Synco living – jednotlivé části systému

V systému Synco living mohou být použity následující přístroje nebo jejich kombinace

Ukončení prodeje

Prodej systému Synco living bude na konci března 2022 ukončen. Po tomto datu nebude možné objednávat žádné produkty systému. Ukončení prodeje se netýká web serverů řady OZW772.., které se používají i ve spojení s jinými regulátory (RDG.., RDF.., QMX3…, Synco700, apod).

 

Pokud potřebujete řešit reklamaci nebo servis, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Siemens SI BP nebo napište na bp.cz@siemens.com.

 

Rádi vám pomůžeme s doporučením vhodného náhradního řešení za systém Synco living, prosíme, kontaktujte nás.

QAX913 – Centrální jednotka (vytápění, chlazení, TUV, ventilace, spínací skupiny, dohled, měření spotřeby)

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Centrální jednotka řídí vytápění, chlazení, ventilaci a přípravu teplé vody v bytě nebo rodinném domku. Navíc zajišťuje také řízení klimatizačních jednotek (split jednotek), osvětlení, rolet a žaluzií a monitoruje dveřní a okenní spínače stejně jako detektory kouře, CO, úniku plynu a vody.

 

S pomocí modulu pro připojení měřičů WRI982 je možné zaznamenávat, zobrazovat na centrální jednotce QAX913 a přes web server odesílat ke zpracování údaje o spotřebě tepla/chladu, teplé a studené vody, elektrické energie a plynu. Centrální jednotka QAX913 slouží také jako ovládací a zobrazovací jednotka pro byt nebo domek.

 • Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností
 • Řízení centrální ventilace
 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)
 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost
 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností
 • Funkce nepřítomnosti (vytápění, chlazení, ventilace, příprava teplé vody, osvětlení, rolety) se simulací přítomnosti osob (osvětlení)
 • Sledování dveřních a okenní spínačů, detektorů kouře a detektorů úniku vody
 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení
 • Zobrazení meteorologických údajů
 • Řízení přípravy teplé vody s časovým programem a volbou provozního režimu
 • Bezdrátová komunikace s přístroji řady Synco living, Gamma wave a Hager tebis RF
 • Ovládání osvětlení, rolet a scén pomocí 4 párů univerzálních tlačítek, časových programů a událostí
 • Univerzální vstupy a výstupy
 • Dálkové ovládání ručním dálkovým ovladačem nebo web serverem
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu
 • Komunikace KNX bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po datové sběrnici
 • Napájecí napětí AC 230 V
 • Regulace vytápění a chlazení pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek
 • Chlazení radiátory/podlahou se sledováním rosného bodu
 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě
 • Sumarizace požadavků na teplo/chlad z jednotlivých místností
 • Vytváření signálu požadavku na teplo nebo na chlad, jejich odesílání do zdroje tepla a chladu po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934
 • Vhodné pro topné a chladící soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením
 • Omezení nastavení žádané teploty pro vytápění (max.) a pro chlazení (min.)
 • Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912/RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955
 • Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum/maximum) a udržováním teploty zpátečky (vysoká/nízká)
 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů
 • Nabíjecí čerpadlo/přepínací ventil pro přípravu teplé vody ovládaný přes univerzální reléový výstup, čidlo teploty teplé vody v zásobníku připojené přes univerzální vstup
 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934
 • Funkce nočního chlazení (obtokem rekuperace)
 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo přes S-Mód (KNX TP1)
 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo
 • Sledování dveřních a okenní spínačů a detektorů kouře
 • Sledování detektorů úniku vody, CO a plynu
 • Uzavírání ventilů na přívodu vody a plynu
 • Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií pomocí univerzálních tlačítek, časových programů a událostí
 • Simulace přítomnosti s náhodným spínáním osvětlení kombinovaným s trvalým zapnutím jednoho nebo více světel
 • Vytváření, ukládání a vyvolávání scén
 • Zobrazení křivky průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin, při použití meteorologického čidla QAC910
 • Zobrazení otevřených oken a dveří
 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo)
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu za použití modulu pro připojení měřičů WRI982. Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW772
 • Dálkové ovládání systému Synco living ručním dálkovým ovladačem nebo přes web server

QAX903 – Centrální jednotka (vytápění, chlazení, ventilace, měření spotřeby)

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Centrální jednotka řídí vytápění, chlazení a ventilaci v bytě nebo rodinném domku.

