Siemens uvádí na trh nové verze regulátorů s komunikací KNX RDG2..KN s rozšířenými funkcemi

RDG200KN, RDG260KN a nástroje pro uvedení do provozu (ETS, ACS, mobilní aplikace PCT Go) byly doplněny o nové klíčové vlastnosti, které vám pomohou splnit více požadavků v aplikacích s těmito regulátory. Následující nové funkce rozšiřují rozsah aplikací pro regulátory s komunikací KNX, zlepšují regulaci teploty a zároveň šetří energii v systémech dálkového vytápění a rozšiřují funkčnost mobilní aplikace pro uvedení do provozu.

Co je nového?

 • Lokální týdenní časový program pro pokrytí řady nových aplikací, např. na rezidenčním trhu k optimalizaci spotřeby energie v jednotlivých místnostech.
 • Funkce Master/Slave pro optimalizaci spotřeby energie ve velkých vnitřních prostorách.
 • Regulace delta T „průtok/zpátečka“ pro systémy dálkového vytápění pro úsporu energie snížením průtoku vody v systému.
 • Certifikace Eu.bac regulátorů nabízejících vysoký regulační výkon pro dosažení přesnosti regulace (CA) 0,1 K při vytápění a chlazení.
 • 4trubkové/2stupňové aplikace: řízení jednoho nebo kombinace HVAC zařízení se 3 nebo 4 řídicími signály.
 • Mobilní aplikace PCT Go pro Android a iOS: nastavení kompletní KNX adresy (oblast, linie, přístroj).
 • Hotelové aplikace: host si může zvolit zobrazení ve °C nebo °F.
 • Přístroj podporuje aktualizaci firmwaru přes KNX pro rozšíření funkcí nebo opravy chyb za provozu

 

Podrobnosti jsou také k dispozici na naší domovské stránce RDG200.

Rozšířená sada aplikací s přesnou regulací 

Díky novým funkcím lze řešení s regulátory RDG200 použít v širokém spektru aplikací a současně tak rozšířit obchodní příležitosti.

S funkcí lokálního týdenního časového programu se nyní oblast použití regulátorů RDG rozšiřuje i na rezidenční trh a malé komerční budovy, kde je požadováno vytápění a chlazení a jeden centrální časový program nemůže uspokojit očekávání zákazníků.

 

Během uvedení do provozu lze časový program pro každý den v týdnu snadno nastavit pomocí mobilní aplikace PCT Go, Synco ACS nebo upravit koncovým uživatelem prostřednictvím ovládacích prvků.

 

S maximálním počtem 3 komfortních časových bloků za den přispívá personalizovaný program ke snížení spotřeby energie. Časový program aktuálního dne se zobrazuje na časové ose.

 

Když je aktivován lokální časový program, nelze použít časový program po KNX (KNX komunikační objekty “Room operating mode: Time switch…). Provozní režim regulátoru je však možné změnit prostřednictvím KNX objektu “Room operating mode: preselection”.

 

Lokální časový program lze během uvedení do provozu deaktivovat pomocí DIP přepínače nebo nástrojů (PCT Go, ACS a ETS).

 

Kromě toho lze pro rezidenční aplikace nastavit datum začátku a dobu trvání nastávající dovolené a snížit spotřebu energie během dlouhé nepřítomnosti a zároveň zajistit příjemnou teplotu po návratu.

 

Poznámka: Doporučujeme používat funkci lokálního časového programu společně s aktuálním časem zasílaným centrálními hodinami po sběrnici.

Funkce master/slave synchronizuje HVAC zařízení ve velkých místnostech / otevřených prostorech, aby se zabránilo současnému provozu různých zařízení v režimu vytápění a chlazení.
To zaručuje příjemnou teplotu v místnosti a přispívá k úspoře energie.

 

Master poskytuje všechna relevantní data, např. prostorovou teplotu, žádané hodnoty, provozní režim, regulační sekvenci vytápění/chlazení a vlhkost, podle potřeby všem slave regulátorům (max. 9) ve stejné skupině. Slave regulátory pak řídí výstupy podle své vlastní konfigurace.
Tato koncepce zajišťuje, že jak master, tak slave regulátory synchronizují požadavky na vytápění nebo chlazení, a to i při zvolených různých aplikacích.

