Tipy k uvedení do provozu

Zapnutí/vypnutí požadavku na teplo nebo na chlad dle polohy ventilů v místnostech.

Signál požadavku na teplo (nebo na chlad) se generuje v závislosti na individuálním nastavení každé skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění) na základě průměrné polohy jednotlivých ventilů z dané skupiny místností. Z výroby jsou nastaveny velmi nízké hodnoty: při otevírání ventilů se požadavek začne generovat od 5 % otevření ventilů a při zavírání se požadavek vypne až při uzavření ventilu na 1 % zdvihu. Když si uvědomíme, že se tyto hodnoty týkají převážně termostatických ventilů, hovoříme prakticky o téměř uzavřených ventilech. Z tohoto důvodu doporučujeme změnit tovární nastavení následujících parametrů na vyšší hodnoty:

Hlavní menu > Skupiny místností > Skupina místností X > Nastavení > Poloha ventilu Pož tepla Zap:

(Zapnutí požadavku)

 

Pro skupinu místností se servopohony SSA955:                                doporučujeme nastavit 10 – 15 %

Pro skupinu místností s RRV918/RRV912 a termickými pohony:     doporučujeme nastavit 25 – 30 %

 

Hlavní menu > Skupiny místností > Skupina místností X > Nastavení > Poloha ventilu Pož tepla Vyp: 

(Vypnutí požadavku)

 

Pro skupinu místností se servopohony SSA955:                                doporučujeme nastavit 5 – 10 %

Pro skupinu místností s RRV918/RRV912 a termickými pohony:     doporučujeme nastavit 20 – 25 %

Optimalizace zapnutí/vypnutí regulace

Optimalizace času zapnutí/vypnutí regulace posouvá přepnutí druhu provozu oproti naprogramovaným časům tak, aby se využívalo tepelné dynamiky budovy (doba zahřátí a vychladnutí). Tím je zajištěno, že se žádané teploty dosáhne právě v nastavený čas (např. na konci prázdninového režimu).

 

Pokud se to nepodaří (příliš brzy nebo pozdě), vypočte se nové posunutí změny režimu, které se aplikuje další den.

 

Optimalizace začátku/konce regulace se projeví pro všechny změny mezi žádanými teplotami, vyjma přepínání mezi standardní a komfortní teplotou.

Maximální hodnota časového posunutí díky optimalizaci může být omezena, a to rozdílně pro začátek a konec regulace (např. optimalizace startu 8 hodin / optimalizace konce 01.00 hh.mm).

 

Z výroby je nastaveno --- ---- čímž je funkce optimalizace deaktivována.

 

Hlavní menu > Místnosti > Místnost X > Nastavení místnosti > Max čas Op startu:

 

Doporučené nastavení:

Radiátory:                       3 – 6 hodin

Podlahové vytápění:     5 – 10 hodin

 

Hlavní menu > Místnosti > Místnost X > Nastavení místnosti > Max čas Op vypnutí:

 

Doporučené nastavení:

Radiátory:                       1 – 2 hodiny

Podlahové vytápění:     1 – 3 hodiny

Zobrazení grafu průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin

Jestliže je v systému použité meteorologické čidlo QAC910, může centrální jednotka QAX9.. zobrazovat grafy průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin. Zadejte ANO v nastavení:

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Základní konfigurace > Info stránky > Průběh venkovní T:

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Základní konfigurace > Info stránky > Průběh tlaku Vzd:

Připojení centrální jednotky k web serveru OZW772

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi web serverem OZW772 a centrální jednotkou QAX9xx, musí se na centrální jednotce Synco living změnit nastavení adresy přístroje na sběrnici KNX. Z výroby je nastavena na 255, což znamená, že centrální jednotka po sběrnici KNX nekomunikuje. Změňte nastavení na jakoukoliv hodnotu v intervalu od 1 do 254 kromě 150, což je z výroby nastavená adresa web serveru. Poté bude centrální jednotka komunikovat a bude možné provést vygenerování webové stránky centrální jednotky ve web serveru.

 

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Komunikace po sběrnici > Základní nastavení > Adresa přístroje:

Radiátory a podlahové vytápění v jedné místnosti

Systém Synco living nezná aplikaci s radiátory a podlahovým vytápěním ve stejné místnosti a proto neumožňuje přihlásit do jedné místnosti kombinaci kanálu regulátoru topných okruhů RRV912/918 a regulačního servopohonu SSA955. Jak tedy v praxi řešit regulaci místnosti, kde je jak radiátor, tak podlahové vytápění?

 

Jedním z možných řešení je vytvoření dvou fiktivních místností, jedné s radiátory, druhé s podlahovým vytápěním a jejich vzájemné provázání datovými body komunikace KNX v S-módu. Výhodou takovéhoto řešení je, že nám postačí jen jedno teplotní čidlo, pouze jednou se nastavuje časový program i žádané teploty. Káždá z fiktivních místností se nastaví podle typu jako radiátorové nebo podlahové vytápění/chlazení a přiřadí se do příslušné skupiny místností. Tím se zajistí, že každá z fiktivních místností pracuje se správnými PID konstantami regulace, které odpovídají charakteru vytápění/chlazení a do zdroje se generuje vždy správný požadavek na teplo nebo na chlad.

 

Vzorový projekt pro ETS4/5 je ke stažení zde.

Vzájemná vazba datových bodů řídicí a podřízené fiktivní místnosti:

Materiály ke stažení

Chcete se dozvědět více informací o našich produktech? Potřebujete návody na montáže? Poradit s funkcemi? Podívejte se na náš výběr katalogů, brožur a manuálů.

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Bassy

Tel.:  +420 602 210 093

michal.bassy@siemens.com