 

Kromě toho umožňuje řídit také klimatizační jednotky (split jednotky).

 

S pomocí modulu pro připojení měřičů WRI982 je možné zaznamenávat, zobrazovat na centrální jednotce QAX903 a přes web server odesílat ke zpracování údaje o spotřebě tepla/chladu, teplé a studené vody, elektrické energie a plynu.

 

Centrální jednotka slouží také jako ovládací a zobrazovací jednotka pro jeden byt nebo domek.

 • Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností
 • Řízení centrální ventilace
 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)
 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost
 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností
 • Funkce Nepřítomnost (vytápění, chlazení, ventilace)
 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení
 • Zobrazení meteorologických údajů
 • Rádiová komunikace s bezdrátovými přístroji řady Synco living
 • Univerzální vstupy a výstupy
 • Dálkové ovládání pomocí web serveru
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu
 • Komunikace KNX bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po datové sběrnici
 • Napájecí napětí AC 230 V
 • Regulace vytápění a chlazení pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek
 • Chlazení radiátory/podlahou se sledováním rosného bodu
 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě
 • Sumarizace požadavků na teplo/chlad z jednotlivých místností
 • Vytváření signálu požadavku na teplo nebo na chlad jejich odesílání do zdroje tepla a chladu po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934
 • Vhodné pro topné a chladicí soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením
 • Omezení nastavení žádané teploty pro vytápění (max.) a pro chlazení (min.)
 • Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912 / RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955
 • Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum/maximum) a udržováním teploty zpátečky (vysoká/nízká)
 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů
 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934
 • Funkce nočního chlazení (obtokem rekuperace)
 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo přes
 • S-Mód (KNX TP1)
 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo
 • Zobrazení křivky průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin, při použití meteorologického čidla QAC910
 • Signalizace otevřených oken
 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo)
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu za použití modulu pro připojení měřičů WRI982
 • Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW772
 • Dálkové ovládání systému Synco living přes web server

SSA955 – Regulační servopohon otopného tělesa

Regulační servopohon otopného tělesa SSA955 měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od bytové centrály nastavenou požadovanou teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat až pět dalších pohonů v každé místnosti, a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy.

 • Bezdrátově řízený servopohon pro termostatické ventily
 • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně)
 • Bateriové napájení běžnými články 1.5 V velikosti AA (ochrana proti přepólování)
 • Nízká spotřeba
 • Tichý režim (např. pro použití v ložnicích)
 • Nominální zdvih 2.5 mm
 • Ovládací síla ventilu 110 N
 • Automatické přizpůsobení zdvihu ventilu
 • Paralelní provoz více pohonů je možný
 • Vestavěné teplotní čidlo
 • Přímá montáž pomocí převlečné matice (bez nutnosti použití nářadí)
 • Připojovací závit M30 x 1,5 mm
 • Možnost nouzového ručního nastavení
 • Vhodný pro použití v otopných soustavách k ovládání radiátorových termostatických ventilů společnosti Siemens nebo jiných výrobců
 • V jedné místnosti je možné použít až 6 regulačních servopohonů SSA955

QAW910 – Prostorová jednotka

Prostorová jednotka QAW910 měří prostorovou teplotu a umožňuje pro každou místnost individuální zásah do hodnot přednastavených v centrální jednotce jako jsou teplota a provozní režim. Tyto komfortní funkce můžete stisknutím tlačítka snadno prodloužit o přednastavenou hodnotu.

