Dálkové odečty tepla a vody – směrnice EED

V letošním roce nabývá platnosti směrnice EU č.2018/2002, která bude mít dopad na nově instalované měřiče a následně i na již provozované systémy. Hlavním důvodem, proč se v domech s centrálním rozvodem tepla a vody  měří spotřeba, je spravedlivé rozdělení nákladů mezi jednotlivé uživatele. 

Směrnice EED

EU koncem roku 2018 vydala směrnici EED (Energy Efficiency Directive) č. 2018 / 2018, jejím hlavním cílem je zkvalitnění odečtu a rychlost vyhodnocení dat. Naplňování této směrnice je časově rozděleno do tří kroků:

  • po 25. říjnu 2020 by měly být všechny nově instalované měřiče již s dálkovým odečtem,
  • od 1. ledna 2022 alespoň jednou za měsíc poskytnout informace o spotřebě,
  • od 1. ledna 2027 by měly mít všechny měřiče dálkový odečet.

Radiový systém Siemeca

Siemens již od roku 2004 dodává radiový systém dálkového odečtu spotřeby energií Siemeca AMR, o několik let později pak firma přišla s pochůzkovým systémem Siemeca WalkBy. Komponenty obou systémů splňují požadavky směrnice pro dálkový odečet měřičů, která nabývá platnost v letošním roce. Je však důležité vědět jaké technické vlastnosti tyto systémy nabízí, a to s ohledem na další kroky nové směrnice.

Siemeca AMR

Uzlový radiový systém tvoří měřiče energií s radiovým přenosem a komunikační uzly, které jsou páteří celého systému. Umožňují libovolnou četnost odečtu včetně získání archivních údajů o spotřebě. V případě doplnění komunikační brány je systém možné odečíst přes mobilní telefonní síť.  Informace o spotřebě se ukládají na cloud.

Siemeca WalkBy

Pochůzkový radiový systém tvoří pouze měřiče energií s radiovým přenosem. S pomocí odečtové sady je možný odečet s libovolnou četností, a to včetně archivních údajů. Výhodou je, že i následně je možné povýšit pochůzkové systémy na AMR – u malého objektu stačí doplnit pouze komunikační uzel s bránou, u větších je nutné doplnit páteřní síť z komunikačních uzlů, případně i komunikační bránu. Původně jednoduchý systém je možné předělat na komfortní systém s automatickým dálkovým odečtem.

Kontakt a technická podpora

Samozřejmostí je technická pomoc při výběru vhodných komponent, návrhu celého systému, ale i při řešení případných provozních problémů. V případě zájmu se na nás obraťte.

Kontaktní osoba

Daniel Drlík

daniel.drlik@siemens.com