Technologie Siemens řídí a regulují vytápění v České správě sociálního zabezpečení

Společnost Siemens dodala technologie pro řízení a regulaci vytápění v centrále České správy sociálního zabezpečení v Praze 5. O komfort v budově se stará systém ekvitermní regulace Albatros2. Nově nainstalované technologie je možné ovládat vzdáleně přes cloudovou platformu Synco IC pro řízení a provoz budov.

V budovách, jakou je například Česká správa sociálního zabezpečení, je klíčové zajistit vhodné podmínky jak pro pracovníky, tak především pro návštěvníky. Vedle zvýšeného vnitřní komfortu lze očekávat i úspory dané efektivnějším provozem.
Petr Slížek, odborník na ekvitermní regulaci ze společnosti Siemens

Přínosem instalovaných aplikačních regulátorů je také zjednodušené obsluha, řízení vytápění je naprogramované a běží automaticky. V případě potřeby je celý systém pro obsluhu přístupný přes cloudové rozhraní Siemens Synco IC – vzdálená správa je možná prostřednictvím mobilní aplikace, tabletu nebo notebooku. Cloudovou platformu Synco IC lze použít pro dálkové ovládání systémů topení, větrání a klimatizace a také pro dálkové odečty stavu měřičů.

 

Aplikační regulátory řady Siemens Albatros umožňují v rámci jedné platformy řídit různé zdroje tepla a chladu, solární systémy, fotovoltaiku, akumulace topné vody, topné okruhy, chladicí okruhy, ohřev teplé vody, ohřev bazénové vody a podobně. Přístroje mimo jiné nabízí nastavení časové konstanty budovy, velmi hustou škálu ekvitermních křivek či optimalizaci zapnutí a vypnutí. Díky správnému nastavení těchto parametrů lze dosáhnout výrazných úspor a daleko efektivnějšího využití tepla. Více na www.siemens.cz/albatros

Kontaktní osoba

Petr Slížek

+420 607 034 875

petr.slizek@siemens.com