ČSOB

Technologie, která chrání životy

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro mentálně postižené osoby, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém od společnosti Siemens. Bezdrátový systém elektrické požární signalizace Siemens SWING spolehlivě a včas odhalí požár a pomůže pečovatelům rychle a účinně reagovat na vzniklé nebezpečí.
Společenská zodpovědnost

Protipožární zabezpečení chrání životy obyvatel domova

V objektu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem instalovala společnost Siemens systém EPS Siemens s více než stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění covid-19 za mimořádně přísných ochranných opatření a za plného provozu. Protipožární systém, který organizaci společnost Siemens darovala, přesahuje svou hodnotou 1,5 milion korun.

Instalace bez zásahu do denního režimu domova

S ohledem na členitost objektu a na nutnost dodržet denní režim obyvatel domova beze změn byl zvolen bezdrátový systém Siemens SWING, protože umožňuje kabelové rozvody omezit na nezbytné minimum. Hlásiče SWING si dále předávají signál bezdrátově mezi sebou i přes několik zdí. Vedení je proto použito pouze pro komunikační brány a zařízení pro akustickou signalizaci poplachu, které jsou umístěné na stejném kabelu. Díky tomu bylo možno nainstalovat do všech prostor bezdrátové hlásiče velmi rychle, bezprašně a bez omezování soukromí obyvatel domova.
Instalovaný systém EPS významně zvyšuje bezpečnost obyvatel našeho domova a ošetřujícího personálu. Protipožárními zabezpečovacími systémy se musíme zabývat, neboť tvoříme domov. Ač tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto spolehlivý a téměř neviditelně nainstalovaný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky.
Aleš Gabrysz, ředitel Domova v Krabčicích

Vzorová instalace pro obdobné provozy

Ochránit zranitelné seniory v obdobných zařízeních je dlouhodobý úkol pro jejich provozovatele. Jak ukazuje krabčická instalace, chytře zvolený EPS systém využívající nejnovější technologie dokáže riziko požáru minimalizovat, aniž by narušoval život a zvyky obyvatel domovů. Účinná ochrana před nebezpečím zvyšuje kvalitu služeb klientům obdobných zařízení.

Zajímá Vás více informací?

Chcete vědět o navrženém řešení více informací? Neváhejte se obrátit na našeho specialistu na požární a zabezpečovací technologie Siemens.