Systém Desigo

Řešení automatizace moderních budov

Měření a regulace, individuální regulace jednotlivých místností a řešení pro monitorování a ovládání technických zařízení budov – to vše je součástí platformy Desigo. Níže v článku se Vám pokusíme nastínit možnosti, příklady využití a základní dělení tohoto portfolia, které doplňuje portfolio HVAC sortimentu střediska Building Products, kam patří například prostorové regulátory, čidla, ventily a pohony, frekvenční měniče, servopohony VZT klapek, měření tepla a průtoku, ekvitermní regulace Albatros s regulátory RVS, regulátory Synco 700, IRC regulace Synco living, Gamma KNX nebo SiHome pro chytré domy a byty.

Jeden systém pro všechny požadavky

Desigo lze primárně rozdělit na čtyři základní kapitoly:

  • Desigo PX – portfolio procesních podstanic pro měření a regulaci primárních zařízení v kotelnách, výměníkových stanicích nebo strojovnách vzduchotechnických jednotek.
  • Desigo Room Automation – portfolio automatizačních stanic pro individuální regulaci jednotlivých místností.
  • Desigo Control Point – portfolio dotykových panelů a webových serverů pro monitorování a dohled menších a středních aplikací.
  • Desigo CC – tzv. BMS/SCADA řešení pro kompletní dohled nad všemi řízenými technologiemi v budově.

  

Otevřený komunikační standard BACnet – nejefektivnější způsob propojení automatizační a řídicí úrovně budovy

Desigo na všech úrovních využívá výhradně komunikační standard BACnet, který byl navržen právě pro automatizaci budov a snadné propojení automatizační a dohledové úrovně. Zároveň je však Desigo na každé své úrovni otevřeno integracím jiných komunikačních rozhraní. V rámci MaR tak lze připojit čerpadla, frekvenční měniče, kompaktní VZT jednotky nebo třeba VRV systémy prostřednictvím Modbus (RTU nebo TCP) komunikace. Pro měřiče tepla a průtoku je pak připraven nástroj pro automatické vyhledávání M-Bus měřičů. Na úrovni IRC regulace je zase velmi snadné připojit periferní přístroje využívající standard KNX nebo osvětlovací systémy DALI. Samostatnou kapitolou je poté otevřenost Desigo CC, které podporuje desítky komunikačních protokolů pro různé technologie od MaR, přes energetický management, elektrickou požární signalizaci, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, přístupové systémy, až třeba po výtahy nebo hotelové rezervační systémy.

  

Knihovny aplikací – výhoda pro programátory

Další obrovskou výhodou systému Desigo je to, že čerpá z mnohaletých zkušeností společnosti Siemens v oboru HVAC a MaR, které se odráží v obsáhlých knihovnách předpřipravených aplikací. Ty programátorům ulehčují jejich práci a snižují tak náklady na zprovozňování. V rámci primární regulace obsahuje knihovna přes dvě stě odzkoušených aplikací pro regulaci zdrojů, topných/chladících okruhů, vzduchotechnických jednotek nebo pro sběr požadavků na zdroje z jednotlivých místností, vyhodnocování čtvrthodinového maxima a podobně. Stejně tak IRC stanice obsahují desítky připravených aplikací pro různé kombinace HVAC zařízení jako jsou dvou nebo čtyřtrubkové fancoily s různými způsoby ovládání ventilátorů a pohonů ventilů, podlahové vytápění, radiátory, systémy s proměnlivým množstvím vzduchu (VAV) nebo topné/chladící stropy. Každou HVAC aplikaci lze doplnit také o ovládání stínění a osvětlení – s již připravenými vazbami mezi všemi třemi technologiemi tak, aby Desigo zabezpečovalo komfortní vnitřní prostředí s co nejvyšší energetickou efektivitou.

Je součástí projektové dokumentace netypická aplikace, která není součástí Desigo knihovny aplikací? Nevadí. Desigo je totiž volně programovatelné a kteroukoliv připravenou aplikaci lze upravit dle potřeby. Případně je samozřejmě možné celou aplikaci napsat od nuly za pomocí všemožných funkčních bloků – a to od těch nejjednodušších logických funkcí až po velmi sofistikované bloky, které je nutné u některých konkurenčních systémů složitě vytvářet nebo které v těchto konkurenčních systémech ani vytvořit nelze.

  

Knihovny připravených grafických vizualizací

Funguje vše tak, jak má a je nyní na řadě vizualizace celé řízené technologie? Žádný problém. Obrovským pomocníkem jsou v Desigo Control Point i v Desigo CC knihovny připravených grafických vizualizací, které navazují na výše popsané aplikace z regulátorů Desigo PX a Desigo Room Automation. Celý proces je tedy navržen tak, aby byl co nejefektivnější a nenutil programátora dělat zbytečně desítky nebo dokonce stovky úkonů, které lze zautomatizovat.

 

Více informací o řešení Desigo naleznete na webu www.siemens.cz/desigo nebo přímo u Vaší kontaktní osoby ze střediska Building Products společnosti Siemens.

Kontaktní osoba

Jiří Tobolík

Projektový manažer Desigo a SiHome

 

+420 727 830 349

jiri.tobolik@siemens.com