 • Bezdrátová prostorová jednotka
 • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně)
 • Ovládání a zobrazení funkcí vytápění místnosti
 • Snímání prostorové teploty
 • Bateriové napájení běžnými články 1.5 V velikosti AA
 • Rekonstrukce (starší budovy, muzea, kostely, historické objekty, atd.)
 • Aplikace s omezenou možností nástěnné montáže běžných přístrojů připojených vodičem (pískovec, režné zdivo, sklo, atd.)
 • Nové byty a domy
 • Různé typy podlahového vytápění
 • Volba provozního režimu pro místnost, funkce časovače a korekce žádané prostorové teploty
 • Zobrazení funkce vytápění a stavu jednotky
 • Měření prostorové teploty pro regulaci vytápění

QAA910 – Prostorové teplotní čidlo

Teplotní čidlo QAA910 měří prostorovou teplotu a předává ji bezdrátově bytové centrále.

 • Bezdrátové čidlo pro snímání prostorové teploty
 • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosměrně)
 • Bateriové napájení běžnými články 1.5 V velikosti AA
 • Rekonstrukce (starší budovy, muzea, kostely, historické objekty, atd.)
 • Aplikace s omezenou možností nástěnné montáže běžných přístrojů připojených vodičem (pískovec, režné zdivo, sklo, atd.)
 • Nové byty a domy
 • Různé typy podlahového vytápění
 • Měření prostorové teploty pro regulaci vytápění

QAC910 – Meteorologické čidlo

Meteorologické čidlo QAC910 snímá venkovní teplotu a tlak vzduchu a zasílá je bezdrátově centrální jednotce. Na jejím displeji je možné zobrazit průběhy těchto veličin za posledních 24 hodin. Změna atmosférického tlaku za poslední 3 hodiny je znázorněna šipkou. Na základě změn a hodnotě absolutního tlaku vzduchu určuje a na displeji zobrazuje trend vývoje počasí (slunečno, polojasno, deštivo).

 • Bezdrátové čidlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku
 • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosměrně)
 • Bateriové napájení běžně dostupnými články 2x 1.5 V AA
 • Rekonstrukce (starší budovy, muzea, kostely, historické objekty, atd.)
 • Aplikace s omezenou možností nástěnné montáže běžných přístrojů připojených vodičem (pískovec, režné zdivo, sklo, atd.)
 • Nové byty a domy
 • Snímání venkovní teploty a tlaku vzduchu

RRV912 – Regulátor topných okruhů, řídí jeden 3-polohový nebo dva 2-polohové pohony regulačních ventilů

Regulátor topného okruhu RRV912 porovnává požadované a skutečné aktuální teploty v každé místnosti předávané bezdrátově od bytové centrály, reguluje teplotu v jednotlivých místnostech změnou nastavení regulačních ventilů na rozdělovači. Kombinací regulátorů pro 2 nebo 8 topných okruhů můžete ovládat libovolný počet okruhů.

 • Bezdrátově řízený regulátor až dvou topných okruhů
 • Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně)
 • Možnost připojení jednoho 3- nebo dvou 2-bodových pohonů
 • Napájení AC 230 V
 • 2 univerzální reléové výstupy
 • 1 univerzální vstup
 • 1 univerzální výstup DC 0…10 V
 • Soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění nebo otopná tělesa připojená plastovými, vícevrstvými nebo měkkými ocelovými trubkami)
 • Pro použití s termostatickými radiátorovými ventily ovládanými termoelektrickými pohony (např. otopná tělesa pod kryty)
 • Regulace topných okruhů s 2- nebo 3-polohovými servopohony
 • Univerzální reléové výstupy, např. pro regulaci oběhového čerpadla, nabíjení TUV nebo rychlosti ventilátoru
 • Univerzální vstup, např. pro připojení teplotního čidla TUV nebo alarmu
 • Univerzální výstup DC 0…10 V pro vysílání požadavku na teplo

RRV918 – Regulátor topných okruhů, řídí až osm 2-polohových pohonů

Regulátor topného okruhu RRV918 porovnává požadované a skutečné aktuální teploty v každé místnosti předávané bezdrátově od bytové centrály, reguluje teplotu v jednotlivých místnostech změnou nastavení regulačních ventilů na rozdělovači. Kombinací regulátorů pro 2 nebo 8 topných okruhů můžete ovládat libovolný počet okruhů.

 • Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů
 • Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně)
 • Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů
 • Napájení AC 230 V
 • 1 univerzální reléový výstup
 • 1 univerzální vstup
 • Soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění nebo otopná tělesa připojená plastovými, vícevrstvými nebo měkkými ocelovými trubkami)
 • Pro použití s termostatickými radiátorovými ventily ovládanými termoelektrickými pohony (např. otopná tělesa pod kryty)
 • Regulace topných okruhů s 2-polohovými servopohony ventilů
 • Univerzální reléový výstup, např. pro řízení oběhového čerpadla, nabíjení TUV nebo rychlosti ventilátoru
 • Univerzální vstup, např. pro připojení teplotního čidla TUV nebo alarmu

RRV934 – Regulační modul, řídí až 3 stupně ventilace a bypass rekuperace nebo 2 nezávislé skupiny místností. Univerzální vstupy a výstupy.

Regulační modul RRV934 se používá pro připojení a řízení ventilační jednotky a /nebo pro řízení předregulace skupin místností. Všechny vstupy a výstupy jsou vhodné také pro další funkce.

 • Regulační modul s bezdrátovou komunikací
 • Předregulace teploty topné vody až pro dvě skupiny místností
 • Řízení ventilační jednotky s tří-rychlostním ventilátorem
 • Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)
 • Napájecí napětí AC 230 V
 • 3 univerzální reléové výstupy
 • 1 další výstup pro 3-polohový servopohon, nebo jako čtvrtý univerzální výstup
 • 4 univerzální vstupy
 • 2 univerzální výstupy DC 0..10 V
 • Řízení předregulace teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (Např. radiátory a nízkoteplotní podlahové vytápění s regulací teploty náběhu, s omezením maximální teploty a s udržováním teploty zpátečky)
 • Řízení ventilační jednotky s až tří rychlostním ventilátorem

RRV924-10 – Převodník signálu pro ventilační jednotky, 3x bezpotenciálový spínací kontakt => 0 - 10 V

Modul RRV924-10 se používá pro ventilační jednotky s řídicím signálem pro ovládání ventilátorů 0 .. 10 V DC. Převádí signál 3 beznapěťových relé z modulu RRV934 na 3 úrovně signálu 0 .. 10 V DC. Množství dodávaného vzduchu lze pro každý stupeň přizpůsobit nastavením výstupního napětí trimry umístěnými pod krytem přístroje.

 

Modul je kromě výstupního signálu 0 .. 10 V pro řízení otáček ventilátorů vybaven následujícími výstupy: 

 • ovládání uzavíracích klapek (aktivuje se při chodu ventilátoru),
 • povolení chodu předehřevu (před rekuperací), aktivuje se při chodu ventilátoru a současně musí být na vstupu Tacho přítomen zpětnovazební signál běhu ventilátoru min. 1000 pulzů/min,
 • povolení chodu dohřevu (za rekuperací), aktivuje se při chodu ventilátoru a současně musí být sepnutý spínač povolení dohřevu a musí být na vstupu Tacho přítomen zpětnovazební signál běhu ventilátoru min. 1000 pulzů/min,
 • analogový výstup pro žádanou teplotu předehřevu (před rekuperací), aktivuje se při chodu ventilátoru. Úroveň signálu 0 – 10 V lze nastavit samostatným trimrem.
 • Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 – 10 V DC
 • Výstup pro ovládání uzavíracích klapek
 • Výstup pro povolení chodu předehřevu
 • Výstup pro povolení chodu dohřevu
 • Analogový výstup pro povolení chodu předehřevu s nastavitelnou hodnotou analogového signálu 0 – 10 V DC
 • Vstup pro zpětnovazební signál otáček ventilátoru pro povolení chodu dohřevu a předehřevu
 • Napájecí napětí 24 V AC nebo DC
 • Ve spojení s modulem RRV934 systému Synco living společnosti Siemens
 • Vhodný pro použití s ventilačními jednotkami s řídicím signálem DC 0 .. 10 V pro řízení otáček ventilátorů

WRI982 – Modul pro připojení měřičů spotřeby (pouze pro QAX913 a QAX903)

Modul WRI982 odečítá údaje z měřičů spotřeby tepla, vody, elektroměrů, plynoměrů, případně měřičů dalších veličin. Měřiče mohou být připojeny k jednomu ze dvou impulzních vstupů nebo pomocí sběrnice M-bus. Modul WRI982 bezdrátově komunikuje s centrální jednotkou přímo nebo přes zesilovač rádiového signálu.