 

Změna uživatelského nastavení, jako je úprava požadované teploty nebo změny otáček ventilátoru, jsou možné pouze na master regulátoru.

Ovládací prvky slave regulátorů jsou uzamčeny.

 

Uvedení do provozu a seskupení master/slave lze snadno provést pomocí mobilní aplikace PCT Go (pro Android a Apple) nebo pomocí nástrojů KNX (ETS nebo Synco ACS).

 

Pro master/slave v LTE-Módu stačí regulátory nastavit pouze do stejné geografické zóny.

 

Díky funkci správy poruch jsou všechny poruchy slave regulátorů, např. externí poruchový vstup 3 (=AL3), přenášeny do masteru a zobrazeny s identifikací slave regulátoru (=.6). Výsledkem je, že uživatelé získají globální přehled o HVAC zařízení v místnosti na jednom místě, i když jsou regulátory instalovány mimo dohled uživatele, např. v jiných prostorách.

Regulátory RDG200KN a RDG260KN splňují všechny požadavky pro certifikaci eu.bac pro následující aplikace:

 

 • systémy s 2trubkovými fan-coilovými jednotkami se spojitě ovládaným ventilátorem a termickými nebo DC motorickými pohony,
 • systémy s 2trubkovými fan-coilovými jednotkami s elektrickým ohřevem se spojitě ovládaným ventilátorem a termickými nebo DC motorickými pohony,
 • systémy s 4trubkovými fan-coilovými jednotkami se spojitě ovládaným ventilátorem a termickými nebo DC motorickými pohony,
 • stropní systémy s DC motorickými pohony a 6cestnými regulačními kulovými ventily.

Aplikace s DC motorickými pohony (RDG260KN), mají hodnotu přesnosti řízení (CA) 0,1 K pro fancoilové aplikace při vytápění a chlazení a CA = 0,2 K pro topné/chladicí stropní systémy.

 

Podrobnosti a kompletní seznam přístrojů najdete zde.

4trubkovou/2stupňovou aplikaci lze na regulátorech vybrat pro řízení fan-coilových nebo univerzálních systémů vytápění/chlazení. Díky své všestrannosti tak může regulátor ovládat jednotlivá nebo kombinovaná zařízení:

 • 2stupňové vytápění a 2stupňové chlazení (= 4trubka/2stupně)
 • 1stupňové vytápění a 2stupňové chlazení
 • 2stupňové vytápění a 1stupňové chlazení

 

Spolu s funkcí „Ventilátor až při 2. stupni“ může termostat ovládat širokou škálu kombinací fan-coilů a dalších zařízení až se 4 výstupy.

 

Další podrobnosti naleznete v Základní dokumentaci.

V hotelech s mezinárodní klientelou mohou hoteloví hosté zvolit jednotky zobrazované teploty (°C nebo °F) pouhým stisknutím tlačítka se symbolem provozního režimu. 

U systémů dálkového vytápění funkce regulace delta T zaručuje, že rozdíl mezi teplotou vody přívodu a zpátečky neklesne pod minimální specifikovanou hodnotu.

 

Díky funkci „Regulace delta T“ lze snížit průtok vody a díky tomu snížit hluk a snížit spotřebu energie.

Mobilní aplikace PCT Go byla aktualizována, aby podporovala zprovoznění nových funkcí popsaných v tomto textu.

Nová verze mobilní aplikace je k dispozici na Google Play i App Store.

 

Nově ve verzi V2 lze nastavit úplnou KNX adresu „oblast/linie/přístroj“ přímo pomocí PCT Go, výběrem parametru P898, P899 a P900.

Díky této nové funkci aktualizace firmwaru přes KNX může servisní technik přímo aktualizovat firmware v RDG2..KN pomocí vhodného rozhraní a nástroje Siemens Gamma Firmware Download Tool.

 

Detailní informace jsou k dispozici zde.

Kontaktní osoba

Michal Bassy

+420 602 210 093

michal.bassy@siemens.com