Inteligentní ventil

Pod označením inteligentní ventil uvedl Siemens na trh vyspělé technické zařízení pro regulaci větví rozvodů tepla nebo chladu a tepelných výměníků vzduchotechnických jednotek. 

Co je to inteligentní ventil?

Inteligentní ventil je specializovaný regulátor pro HVAC, který se dodává s vlastním elektricky ovládaným ventilem a čidly, takže může dynamicky regulovat průtok, monitorovat dodávku energie a optimalizovat výkon tepelného výměníku.

 

Inteligentní ventil se skládá z regulační jednotky, regulačního ventilu (závitového nebo přírubového) s přesným elektromotorickým pohonem, ultrazvukového čidla průtoku a páru čidel teploty.

 

Díky regulátoru lze inteligentní ventil začlenit do různých regulačních systémů a systémů řízení budov (BMS) z produkce Siemens i třetích stran. Analogové řízení se provádí signálem 0-10V. Se systémovými prvky Desigo může inteligentní ventil komunikovat přes ethernet nebo vlastní Wi-Fi v rámci komunikačního protokolu BACnet..   

Sestava inteligentního ventilu

V této sestavě lze inteligentní ventil použít pro regulaci průtoku. Chová se jako tlakově nezávislý regulační ventil nebo jako ventil přímo pro regulaci výkonu – jako lokální regulační prvek s vlastní inteligencí.

 

V prvním případě (jako nezávislý regulační ventil) posílá nadřízený regulační systém inteligentnímu ventilu požadavek na velikost aktuálního průtoku jako procentuální hodnotu přednastaveného maxima a ventil tento průtok poskytuje bez ohledu na změny tlaku v systému.

 

V druhém případě (při využití pro regulaci výkonu) posílá nadřízený regulační systém požadavek na dodávku energie jako procentuální hodnotu přednastaveného maxima a ventil tuto energii dodává bez ohledu na změny tlaku a teplotního spádu v systému. Momentální potřebný zdvih regulačního ventilu je vypočten v regulační jednotce inteligentního ventilu na základě údajů získaných z čidel teploty a průtoku. Vypočtená hodnota dodávané energie se porovná s požadavkem nadřízeného systému a Inteligentní ventil reaguje na každou změnu dle vlastního algoritmu.

 

Pomocí dalšího příslušenství lze použít inteligentní ventil i pro jiné úlohy:

  • regulátor tlakové diference – vyžaduje doplnění o čidlo tlakové diference, při zprovoznění se do inteligentního ventilu zadá požadovaná hodnota tlakové diference, inteligentní ventil pak pracuje nezávisle
  • regulátor výstupní teploty sekundáru – vyžaduje doplnění o čidlo teploty, které se umístí na výstupu sekundární strany výměníku, inteligentní ventil zajistí, aby hodnota teploty odpovídala požadované hodnotě zaslané nadřízených regulačním systémem
  • ekvitermní regulátor přívodní teploty – vyžaduje doplnění o venkovní čidlo teploty, inteligentní ventil nastavuje požadovanou teplotu přívodu na základě zvolené ekvitermní křivky a pracuje nezávisle 

Regulátor lze začlenit do různých regulačních systémů 

Novou možností pro systémovou integraci je cloudové řešení Siemens Building Operator, do kterého se může inteligentní ventil připojit přímo přes internet, takže správce HVAC systému může dálkově sledovat a ovládat vyvážení systému, průtok média či množství dodané tepelné energie.

 

Nakonec je třeba zmínit aplikaci ABT Go pro mobilní telefony, pomocí níž se inteligentní ventil uvádí do provozu. Mobilní telefon komunikuje s inteligentním ventilem buď po USB kabelu nebo bezdrátově přes Wi-Fi.

Podrobný popis Inteligentního ventilu a jeho parametrů najdete v katalogovém listu.

Katalogový list ke stažení

Další informace na anglických webových stránkách Siemens.

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Pavel Pitař

+420 724 219 555

pavel.pitar@siemens.com