Automatizace domácnosti s bezdrátovým systémem Synco living

Synco living

Bezdrátový systém automatizace domácnosti

Synco living – srdce a mozek vašeho domova

Systém automatizace domácnosti Synco living pomáhá snadno a pohodlně řídit systémy vytápění, ventilace a klimatizace, osvětlení, rolet a řadu dalších přístrojů ve vaší domácnosti. Současně zobrazuje srozumitelnou formou údaje o spotřebě.

 

Použití systému pro vás může znamenat až 30 % úsporu energie na vytápění a pro životní prostředí nižší emise CO2. Díky Synco living může vaše domácnost získat Energetickou účinnost třídy A (v souladu s normou EN 15232 „Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov“).

 

Ukončení prodeje

Prodej systému Synco living byl na konci března 2022 ukončen. Po tomto datu již není možné objednávat žádné produkty systému. Ukončení prodeje se netýká web serverů řady OZW772.., které se používají i ve spojení s jinými regulátory (RDG.., RDF.., QMX3…, Synco700, apod).

 

Pokud potřebujete řešit reklamaci nebo servis, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Siemens SI BP nebo napište na bp.cz@siemens.com.

 

Rádi vám pomůžeme s doporučením vhodného náhradního řešení za systém Synco living, prosíme, kontaktujte nás.

Co je Synco living?

Synco living je obsáhlý systém automatizace domácnosti s širokým sortimentem přístrojů. Umožní vám řídit vytápění, ventilaci a klimatizační jednotky, pohodlně zapínat a vypínat elektrické spotřebiče. Systém vám také ukáže, která okna jsou otevřená, sdělí vám aktuální venkovní teplotu, atmosférický tlak a nabídne snadný a pohodlný způsob ovládání světel a rolet. Díky použití mezinárodně uznávaného komunikačního protokolu KNX mohou vzájemně komunikovat elektrické přístroje, systémy vytápění, ventilace, klimatizace a domácí spotřebiče různých výrobců. To také umožní budoucí integraci dalších komfortních bezpečnostních a energeticky úsporných funkcí. Kromě bezdrátové komunikace KNX může centrální jednotka systému Synco living komunikovat s dalšími přístroji také po datové sběrnici.

Přizpůsobivý systém, který dlouhodobě chrání vaše investice

Se systémem Synco living jste připraveni na všechno: ať se jedná o novou budovu nebo renovaci, systém je možné snadno začlenit tak, aby optimálně vyhovoval vašim aktuálním potřebám. Jestliže rozšíříte své bydlení nebo změníte využití místnosti, můžete Synco living změnám jednoduše přizpůsobit, např. snadným přidáním dalších přístrojů.

Hlavní rysy:

  • Výrazné úspory energie a nákladů, Energetická účinnost třídy A dle EN 15232 – inteligentní řízení
  • Snadná obsluha a vysoká úroveň pohodlí – díky intuitivnímu ovládání
  • Kompletní systém automatizace domácnosti – díky ucelenému sortimentu přístrojů
  • Výjimečně spolehlivý – na základě dlouholetých zkušeností
  • Vysoká přizpůsobivost při použití v nových budovách, rozšiřování stávajících systémů i v renovacích

Funkce Synco living

Systém Synco living může regulovat, řídit, zapínat, vypínat a zobrazovat téměř vše, co vám zpříjemňuje život; nabízí řadu možností. Kromě regulace prostorové teploty a přípravy teplé vody umožňuje tento systém řídit ventilační jednotku, ovládat osvětlení, rolety a žaluzie, dveřní/okenní kontakty a detektory úniku vody, vydávat varovné zvukové signály pomocí sirén, spouštět klimatizační jednotky a shromažďovat a zobrazovat údaje o spotřebě energie.

 

Systém slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Do systému lze zařadit regulační modul RRV934 umožňující, kromě jiného, předregulaci teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění). Synco living dále umožňuje řídit podlahové chlazení, odečítat údaje o spotřebě tepla, vody, elektrické energie, plynu, případně dalších energií. 

