PICV v praxi – aplikace pro tlakově nezávislé ventily

Dvoucestné tlakově nezávislé kombiventily (PICV) se dají použít ve většině zapojení pro standardní dvoucestné ventily. V tomto článku si představíme některé z aplikací, ve kterých se PICV dají účelně použít. Díky své schopnosti udržet stálou tlakovou diferenci na regulační části ventilu, a tedy i vyváženou soustavu za všech provozních stavů, přináší použití PICV úsporu energie. Zapojení a nastavení systému, bez nutnosti použít vyvažovací ventily a regulátory tlakové diference, je mnohem jednodušší. Hodnota průtoku se nastaví na stupnici ventilu bez nutnosti provádět měření.   

1) Škrtící okruh s kombiventilem regulujícím 2bodově výměník voda/vzduch

Výkon vodního výměníku je regulován na požadovanou teplotu výstupního vzduchu. Maximální průtok se nastaví přímo na ventilu.

 

Dvoubodová regulace zamezuje poklesu účinnosti výměníku vlivem laminárního proudění média, které může vzniknout při malých průtocích vody výměníkem.

 

Aplikace: fancoily, pasivní chladící trámy

Ventil VQP46 a VQI46, pohon SUE21P

2) Škrtící okruh s kombiventilem regulujícím plynule výměník voda/vzduch

Výkon vodního výměníku je plynule regulován na požadovanou teplotu výstupního vzduchu. Maximální průtok se nastaví přímo na ventilu.

 

Plynulá regulace se uplatní u velkých výkonů a požadavku na přesnější regulaci teploty vzduchu.

Výhodou je jednoduché zapojení. Nevýhodou různé místní teploty ve velkém výměníku při malém nebo žádném průtoku, riziko vzniku laminárního proudění, riziko zamrznutí při ohřevu venkovního vzduchu. Inteligentní ventil dokáže udržet zadaný minimální průtok, kterým se eliminují výše uvedená rizika, navíc lze měřit dodanou energii nebo průtok a sledovat provoz dálkově.

 

Aplikace: aktivní chladící trámy, chladící stropy, chladiče VZT jednotek, ohřívače cirkulačních VZT jednotek, vzduchové clony

Ventil VPP46 a VPI46; pohon SSA, SAY..P03 (pro DN40/50)

Ventil VPF44 nebo VPF53; pohon SAX..P03, SAV..P03, SQV91

Inteligentní ventil EVG, EVF

3) Vstřikovací okruh s kombiventilem regulujícím plynule výměník voda/vzduch

Výkon vodního výměníku je plynule regulován na požadovanou teplotu výstupního vzduchu. Maximální průtok se nastaví přímo na ventilu.

 

Výhody jsou stálý průtok výměníkem, stejná teplota po celé ploše, snižuje riziko zamrznutí a laminárního proudění. Nevýhodou je, že schéma vyžaduje další čerpadlo.

 

Aplikace: ohřívače VZT jednotek

Ventil VPP46 a VPI46; pohon SSA, SAY..P03 (pro DN40/50)

Ventil VPF44 nebo VPF53; pohon SAX..P03, SAV..P03, SQV91

4) Škrtící okruh s kombiventilem regulujícím plynule výměník voda/voda

Škrtící PICV ventil je umístěn v primárním okruhu výměníku, regulátor reguluje výkon výměníku škrcením na ventilu podle požadované teploty na výstupu sekundárního okruhu. Teplotní čidlo na primáru slouží k udržení správné teploty vratné vody. Není-li odběr, čerpadlo sekundárního okruhu se vypne. 

 

Výhody jsou vyvážení a regulace primární strany jednou armaturou, přesná regulace díky stálým tlakovým podmínkám na ventilu, zajištění požadované teploty zpátečky a úspora energie na čerpadle. Místo mechanického PICV lze použít Inteligentní ventil, jehož interní regulátor tuto aplikaci obsahuje.

 

Aplikace: deskový výměník voda/voda

Ventil VPF44 nebo VPF53; pohon SAX..P03, SAV..P03, SQV91

Inteligentní ventil EVG, EVF

5) Systém ústředního topení s ekvitermní regulací

Radiátory jsou regulovány vlastními termostatickými ventily. PICV bez pohonů slouží k nastavení maximálního průtoku stoupačkou, což omezuje nebezpečí hluku a .

PICV na patě objektu je řízen regulátorem. Teplota z primárního okruhu je snížena v souladu se spotřebou. Regulátor může zapínat sekundární čerpadlo.

 

Systém je možné rozšířit nebo zmenšit o jednotlivé stoupačky bez nutnosti nového vyvážení. Regulace TRV radiátorů je přesnější díky vyváženým stoupačkám.  

Při použití Inteligentního ventilu, lze tímto regulovat přívodní teplotu do radiátorů podle ekvitermní křivky a týdenního rozvrhu bez potřeby externího regulátoru.

 

Aplikace: rozsáhlý systém s radiátory, zónovým, podlahovým a podobným vytápěním

Ventil VPF44 nebo VPF53; pohon SAX..P03, SAV..P03, SQV91

Inteligentní ventil EVG, EVF

6) Obtok ve větvi spotřebičů

PICV umístěný v obtoku okruhu umožňuje nastavit minimálního průtoku větví pro případ, když jsou všechny ventily uzavřeny.

 

Výhody jsou zamezení rizika pumpování čerpadla v uzavřeném okruhu, jednoduché nastavení hodnoty minimálního průtoku podle požadavku výrobce čerpadla (obvykle 5% plného průtoku), udržení rovnoměrné teploty média ve větvi, snížení rizika usazenin, rovnoměrná distribuce prostředků pro úpravu vody. Umožňuje zprovoznění části větve před dokončením celého systému

Alternativně lze použít PICV s pohonem, kdy ventil otevře obtok pouze když rychlost čerpadla poklesne.

 

Pokud je PICV obtoku ventil nejvíce vzdálený od čerpadla, lze na něj umístit čidlo tlakové diference pro regulaci čerpadla. 

7) Strojovna topení nebo chlazení (1)

Jednotlivé zdroje jsou do společného okruhu zapojeny přes PICV, což zajistí jejich vyvážení. Regulátor řídí čerpadlo a sleduje teplotu vody na přívodu a zpátečce pro optimalizaci ΔT. PICV v obtoku zajišťuje minimální průtok okruhem. 

 

Aplikace: zdroje s požadavkem na minimální průtok pro zabránění přehřátí / zamrznutí, litinové kotle středních a vysokých výkonů, chillery s konstantní rychlostí

 

Ventil VPP46 a VPI46; pohon SSA, SAY..P03 (pro DN40/50)

Ventil VPF44 nebo VPF53; pohon SAX..P03, SAV..P03, SQV91

 8) Strojovna topení nebo chlazení (2)

Jednotlivé zdroje jsou do společného okruhu zapojeny přes PICV, což zajistí jejich vyvážení. Regulátor řídí čerpadlo a sleduje teplotu vody na přívodu a zpátečce pro optimalizaci ΔT.

  

Aplikace: kotelna s kondenzačními kotli, strojovna chlazení (chillery s proměnnou rychlostí), strojovna s tepelnými čerpadly 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte našeho specialistu.

 

Kontaktní osoba

Pavel Pitař

+420 724 219 555

pavel.pitar@siemens.com