Desigo PXC4/PXC5 – nová generace řídicího systému pro menší a střední aplikace

Siemens uvádí na trh novou automatizační stanici PXC4.E16 a nový systémový regulátor PXC5.E003 z nové generace řídicího systému pro menší a střední aplikace. Inovací prošlo vše – od samotného HW až po konfigurační nástroj ABT Site. Výsledkem je ucelené řešení, které splňuje veškeré požadavky na moderní řídicí systém pro budovy, a to z pohledu dostupných komunikačních rozhraní, připravených knihoven pro rychlé a efektivní programování a zprovoznění, nástrojů pro snadné připojení a vzdálený dohled, samotného uživatelského rozhraní i z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Automatizační stanice PXC4 a systémové regulátory PXC5 jsou určené pro měření a regulaci technických zařízení budov zajišťujících vytápění, větrání a klimatizaci. Své uplatnění tedy naleznou v kotelnách, výměníkových stanicích, strojovnách vzduchotechniky i při regulaci jednotlivých místností.

Automatizační stanice PXC4.E16

PXC4.E16 je kompaktní volně programovatelná automatizační stanice s celkem 16 vestavěnými vstupy/výstupy (12 univerzálních vstupů/výstupů, 4 reléové výstupy). Počet fyzických vstupů/výstupů lze rozšířit až na 40, a to pomocí periferních TX-I/O modulů.

 

Stanice PXC4.E16 je dále vybavena také sériovým rozhraním RS485 s podporou komunikačního protokolu Modbus RTU. Na svém Ethernetovém rozhraní podporuje také Modbus TCP. PXC4.E16 celkem podporuje až 40 datových bodů Modbus (RTU a/nebo TCP). Samozřejmostí je nativní podpora BACnet/IP.

Systémový regulátor PXC5.E003

PXC5 je volně programovatelný systémový regulátor používaný pro systémové funkce a integraci třetích stran. Regulátor PXC5.E003 je vybaven dvěma sériovými porty RS485, které lze použít pro BACnet MS/TP a/nebo Modbus RTU. Díky Ethernetu je podporován také protokol Modbus TCP.

 

Regulátor PXC5.E003 celkem podporuje až 500 datových bodů Modbus (RTU a/nebo TCP). Stejně jako PXC4.E16 je i PXC5.E003 vybaveno přehledným webovým serverem s generickým (seznamovým) zobrazením všech BACnet objektů. U PXC4 i PXC5 je k dispozici WLAN konektivita (pro zprovoznění a servis).

ABT Site – jeden konfigurační nástroj pro vše

Přístroje PXC4/PXC5 jsou konfigurovány a programovány prostřednictvím konfiguračního nástroje ABT Site, ve kterém došlo k řadě výrazných změn. ABT Site je komplexní nástroj pro práci nejen s regulátory PXC4/PXC5, ale také pro práci s automatizačními stanicemi DXR2 a přístroji z portfolia Desigo Control Point. Pro práci s PXC4/PXC5 nabízí ABT Site mimo jiné:

  • okno pro přehledné vytváření struktury projektu
  • editory pro rychlou a efektivní konfiguraci fyzických I/O bodů, Modbus datových bodů a BACnet referencí
  • programový editor s možností volného programování a ladění vlastního programu

ABT Go – mobilní aplikace pro snadnou kontrolu správného zapojení

ABT Go je mobilní aplikace pro techniky testující jednotlivé připojené periferie. Aplikace se umí připojit k přístrojům PXC4/PXC5 pomocí jejich vlastních hotspotů (WLAN konektivita), takže připojení je velmi rychlé a jednoduché, navíc nevyžaduje zprovozněnou IT infrastrukturu. Technik má možnost v aplikaci kontrolovat stavy vstupů a pomocí příkazů ON/OFF a 0-100 % kontrolovat správnou funkci výstupů, a to již ve chvíli, kdy programátor stále nemá hotový a odladěný vlastní aplikační program. U každého vstupu/výstupu lze zadat jeho stav a u všech poruch a nedodělků lze přidávat komentáře a dokonce fotografie. Takto vytvořený report lze poté exportovat.

Nová generace přístrojů PXC4/PXC5 a inovované SW nástroje ABT Site a ABT Go tvoří kompaktní řešení pro měření a regulaci v menších a středně velkých aplikacích. Tyto menší aplikace není možné zatěžovat zbytečnými náklady na vytváření aplikačního programu. Všechny pracovní postupy jsou proto navrženy tak, aby programátorům co nejvíce usnadňovaly práci a šetřily jeho čas. V první řadě jde o editory datových bodů a samotné programovací prostředí v ABT Site, v druhém kroku se jedná o návaznosti na vizualizaci. V případě využívání prověřených aplikací z připravených knihoven je prvotní zprovoznění grafiky na platformách Desigo Control Point a Desigo CC velmi rychlé.

 

Pro více informací nás kontaktujte a domluvte se s námi na prezentaci nebo přímo SW školení nové generace Desigo PXC4/PXC5. Další informace o tomto řešení naleznete také na webu Desigo PXC4/PXC5.

 

 

Kontaktní osoba

Jiří Tobolík

Produktový manažer Desigo

 

+420 727 830 349

jiri.tobolik@siemens.com