 

Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX RF. Aplikaci systému Synco living je proto možné přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci. Po letech je tak možná integrace dalších komfortních funkcí, stejně jako rozšíření systému o další místnosti.

 

Centrální jednotka

Srdcem systému je centrální jednotka QAX903 nebo QAX913. Řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji.

Pro vytápění a/nebo chlazení se mohou používat různé technologie a jejich kombinace

Druh provozu vytápění/chlazení

Jednotlivé místnosti mohou být nakonfigurovány čistě s vytápěním nebo chlazením nebo s automatickým přepínáním mezi těmito dvěma režimy. Centrální jednotka podle nastavení přepíná domácnost nebo jednotlivé místnosti do režimu chlazení nebo vytápění. Aplikace s místnostmi obsahujícími regulované klimatizační jednotky (např. klimatizační jednotky řízené Zennio moduly) mohou vytápět nebo chladit místnosti nezávisle na ostatních. Všechny místnosti tvoří domácnost. Druhy provozu a program pro prázdniny / zvláštní den lze nastavit pro celou domácnost. Druh provozu domácnosti má přednost před druhem provozu místnosti.

Žádané teploty místností

Žádané prostorové teploty pro vytápění a chlazení se nastavují samostatně pro každou místnost a pro každý provozní režim místnosti (Komfort, Standard, Útlum a Ochrana). Provozní režim místnosti se může měnit a přepínat automaticky na základě příslušného časového programu. Časový program místnosti ovlivňuje vytápění a chlazení. Pro provoz ventilace a přípravu teplé vody jsou k dispozici samostatné časové programy.

Centrální jednotka shromažďuje požadavky na teplo ze skupin místností a zasílá celkový požadavek do regulátoru zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, kombinace různých zdrojů tepla atd.).

 

Centrální jednotka zasílá informace pro předregulaci příslušné skupiny místností a hodnoty pro omezení maximální nebo minimální teploty zpátky do regulačního modulu RRV934.

 

Jednotka zasílá aktuální a žádané teploty jednotlivých místností do regulátorů topných okruhů a regulačních servopohonů na jednotlivých otopných tělesech, které pak stanoví signál pro polohu pohonů regulačních ventilů.

 

Signály pro řízení výstupů multifunkčních relé (Q1, Q2..) na regulátorech topných okruhů RRV91x a regulačního modulu RRV934 jsou generovány centrální jednotkou.

Chlazení se spouští na základě provozního režimu příslušné místnosti a venkovní teploty. Místnost nesmí být v režimu vytápění.

 

Jestliže je otevřené okno a dveře, může centrální jednotka pro danou místnost zablokovat chlazení. Chlazení se spouští pro jednotlivé místnosti nebo pro celou domácnost (při centrálním chlazení).

 

Žádaná teplota je určena aktuálním druhem provozu místnosti (ručně zvoleným nebo daným podle časového programu). Prostorová jednotka slouží jako prostorové teplotní čidlo s možností korekce žádané teploty.

 

Při centrálním chlazení (pro celou domácnost současně) nebo podlahovém chlazení (pro jednotlivé místnosti) pomocí společných 2-trubkových rozvodů pro vytápění/chlazení se pro chlazení využívá stejných technologických částí jako pro vytápění.

Pro řízení elektrického vytápění se využívá regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Místo termoelektrických pohonů standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé, jež pak silově spínají topné prvky v jednotlivých místnostech.

 

Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, jejichž výhodou je bezhlučný provoz a dlouhá životnost. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA (u cívky relé či stykače ani během přítahu).

 

Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, je potřeba myslet také na snímání teploty. K tomu účelu se používá buď prostorové teplotní čidlo QAA910, nebo prostorová jednotka QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožňuje přizpůsobit teplotu o ±3 K od zadané teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na komfortní teplotu o 30 minut.