 

Pokud je systém Synco living připojen web serverem OZW772 k internetu, je možné naměřené údaje o spotřebě odesílat do specializované firmy ke zpracování a fakturaci.

K modulu WRI982 je možné připojit jakýkoliv měřič (např. měřič tepla, chladu, vodoměr, elektroměr, plynoměr) s jedním z následujících impulzních výstupů:

 • reed kontakt
 • reed kontakt s NAMUR interface
 • polovodičový výstup S0 (měřiče s rozhraním s otevřeným F357kolektorem s napájením 12 V)

Impulzy se převádějí na spotřebu podle parametrů nastavených při uvádění do provozu. Údaje o spotřebě se ukládají:

 • v krátkodobé paměti (kumulativní spotřeba a doba provozu)
 • v paměti roční spotřeby (kumulativní spotřeba v den odečtu; den odečtu je možné nastavit na centrální jednotce)
 • v paměti pro 12 měsíčních spotřeb (kumulativní spotřeby uložené na konci každého měsíce, hodnoty za posledních 12 měsíců)

Pro jakýkoliv z měřičů připojených k M-bus komunikaci je možné dotazovat a přenášet aktuální hodnotu, kumulativní spotřebu ke dni odečtu (roční), měsíční hodnoty, dobu provozu, stav měřiče, výrobní číslo stejně jako aktuální kód poruchy.

 • Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých měsících a za poslední fakturační období
 • Odesílá bezdrátově všechny důležité údaje do centrální jednotky QAX903/QAX913 pomocí komunikace KNX RF (868 MHz, obousměrně)
 • Napájecí napětí AC 230
 • 2 vstupy pro měřiče s impulzním výstupem s Reed kontaktem, s NAMUR interface nebo polovodičový výstup S0 (měřiče s rozhraním s otevřeným kolektorem s napájením 12 V)
 • 1 vstup M-bus sběrnici (M-bus MiniMaster) pro připojení až 3 měřičů s M-bus komunikací (slave)
 • K modulu mohou být připojeny následující měřiče (M-bus a impulzní)
  • Měřiče tepla, měřiče chladu a kombinované měřiče teplo/chlad
  • Vodoměry na teplou a studenou vodu
  • Elektroměry
  • Plynoměry
  • Další měřiče (např. pára nebo topný olej)

QFP910 – Detektor úniku vody (pouze pro QAX913)

Za normálního provozu zasílá QFP910 do centrální jednotky pravidelně nebo při změně informaci o stavu (sucho/únik vody). Pokud elektrický odpor na čidle klesne pod limitní hodnotu, vyhodnotí detektor stav jako „únik vody“ a odešle odpovídající hlášení do centrální jednotky. Detektor QFP910 se vrátí do stavu „sucho", jestliže elektrický odpor vzroste nad horní limit. Poté odešle příslušné hlášení do centrální jednotky.

 

Varovné hlášení o stavu „zaplavení" se do centrální jednotky odesílá v 1 minutových intervalech. Hlášení o stavu „sucho" se do centrální jednotky odesílá v 15 minutových intervalech.

 • Bezdrátový detektor k registraci úniku vody
 • Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz obousměrně)
 • Bateriové napájení standardními 1,5 V bateriemi typu AA
 • Detekce úniku vody ve specifických místnostech, např. kuchyně, koupelny, prádelny, technické místnosti atd
 • V závislosti na konfiguraci centrální jednotky umožňuje:
  • Automaticky uzavřít ventil na hlavním přívodu vody
  • Aktivovat interiérovou sirénu
  • Odeslat přes internet varovné hlášení do PC nebo mobilního telefonu

ERF910 – Zesilovač rádiového signálu (RF opakovač)

Zesilovač rádiového signálu ERF910 slouží pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco living. Za provozu přeposílá rádiové telegramy, které jsou k němu přiřazeny.

