Projekt TiCo

V rámci dlouhodobé spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a společností RD Rýmařov se Siemens zapojil do projektu TiCo – prefabrikovaných stavebních systémů pro bytové domy z dřevěných panelů s betonovou konstrukcí.

Hlavním cílem projektu TiCo (zkratka pro Timber Concrete) je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu vícepodlažních bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace. Projekt hodlá využít výhod prefabrikace při výstavbě bytových domů a spojit dva běžné systémy a jejich silné stránky – nosný železobetonový skelet a dřevěný panelový systém pro obvodové pláště a vnitřní dělicí konstrukce.

 

Realizace projektu je založena na spolupráci dvou významných výrobců stavebních konstrukcí RD Rýmařov s. r. o. (výrobce prefabrikovaných dřevostaveb) a ŽPSV s. r. o. (výrobce železobetonových prefabrikovaných konstrukcí) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, které se zabývá výzkumem a vývojem dřevěných a betonových konstrukcí.

 

Pro ověření celého systému byl vytvořen návrh experimentálního objektu, který je v podstatě výřezem z plnohodnotného 5podlažního objektu. Experimentální objekt má rozměry 2 × 2 konstrukčního pole o dvou nadzemních podlažích se schodišťovým jádrem v jednom z polí. Tento objekt byl během jara a léta 2020 sestavován na experimentální ploše UCEEB ČVUT v Buštěhradu.

Siemens a TiCo

Druhým výzkumným projektem ověřovaným na experimentálním objektu TiCo je BIMIP, jež se zabývá otázkou implementace BIM (Building Information Management) do procesů hodnocení komplexní kvality budov v rámci jejich životního cyklu. Právě na tomto výzkumném projektu spolupracovala také společnost Siemens.

 

Součástí projektu je porovnání reálného chování budovy s návrhem. Hodnoceny jsou parametry spotřeby energie, využití zdrojů (sluneční záření, dešťová voda) a kvality vnitřního prostředí z hlediska teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO2, emise VOC, osvětlení, akustiky apod. Systém sběru a sledování dat je testován na platformě SiHome od společnosti Siemens.

 

Objekt zahrnuje tři bytové jednotky, společné prostory a dvě technické místnosti. Každá z bytových jednotek odpovídá jednomu stupni komfortu, které byly v rámci experimentu nastaveny pro účely testování a měření za provozu. Tyto varianty jsou shrnuty v tabulce níže.

Technické požadavky a vnitřní prostředí

LOWCOST

Bytová jednotka 3 (2NP)

Krizové sociální bydlení, studentské bydlení

STANDARD

Bytová jednotka 2 (2NP)

Dostupné (sociální) bydlení

KOMFORT

Bytová jednotka 1 (1NP)

Optimální varianta

Energetický standard
- Budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)
- Budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)
- Budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)
VZT

- Hybridní systém (přirozený přívod mikroštěrbinou, nucený odtah ventilátorem)

- Spínání podle spouštění odtahu

- Decentrální stěnové jednotky s rekuperací tepla

- Trvalé větrání

- Centrální VZT jednotka s rekuperací

- Automatická regulace dle čidel CO2

Energie a zdroj vytápění

- Místní zdroj tepla

- Elektřina

- Centrální zdroj tepla

- Elektřina – tepelné čerpadlo vzduch-voda

- Centrální zdroj tepla

- Elektřina – tepelné čerpadlo vzduch-voda

Způsob vytápění

- Varianta a) elektrický přímotop (z důvodů testování)

- Varianta b) splitová klimatizační jednotka

- Bytový termostat

- Desková otopná tělesa

- Ekvitermní regulace s vazbou na vnitřní teplotu v jednotlivých místnostech

- Podlahové vytápění

- Ekvitermní regulace s vazbou na vnitřní teplotu v jednotlivých místnostech

V rámci experimentálního objektu jsou integrovány čidla, senzory, akční členy a další technologie pomocí standardních digitálních a analogových signálů (DI, DO, AI, AO) a také pomocí komunikačních rozhraní KNX, Modbus TCP, Modbus RTU a M-Bus.

Zapojené firmy

V rámci partnerství se společností Siemens projekt podpořily i společnosti Pragoclima, která dodala tepelné čerpadlo vzduch/vzduch značky Daikin pro využití v bytě Lowcost jako variantního řešení k navrženému elektrickému přímotopnému vytápění, a Hotjet, který dodal tepelné čerpadlo vzduch/voda, které je využito pro vytápění i ohřev teplé vody v bytech Standard a Lowcost.

 

Více informací o projektu BIMIP naleznete zde.

Kontaktní osoba

Tomáš Navrátil

Produktový manažer SiHome a KNX

 

+420 734 796 450

tomas.navratil@siemens.com

Jiří Tobolík

Produktový manažer Desigo

 

+420 727 830 349

jiri.tobolik@siemens.com