 

Topné panely, přímotopná tělesa: Většina topných panelů s akumulačními šamotovými deskami se chová podobně jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění do provozu nastavit regulační chování na radiátorové vytápění rychlé nebo radiátorové vytápění pomalé. Pokud se jedná o vytápění infrapanely nebo přímotopnými tělesy, je možné zvolit uživatelsky definované chování regulace a jednotlivé konstanty regulace PID každé místnosti nastavit tak, aby nejlépe vyhovovaly použitým topidlům a vytápěným prostorům. Pro ovládání elektrického vytápění jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor RRV918 a osm kusů modulových instalačních stykačů či osm kusů polovodičových relé Siemens 3RF2320-1CA22.

 

Elektrické podlahové vytápění: Vzhledem k tomu, že do systému Synco living nelze připojit v každé místnosti omezovací teplotní čidlo v podlaze, je třeba tuto bezpečnostní funkci zajistit externě. Pro tyto účely lze použít například dvojité omezovací relé MMR-T2, které je vybaveno dvěma rozpínacími kontakty, je možné k němu připojit dvě omezovací teplotní čidla (součást dodávky omezovacího relé) a hlídat tak nezávisle teplotu podlahy ve dvou místnostech.

Klimatizační jednotky, tzv. split-jednotky, je možné ovládat také pomocí modulů ZENNiO ZN1CL, Moduly jsou určeny pro připojení do systému pomocí KNX TP1 v S-módu a komunikují přímo s klimatizační jednotkou. Dodávají se dvě varianty modulu. ZN1CL-IRSC přenáší informace do klimatizační jednotky přes infračervený vysílač, čímž simuluje funkci infračerveného dálkového ovladače. Druhý z modulů je typ ZN1CL-KLIC-DD, je určen pro klimatizační jednotky společnosti Daikin řady Domestic (pro domovní využití). Tento modul se připojuje přímo do elektroniky klimatizační jednotky pomocí konektoru.

 

Pro uvedení do provozu je třeba konfigurační software ETS. Vlastní regulace prostorové teploty probíhá autonomně klimatizační jednotkou. Požadavky na vytápění a chlazení z klimatizační jednotky se nepředávají dál. Když se připojí do systému pouze klimatizační jednotky, není třeba instalovat prostorová teplotní čidla. Jestliže je v místnosti ke klimatizační jednotce navíc podlahové vytápění nebo radiátory je třeba pro regulaci vytápění snímat prostorovou teplotu čidlem QAA910 nebo prostorovou jednotkou QAW910.

Centrální jednotka obsahuje časový program pro řízení ventilace se 6 spínacími časy pro každý den během týdne a jeden zvláštní den. V každém spínacím bodě lze změnit provozní režim ventilace (Komfort, Standard a Útlum).

 

Ovládání jednotlivých stupňů ventilace se provádí podle kvality vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, aktuálního druhu provozu domácnosti (Komfort, Standard, Útlum, Ochranný režim) nebo přímou volbou stupně. Žádané hodnoty se mění na základě časového programu pro ventilaci, který je nezávislý na vytápění a chlazení.

 

Krátkodobé zhoršení kvality vzduchu je možné zlepšit pomocí funkce nucené ventilace.

 

Pro krátkodobou nepřítomnost je k dispozici režim'Nepřítomnost. Při delším opuštění domácnosti se používá program Prázdniny.

 

Řízení ventilace reaguje na otevření oken (jestliže jsou do systému připojené okenní kontakty), na kouř (pokud jsou v systému detektory kouře) a externí spínače ventilace.

 

Pro noční chlazení venkovním vzduchem je možné otevřít bypass (obtok) rekuperace, aby během tohoto režimu nedocházelo k ohřívání přiváděného vzduchu odváděným vnitřním vzduchem.

Centrální jednotka může řídit přípravu teplé vody v lokálně připojeném zásobníku nebo umožňuje vzdálenou přípravu TUV v zásobníku připojeném na regulátor zdroje tepla nebo na další centrální jednotku Synco living.

 

Pro tyto účely obsahuje centrální jednotka týdenní časový program pro přípravu TUV se 6 spínacími časy na každý den pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem.

