budovu 65krát za sekundu a data přenáší bezdrátově pro podrobný přehled o využití objektu nejen v jedné budově, ale i v celém portfoliu nemovitostí.

Provozovatelé budov mají k dispozici jednoduché grafické rozhraní a díky aplikacím Enlighted tak mohou využít plný potenciál internetu věcí. Systém nabízí pokročilé lokalizační služby v reálném čase pro správu aktiv, označování a identifikace osob a orientační systémy. Enlighted IoT podporuje díky rozhraním API přístup k nástrojům od jiných dodavatelů, jako je Comfy nebo Teem®. Zároveň poskytuje přehled o modelech obsazenosti pro optimalizaci využívání prostor a energetické účinnosti.

Aplikace Space – optimalizace nájemní plochy podle dat ze Senzoru

Aplikace Space – optimalizace nájemní plochy podle dat ze Senzoru

Přestože nájem a služby tvoří po mzdách druhý největší náklad, probíhá  často rozhodování bez reálných, aktuálních a spolehlivých dat, pouze podle  m2  na osobu, jednoduchých vzorců, statistických průměrů a odhadů, v lepším případě podle  údajů ze systému kontroly vstupu nebo na základě nákladného dlouhodobého auditu. Velmi často je dokonce rozhodování založeno pouze na intuici nebo politice managementu.

Velmi často jdou tak bez relevantních podkladů proti sobě žádosti o alokaci větších prostor a jejich pozdější nevyužívání. Aplikace Space dává workplace managementu do rukou přesvědčivé argumenty pro objektivní posouzení a argumentaci  žadatelům nebo reporting na CxO úroveň.

 • Animace pohybu v prostorách

zobrazuje a zaznamenává aktuální pohyb ve sledovaném prostoru v definovaných časových intervalech.

 

 • Vizualizace aktivity

přehledně zobrazuje a zaznamenává míru aktivity. Odhalí málo využívaná místa, která se dají zhodnotit lépe a naopak přetížená místa, kterým se dá odlehčit.

 

 • Vizualizace záznamu průchodů

přehledně zobrazuje a zaznamenává pohyb. Odhalí místa s vysokou mírou průchodů, které obvykle vedou ke vzniku nevyužívaných mrtvých zón.

 

 • Mapa utilizace

zobrazuje souhrnná data o obsazenosti nebo využití vybraných uživatelsky ohraničených prostor. Lze ušetřit 10 – 25% nákladů za nájem a služby

 

 • Obsazenost

kolik procent využitelného času bylo na daném místě skutečně využito

 

 • Využití

kolik procent z využitelné plochy bylo skutečně využito

 

 • High level dasboard

CxO náhled na utilizaci a další klíčové provozní indikátory včetně jejich průběhu v čase, před a po provedených změnách a úpravách

 

 • Analýza sdílených míst a jednacích prostor

zobrazení trendů v časových řadách, na jehož základě lze zvýšit využitelnost míst a prostor. Slouží jako relevantní podklad pro workplace managent, který podle něj může snáze optimalizovat počet, velikost nebo konfiguraci jednacích místností podle skutečné potřeby

Aplikace Where – vnitřní navigace v budovách

Aplikace zobrazuje v plánu budovy a zaznamenává pro pozdější přehrávání polohu osob, vybavených BLE kartou nebo předmětů, opatřených BLE tagem. Tagy a karty vysílají do bluetooth přijímače v Enlighted Senzoru jedinečný kód, podle kterého aplikace umožňuje jejich přesné vyhledání a rozlišení podle kategorií a stavů. Karty obsahují rovněž akcelerometr pro zjištění rychlosti jejich pohybu a RFID čip pro integraci se systémem kontroly vstupu.

 

Protože jsou Senzory instalované v každém svítidle, je instalovaná síť senzorů velmi hustá, což zajistí lokalizaci osob nebo označených předmětů s velmi vysokou přesností. Senzory jsou navíc, na rozdíl od tradičních bateriových majáků, napájeny z rozvodné sítě a nevyžadují tedy žádnou údržbu a pravidelné výměny baterií. Data o pohybu tagu či karty jsou také přístupná prostřednictvím rozhraní API a lze je použít ke tvorbě provozních statistik a analýzy pohybů.

Uživatelům mohou být zasílány výstrahy, informující o vstupu nebo opuštění předem definované zóny (geofencing). Výstrahu lze generovat také pouze pro určité kategorie tagů nebo při překročení délky pobytu v ohraničené oblasti. Oznámení lze zasílat přímo na mobilní zařízení nebo e-mailem.
 • úspora času na vyhledávání zařízení a osob
 • snížení rizika odcizení hodnotných součástí vybavení
 • snížení nadbytečných nákupů zařízení
 • optimalizace pracovních procesů
 • zvýšení produktivity personálu

Zhodnocení budovy během jejího života

Výpočetní výkon mikroprocesorů se v čase exponenciálně zvyšuje (analogie Moorova zákona stále platí). Protože stejně rychle roste i technická úroveň ve všech technologických odvětvích, včetně technologií budov, klesá stejným tempem i hodnota budov bez jejich modernizace. Dají se ale dnes při tomto tempu budovy na budoucnost připravit?
Kontakt

Máte dotaz?

Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.