Ventilové pohony s komunikací

V posledních několika letech jsme začali nabízet ventilové pohony s komunikací. Tyto pohony vznikají jako varianty stávajících pohonů a jsou součástí příslušných typobvých řad. Nabídka těchto pohonů je již poměrně široká a v tomto článku si je všechny představíme. 

NOVINKA! Pohon s komunikací KNX pro malé ventily

V rámci inovace stávající řady pohonu typu SSA, uvedeme na podzim letošního roku na trh verzi s komunikací KNX - S-Mode i PL-Link. Na skříni pohonu je tlačítko a LED, které slouží jako interface pro komunikaci. Pohon je napájen po sběrnici. Celá řada má nově krytí IP54, což umožnuje montovat pohon v jakékoliv poloze. Připojení M30 x 1,5 mm, zdvih 1,2 až 6,5 mm. Pohon SSA118.09HKN nahradí stávající pohon s KNX komunikací AP 562/02.

 

SSA118.09HKN je určen pro radiátorové ventily, minikombiventily VPD/VPE a kombiventily VPI/VPP46 do DN32.

Pohony s komunikací Modbus pro zdvihové ventily

Základem pohonů s komunikací Modbus pro zdvihové ventily jsou stávající pohony s napájecím napětím 24V AC/DC, které jsou doplněny o externí Modbus převodník s interfacem (tlačítko a LED). Při použití regulátorů Climatix  umožňuje převodník konfiguraci na jedno stisknutí tlačítka (Climatix pushbutton configuration). Na převodníku lze také nastavit adresu ručně. Další možnost je konfigurace přes sběrnici, pokud má pohon unikátní adresu. Pro tento případ je z výroby nastavena adresa 255.

 

Převodník je umístěn na připojovacím kabelu 0,9 m dlouhém a je zapojen a přednastaven již z výroby. Pro napájení pohonu je třeba dodat vlastní připojovací kabel s průchodkou, který se zapojí do svorkovnice pohonu.  

PŘIPRAVUJEME! Elektrohydraulické pohony řady SKD, SKB a SKC s komunikací Modbus

Budou uvedeny na trh v roce 2021.

Pohony pro tlakově nezávislé zdvihové ventily (PICV)

Vedle již zmíněného pohonu SSA118.09HKN s komunikaci KNX, který je určen pro minikombiventily VPD/VPE a kombiventily VPP46/VPI46 do rozměru DN32 včetně. Nabízíme pro větší kombiventily pohony vybavené externím převodníkem pro komunikaci Modbus. 

Pohony pro kulové ventily

Pro kulové ventily používáme upravené pohony ze sortimentu pohonů pro vzduchotechnikcé klapky. Verze pro ventily mají v označení číslici 9 za tečkou, což znamená, že pohon je dodán s již osazenou montážní sadou pro ventily. 

Pohony pro kulové ventily s komunikací KNX

K dispozici jsou 2 typy pohonů GDB (5 Nm) a GLB (8 Nm). Pohony podporují S-Mode i PL-Link. Napájení je AC 24 V samostatným kabelem. Druhý kabel je určen pro komunikaci. Na skříni pohonu je tlačítko a LED, pro nastavení.

 

GDB111.9E/KN je určen pro kulové ventily 2cestné VAG60/61 a VAI60/61, třícestné VBG60/61, a VBI60/61 a šesticestné VWG41. Maximální rozměr je DN25. GLB111.9E/KN je určen pro všechny dodávané rozměry.

Pohony pro kulové ventily s komunikací Modbus

Stejně jako v případě KNX, jsou dispozici 2 typy pohonů GDB (5 Nm) a GLB (8 Nm). Pohony mají jeden pětižilový kabel, který slouží pro napájení i komunikaci. Na skříni pohonu je tlačítko a LED, pro nastavení. 

 

GDB161.9E/MO je určen pro kulové ventily 2cestné VAG60/61 a VAI60/61, třícestné VBG60/61, a VBI60/61 a šesticestné VWG41. Maximální rozměr je DN25. GLB111.9E/MO je určen pro všechny dodávané rozměry.

 

 

Katalogové listy ke stažení

Kontaktní osoba

Pavel Pitař

+420 724 219 555

pavel.pitar@siemens.com