 

Zesilovače rádiového signálu se používají tam, kde jsou vysílač a přijímač příliš daleko nebo kde je rádiový signál zeslabený konstrukcí budovy nebo zařízením uvnitř domu.

 

RF zesilovač přijímá rádiové telegramy od přístrojů ve svém systému a posílá je dál. Zesilovače se při uvádění do provozu nakonfigurují tak, že telegramy, které předávají dál jsou pouze telegramy přijaté od přístrojů s nedostatečným dosahem.

 • Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900
 • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně)
 • Napájecí napětí AC 230 V (externí napájecí adaptér je součástí dodávky)
 • Jestliže nastanou neočekávané problémy s dosahem komunikace, může se RF zesilovač použít v systému dodatečně
 • Na jeden systém je možné použít maximálně 3 RF zesilovače. Přenos signálu přes více zesilovačů za sebou (v kaskádě) není možný
 • Pokud je to možné, měl by být RF zesilovač umístěn mezi vysílač a přijímač na kritické rádiové cestě

ZN1CL – Moduly společnosti ZENNiO pro řízení klimatizačních split jednotek po sběrnici KNX

Moduly jsou určeny pro připojení do systému pomocí KNX TP1 v S-módu a komunikují přímo s klimatizační jednotkou. Dodávají se dvě varianty modulu. ZN1CL-IRSC přenáší informace do klimatizační jednotky přes infračervený vysílač, čímž simuluje funkci infračerveného dálkového ovladače. Druhý z modulů je typ ZN1CL-KLIC-DD, je určen pro klimatizační jednotky společnosti Daikin řady Domestic (pro domovní využití). Tento modul se připojuje přímo do elektroniky klimatizační jednotky pomocí konektoru. Pro uvedení do provozu je třeba konfigurační software ETS.

 

Vlastní regulace prostorové teploty probíhá autonomně klimatizační jednotkou. Požadavky na vytápění a chlazení z klimatizační jednotky se nepředávají dál.

 

Když se připojí do systému pouze klimatizační jednotky, není třeba instalovat prostorová teplotní čidla. Jestliže je v místnosti ke klimatizační jednotce navíc podlahové vytápění nebo radiátory je třeba pro regulaci vytápění snímat prostorovou teplotu.

 

Klimatizace může chladit nebo vytápět v závislosti na geometrické venkovní teplotě. Klimatizační jednotka může být spuštěna na základě aktuálního druhu provozu. Pro každou místnost lze nastavit minimální druh provozu, od kterého se klimatizační jednotka spustí. Jestliže se v místnosti otevře okno, bude vytápění nebo chlazení zablokováno na určitou dobu. Když tato doba uplyne, aktivuje se „Ochranný režim".

 

V „normálním" provozním režimu se znovu pokračuje až po uzavření okna. Jestliže přijde z místnosti požadavek na teplo od radiátorového nebo podlahového vytápění, povolení chodu klimatizace se okamžitě zablokuje.

 

Podlahové vytápění nebo radiátory mají vždy přednost.

Na chod klimatizační jednotky má vliv:

 • časový program místnosti
 • ručně zvolený druh provozu
 • časovač místnosti a časovač domácnosti
 • nepřítomnost a pravidelné prázdniny
 • vytápění/chlazení podle prostorové teploty místnosti
 • vytápění/chlazení v závislosti na geometrické venkovní teplotě
 • blokovací čas
 • aktuální druh provozu vytápění, větrání a klimatizace
 • stav uzavření oken
 • požadavek na teplo

OZW772 – Web server pro dálkové ovládání přes internet (komunikace s centrální jednotkou QAX9.. po sběrnici KNX TP1)

Web server OZW772… se používá především pro:

 • dálkové ovládání a monitoring soustav a přístrojů s komunikací KNX (LTE a S-Mód) pomocí internetového prohlížeče
 • zasílání informací o poruchách a hlášení o stavu systému e-mailem
 • ovládání a monitorování přes obrázky technologických schémat

Nové funkce web serverů OZW772

 • Záznam, grafické zobrazení a zasílání trendů hodnot vybraných datových bodů
 • Synchronizace ukládání hodnot datových bodů různých kanálů trendů pro jednodušší vyhodnocování
 • Možnost integrace přístrojů s komunikací KNX v S-Módu
 • Možnost přístupu přes internetový portál Synco IC bez nutnosti pevné IP adresy
 • Silnější heslo: min 8 znaků, 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslice, 1 spec. znak

  (Nové heslo z výroby: Password.1)  

 • Web server OZW772 může sloužit také jako KNX/IP interface, (KNXnet/IP), využívající svůj vestavěný Ethernet interface.
 • Zabezpečené připojení pro ACS790 a ETS přes portál Synco IC
 • Synchronizace času pomocí NTP časového serveru
 • Aktualizace firmwaru web serveru přes portál Synco IC
 • Brána pro dálkové ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035 přes Synco IC

Web server OZW772... umožňuje pomocí technologických schémat zobrazit technická zařízení budovy a přístroje v jednotlivých místnostech se všemi dostupnými datovými body. Uživatel získá lepší přehled, protože soustava a jednotlivé místnosti se zobrazují z jeho pohledu. 

 

Pokud vznikne v systému porucha, může obsluha rychle zasáhnout v místě problému. Pro nastavitelné parametry může obsluha kliknutím otevřít dialogové okno a změnit hodnotu daného parametru.

 

Uživatel může do technologického schématu vložit také další informace jako jsou odkazy na další funkce soustavy, postup údržby nebo dokumentace k přístroji, apod. Kromě toho mohou uživatelé integrovat také externí odkazy například pro přímý vstup do více otopných soustav. Uživatelé mohou dokonce do obrázku technologického schématu vložit záběry z webových kamer.

 • Ovládání z internetového prohlížeče pomocí PC/laptopu nebo chytrého telefonu
 • Ovládání přes aplikaci pro chytré telefony (iPhone a Android)
 • Ovládání přes internetový portál Synco IC s dalšími funkcemi
 • Ovládání a monitorování přístrojů s komunikací KNX v S-Módu
 • (Osvětlení, rolety, žaluzie, měřiče spotřeby energií atd.)
 • Vizualizace soustavy v internetovém prohlížeči založená na standardních technologických schématech a uživatelsky vytvořených webových stránkách
 • Brána pro dálkové ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035 přes Synco IC
 • Zobrazení poruchových hlášení přes internetový prohlížeč
 • Zasílání poruchových hlášení e-mailem až 4 příjemcům
 • Pravidelné zasílání systémových hlášení e-mailem až 4 příjemcům
 • Údaje o spotřebě – Odečítání, zobrazení a zasílání e-mailem až 2 příjemcům
 • Vytváření trendů, grafického zobrazení trendů a odesílání dat trendů až 2 e-mailovým příjemcům
 • Funkce „Indikátor spotřeby energie“ pro monitorování hodnot vybraných datových bodů a porovnávání s hodnotami pro energeticky úsporné nastavení, tzv. „Zelenými limity“ a jejich zasílání e-mailem až 2 příjemcům
 • Webové služby pro externí aplikace přes Web API (Web Application Programming Interface)
 • Šifrování https, pro e-maily TLS
 • Funkce ACS790
 • Zabezpečené připojení pro ACS a ETS přes portál Synco IC
 • Synchronizace času pomocí NTP časového serveru

HomeControl IC – nová verze aplikace pro chytré telefony

Web servery řady OZW772 od verze V4 umožňují díky web API zjednodušené ovládání systému Synco living a dalších regulátorů z chytrých telefonů, tabletů a podobných zařízení. Pro iPhone, iPad apod. lze aplikaci HomeControl IC stáhnout z App store, pro přístroje s operačním systémem Android je aplikace ke stažení na Google Play.