 

Z centrální jednotky je také možné ručně zapnout funkci nuceného nabíjení zásobníku teplé vody. Aktuální teplota TUV v zásobníku se zobrazuje na displeji centrální jednotky.

Centrální jednotka dostává informace o venkovní teplotě a atmosférickém tlaku z meteorologického čidla.

 

Navíc se na základě průběhu a okamžité hodnoty absolutního tlaku vzduchu určuje a na klidovém displeji pomocí symbolů zobrazuje trend vývoje počasí (slunečno, polojasno, deštivo). V úvahu se také bere zadaná hodnota nadmořské výšky.

 

Na 2 info stránkách může být zobrazen graf průběhu venkovní teploty a atmosférického tlaku za posledních 24 hodin.

Centrální jednotka umožňuje řízení osvětlení, rolet a žaluzií. Ty mohou být ovládány z centrální jednotky pomocí tzv. univerzálních kláves. Předpokladem pro toto ovládání je, že ovladače světel a žaluzií mají schopnost navázat rádiovou komunikaci protokolem KNX-RF (např. RF moduly Hager) nebo KNX TP1 (přístroje připojené po datové sběrnici).

Osvětlení

Připojená svítidla mohou být spínána nebo stmívána buď přes centrální jednotku nebo ručně lokálními spínači (vysílači). Různé nastavení jednotlivých svítidel může být uloženo v centrální jednotce jako scéna a kdykoliv později vyvoláno zpět. Kromě ručního ovládání může být osvětlení navíc spínáno časovým programem buď pro simulaci přítomnosti osob nebo pro různé pravidelné činnosti.

Rolety a žaluzie

Rolety nebo žaluzie mohou být ovládány stisknutím tlačítka z centrální jednotky nebo externími spínači (vysílači) po krocích nebo mohou být plně otevřeny nebo uzavřeny. Polohy rolet a žaluzií (úplné otevření nebo úplné uzavření) mohou být uloženy jako scény a kdykoliv později opět vyvolány. Kromě ručního ovládání mohou být rolety a žaluzie řízeny také podle časového programu nebo událostí. Nastavení osvětlení a polohy žaluzií mohou být společně uloženy jako jedna scéna nebo společně přednastaveny po vyvolání příslušné scény.

Ochrana venkovních žaluzií a markýz před silným větrem

Systémem Synco living je kromě jiného možné ovládat také venkovní žaluzie nebo markýzy. Aby nedošlo k jejich poničení při silném větru, je třeba je včas vytáhnout a hlavně zajistit, aby je po dobu trvání silného větru nebylo možné stáhnout. K tomuto účelu lze použít čidlo větru 5WG1257-3AB42 s komunikací po sběrnici KNX TP1. Oproti jednoduchým mechanickým anemometrům s kontaktním výstupem má tu výhodu, že informaci o silném větru odesílá na sběrnici KNX cyklicky. Tím lze zajistit, že ačkoliv logika ovládání žaluzií pracuje v Synco living systémem „poslední vyhrává“, nedojte při silném větru k opětnému stažení žaluzie nebo markýzy ručním příkazem. Čidlo se se systémem Synco living propojuje po sběrnici KNX TP1 a vzájemná komunikace probíhá v S-módu. Pro nastavení přístrojů (centrální jednotka QAX913, web server OZW772 a čidlo větru) a vzájemné propojení datových bodů lze nalézt inspiraci v KNX demo projektu konfiguračního programu ETS.

Centrální jednotka QAX913 sleduje připojené dveřní a okenní kontakty, detektory kouře, úniku plynu, CO a úniku vody a podle potřeby zapíná odpovídající bezpečnostní zařízení.

Výstrahy

Pokud nastane v systému porucha, zobrazí se na displeji centrální jednotky poruchové hlášení. Centrální jednotka může také vydat zvukový signál a přeposlat poruchové hlášení po sběrnici (KNX TP1). Centrální jednotka QAX913 a QAX910 také umožňuje sepnout výstupní kontakt a aktivovat tím externí signalizační zařízení (např. vnitřní nebo venkovní sirénu).

