Rozšíření nabídky měřičů tepla Siemens

Začátkem letošního roku byla nabídku stávajících měřičů tepla opět rozšířena. Jedná se o malé ultrazvukové měřiče tepla řady T230.. , které se používají zejména pro rezidenční budovy. Nabídku této řady nově doplňuje provedení pod označením HCRH00AU.. tedy s integrovanou radiokomunikací určené pro pochůzkový radiový systém Siemeca WalkBy. Z technického hlediska se jedná i o doplnění stávajícího portfolia systému Siemeca WalkBy, které, vedle rozdělovačů topných nákladů, vodoměrů, elektronických měřičů tepla, nově zahrnuje i ultrazvukové měřiče. Pro odečtové a správní firmy to znamená, že se stávající odečtovou sadou WTT665-BD5000 a pouze aktualizovanou verzí odečtového sw ACT46 jsou schopni odečítat dálkově také údaje i z nových ultrazvukových měřičů HCRH00AU..  

Výhody ultrazvukového měřícího principu

Ve prospěch ultrazvukového měřícího principu před mechanickým hovoří řada technických argumentů.  Zejména se jedná o rozměry, radiovysílač je integrován přímo do vyhodnocovací jednotky měřiče, tedy nezvětšuje její rozměry jako přídavný modul. Samotné tělo průtokoměrné části je díky ultrazvukovému měřícímu principu vlastně průchozí trubka s měniči a tak je toto provedení ideální pro sběrače, kde jsou rozteče mezi rozvody minimální a instalace mechanického měřiče je problematická nebo zcela nemožná. Další z výhod je samotné nastavení radiového přenosu – a to v C-mode. Aktuálně dodávané přístroje pro radiový systém Siemeca WalkBy jsou v S-mode s ročním odečtem, kdy přístroje vysílají údaje o své spotřebě včetně archivních pouze 48 dní na začátku roku. To je to dáno životností baterie cca 10let podle typu přístroje, možné je však také sw nastavit do C-mode. Výhodou C-mode je, že stejné údaje jsou v radiovém protokolu přeneseny pouze za 1/8 času původního protokolu S-mode, tím je možné provádět radiové odečty 365 dní v roce při zachování stejné životnosti se stejnou baterií. Další výhodou C-mode je také to, že má  o cca 10m delší dosah radiového signálu než původní S-mode.

 

S ohledem na nové nařízení Evropské unie EU2018/2002 (platné od 25. 10. 2020), podle kterého mají mít všechny nově instalované měřiče dálkový odečet, ale i další plánovaná opatření, kdy od 1. 1. 2022 musí být zajištěna možnost odečtu údajů o spotřebě s minimálně měsíční četností, jsou nové měřiče HCRH00AU.. na tuto legislativu technicky připraveny.

 

Nové měřiče HCRH00AU.. je možné objednat také v provedení kombinovaný měřič tepla a chladu. Pokud zákazník preferuje tělo průtokoměrné části měřiče z mosazi místo kompozitu, je v nabídce provedení vycházející z řady UH30.. pod označením HCRH.., kdy maximální teplota média je pak až do 105°C místo 90°C. V neposlední řadě je možné pochůzkový systém Siemeca WalkBy provozovaný v C-mode u menších objektů doplnit o komunikační uzel s bránou a tím i následně povýšit na systém se zcela dálkovým odečtem, kdy jsou data o spotřebě k dispozici na cloudovém úložišti bez nutnosti návštěvy domu.

 

Samozřejmostí je i technická podpora ze strany produktového oddělení pro naše zákazníky, pomoc při návrhu systému a doporučení vhodných komponent jak technicky, tak cenově pro konkrétní projekt.

Kontaktní osoba

Daniel Drlík

+ 420 602 225 801

daniel.drlik@siemens.com