Termokamery

Spolehlivý bezkontaktní způsob měření teploty osob

Vysoce spolehlivé termovizní kamery

Termální kamery s vysokou přesností měření teploty usnudňují detekovat zvýšení tělesné teploty, které může indikovat přítomnost horečky. Kromě ochrany lidského zdraví pomáhají termokamery snížit riziko ekonomický ztrát. V případě, že osoba se zvýšenou teplotou vstoupí do kolektivu, může se nákaza v podniku nebo budově dále šířit a způsobit i omezení či úplné zastavení provozu. Termovizní kamery lze použít k detekováni horečky cestujících, návštěvníků v nakupujících centrech, zaměstnanců v administrativních centrech a podobně.
Pravidla použití

Jak systém funguje?

Výhody systému termovize

V porovnání s bezkontaktním teploměrem, kdy je teplota snímaná z čela osoby, je termokamera maximálně spolehlivá metoda. Při snímání bezkontaktním teploměrem může být povrchová teplota čela ovlivněna ochlazením osoby v prostoru, pokrývkou hlavy atd., a tak měření není zcela spolehlivé., navíc je i časově zdlouhavé (nelze měřit více osob současně).

Bezkontaktní měření teploty na vzdálenost 1 metru

Jakýkoliv objekt s teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje detekovatelné množství záření. Termální kamera převádí toto infračervené záření na hodnoty ve stupních barevného spektra a porovnává hodnoty s hodnotami teploty pomocí modelového algoritmu.

 

Během jedné sekundy dokáže termovizní kamera detekovat teplotu osoby, a díky tomu umožňuje provádět plošnou kontrolu velkého množství osob. Termovizní kamery provádí bezkontaktním měřením teploty od vzdálenosti jednoho metru, nedochází tak k zbytečnému fyzickému kontaktu osob.

Přesné měření v reálném čase

Detekce teploty a zobrazení probíhají v reálném čase bez výrazného omezení pohybu osob. Systém lze snadno integrovat do stávajících dohledových systémů CCTV, lze využít pro širší bezpečnostní opatření (včasná detekce vzniku požáru sledováním tepelných trendů ve skladech a rizikových prostorách, serverovnách apod.).

 

​Systém vždy vyžaduje fyzickou obsluhu; nelze systém implementovat na úroveň automatické detekce, došlo by k potlačení jeho efektivity a včasné identifikaci potenciálního rizika​.

Zaujalo vás toto řešení? Spojte se s naším odborníkem:

Tomáš Věrný

Produktový manažer CCTV