Dohled nad přístroji

Připojené bezdrátové přístroje jsou v pravidelných intervalech monitorovány. Když se přeruší vysílání rádiového signálu nebo když jsou baterie blízko vybití, objeví se na centrální jednotce chybové hlášení.

Údaje o spotřebě se shromažďují v modulu pro připojení měřičů spotřeby. K němu je možné připojit jak měřiče s M-bus komunikací, tak měřiče s impulzním výstupem. Získaná data se zobrazují na centrální jednotce a mohou být také přes KNX TP1 odesílána na webový server, odkud je lze dálkově načítat přes Ethernet (volitelné).

Pro vzdálené ovládání a odesílání alarmových hlášení slouží web server OZW772. Uvedení do provozu a ovládání jsou velmi jednoduché. Jestliže se OZW772 propojí se Synco living, všechny změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned k dispozici online.

HomeControl IC – aplikace pro chytré telefony

Web servery řady OZW772 od verze V4 umožňují díky web API zjednodušené ovládání systému Synco living z chytrých telefonů, tabletů a podobných zařízení. Pro iPhone, iPad apod. lze aplikaci HomeControl IC stáhnout z App store, pro přístroje s operačním systémem Android je aplikace ke stažení na Google Play.

SL Remote – aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android

Aplikace SL Remote byla vyvinuta firmou Tefora ve spolupráci se společností Siemens. Jedná se o elegantní aplikaci pro chytré telefony pro snadné ovládání vytápění / chlazení jednotlivých místností systémem Synco living.

 

Aplikace SL Remote je založena na web API web serveru OZW772.

 

SL Remote zobrazí všechny místnosti systému Synco living přehledně jako dlaždice na jedné obrazovce. Kliknutím na dlaždici místnosti nebo dlaždici domácnosti snadno změníte stav topení či chlazení. Aplikace je ke stažení na Google Play.

Systém Synco living umožňuje sepnutím kontaktů externího zařízení změnit aktuální druh provozu (např. Ochranný režim) na předem definovaný režim (např. Standard nebo Komfort). K tomuto účelu lze používat jakékoliv zařízení vybavené výstupním relé s beznapěťovými kontakty.

 

V praxi se osvědčil GSM dálkový ovladač GD04K. Kromě přepínání druhu provozu systému Synco living je možné využít GSM dálkový ovladač také pro hlášení stavů různých zařízení, průmyslové aplikace apod. GD04K je vybaven čtyřmi vstupy, dvěmi výstupními relé se spínacím kontaktem.

 

Uvedení do provozu je možné provádět lokálně nebo vzdáleně pomocí počítače a programu GD-link. Program slouží pro načtení a změnu nastavení GD04K. Kromě programu GD-link je možné využít nastavovací stránku nebo zařízení nastaviit pouze pomocí SMS zpráv.

 

Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. Pro ovládání jsou k dispozici dva silové výstupy, které mohou být stavové nebo impulzní. Pro hlášení stavu má GD-04K čtyři vstupy reagující na spojení s GND. Aktivace a deaktivace vstupu může být hlášena formou SMS, prozvoněním nebo kombinací obou možností.

Jednotlivé části systému Synco living

V systému Synco living může být použita řada přístrojů a jejich kombinací. Přesvědčte se. 

Materiály ke stažení

Chcete se dozvědět více informací o našich produktech? Potřebujete návody na montáže? Poradit s funkcemi? Podívejte se na náš výběr katalogů, brožur a manuálů.

Reference

Uvedení do provozu systému Synco living je velmi jednoduché. Praxe však ukazuje, že některé funkce a parametry se při zprovozňování často buď opomíjejí, nebo se nenastavují na správné hodnoty. Zjistěte, jak Synco living nastavit tak, aby pracovalo k vaší plné spokojenosti a přinášelo vám nejvyšší možné úspory.  

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Bassy

Tel.:  +420 602 210 093

michal.bassy@siemens.com