 

Dostupné funkce a nastavení jsou přizpůsobeny malému displeji telefonu. V případě, že je třeba upravit nastavení, které není k dispozici v aplikaci HomeControl IC, je možné toto provést přes internetový prohlížeč stejně jako z PC nebo tabletu.

 

Připojení aplikace k web serveru je možné přes Siemens portál pro vzdálený přístup Synco IC.

SL Remote - aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android

Aplikace SL Remote byla vyvinuta firmou Tefora ve spolupráci se společností Siemens. Jedná se o elegantní aplikaci pro chytré telefony pro snadné ovládání vytápění/chlazení jednotlivých místností systémem Synco living. Aplikace SL Remote je založena na web API web serveru OZW772. Aplikace podporuje jak běžné připojení přes IP adresu, tak přes Siemens portál pro vzdálený přístup Synco IC.

 

SL Remote zobrazí všechny místnosti systému Synco living přehledně jako dlaždice na jedné obrazovce. Kliknutím na dlaždici místnosti nebo dlaždici domácnosti snadno změníte stav topení či chlazení. Aplikace je ke stažení na Google Play.

 

Máte-li zájem o více podrobností, klikněte ZDE

Záznam trendů

Web servery OZW772.. od verze V5 umožňují také zaznamenávání trendů vybraných datových bodů připojených přístrojů s volitelnou vzorkovací frekvencí. Pro záznam trendů jsou k dispozici také datové body integrované přes KNX S-Mód.

 

K dispozici je 5 kanálů pro záznam trendů:

 • Každý kanál může obsahovat až 100 datových bodů
 • Kanálu trendu lze přiřadit název
 • Vzorkovací frekvenci lze pro každý kanál nastavit rozdílně
 • Vzorkovací frekvenci lze nastavit od 1 sekundy do 25 hodin
 • Nejkratší možná vzorkovací frekvence pro všech 5 kanálů je 1 datový bod za sekundu

Data jednotlivých trendů je možné stáhnout přes internetový prohlížeč a zobrazit pomocí tabulkového nebo textového editoru. Pro odesílání zaznamenaných trendů e-mailem je možné definovat až 2 příjemce.Každý kanál trendu může zasílat svá data jednomu nebo oběma příjemcům. Interval pro odesílání může být nastaveni samostatně pro každý trend.

 

Zaznamenané hodnoty pro každý kanál mohou být od verze V6 graficky zobrazeny přes webové rozhraní.

Funkce "Indikátor spotřeby"

Ve web serverech řady OZW772...od verze V4 je k dispozici nová funkce „Indikátor spotřeby“, která načítá hodnoty vybraných datových bodů z přístrojů připojených na sběrnici a porovnává je s hodnotami pro energeticky úsporné nastavení, tzv. „Zelenými limity“. Výsledkem je zobrazení „Indikátoru spotřeby“ ve formě barevného lístečku podle aktuálně nastavené žádané teploty.

Odečítání údajů o spotřebě

Web servery řady OZW772.. umožňují také odečítat a ukládat údaje z měřičů spotřeby tepla/chladu, vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů atd. Tyto údaje je pak možné pravidelně zasílat k vyhodnocení a fakturaci ve formě xls nebo csv souboru nebo je kdykoliv stáhnou přímo z web serveru. Web server získává údaje buď z centrálních jednotek systému Synco living, nebo z regulátorů Synco 700.

 

Webový server OZW772 lze také použít jako bránu pro vzdálené ovládání M-Bus web serveru WTV676-HB6035. 

 

Jakmile je brána aktivní, můžete přistupovat na webovou stránku M-bus web serveru přes Synco IC. Jakmile je funkce brány aktivována, již nemůžete přistupovat k webovému serveru OZW772.

 

Pokud je funkce brány neaktivní, zobrazí se webová stránka webového serveru OZW772.

Materiály ke stažení

Chcete se dozvědět více informací o našich produktech? Potřebujete návody na montáže? Poradit s funkcemi? Podívejte se na náš výběr katalogů, brožur a manuálů.

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Bassy

Tel.:  +420 602 210 093

michal.bassy@siemens.com