EPS Siemens střeží nejekologičtější industriální budovu 

V Chebu vyrostla nejekologičtější průmyslová budova světa dle nejnovějších standardů BREEAM. Disponuje nejmodernějším systémem elektrické požární signalizace Siemens. Nedávno dokončený developerský projekt investora Accolade a stavitele průmyslových zón Panattoni – hlavní distribuční centrum německého online prodejce real.digital v revitalizovaném areálu bývalých strojíren v Chebu – je zdánlivě pouze jednou z mnoha dalších průmyslových hal v České republice. Zdání klame, jedná se o nejšetrnější průmyslovou budovu na světě, která se pyšní  zařazením do nejvyšší kategorie hodnocení „Outstanding“ podle nejnovějších standardů BREEAM 2016 New construction s rekordním skóre 90,68 %. 

Doslova na každém z 27 tisíc metrů čtverečních je patrná snaha investora o dodržování principů udržitelného rozvoje. Hala je vybavena chytrým LED osvětlením, měřením a optimalizací spotřeby energií. Nechybí exteriérové žaluzie, které významně šetří energii potřebnou na klimatizaci prostoru. Díky unikátnímu systému splachování toalet dešťovou vodou se podařilo oproti průmyslovému standardu snížit spotřebu pitné vody o neuvěřitelných 84 %. To vše se podílí na snížení spotřeby energie o 56 % a uhlíkové stopy o 58 %. K vysokému hodnocení při certifikaci BREEAM přispěla i kvalita vnitřního prostředí, která zohledňuje podmínky pro zaměstnance, včetně například venkovní odpočinkové zóny s posilovnou. Je dbáno také na bezpečný přístup pro chodce a cyklisty. Všechny zvolené stavební materiály prošly výběrem s přihlédnutím k ekologii a udržitelné výstavbě. Při výstavbě haly bylo použito recyklovaných surovin a hala je vystavěna z materiálu, který bude možný z 90 % opětovně použít. Řada použitých materiálů má některý z certifikátů ISO 14001, BES či FSC i environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration). Jedním z příkladů takového materiálu je i nejmodernější systém elektrické požární signalizace (EPS) Cerberus PRO společnosti Siemens, který nainstalovala včas a řádně do oceněné haly mladoboleslavská společnost Fireton. 

Elektrická požární signalizace Cerberus PRO

Systém EPS Cerberus PRO tvoří dvě do sítě propojené ústředny řady FC720 a více než tisíc periferií. Kromě standardních automatických a tlačítkových hlásičů v prostorech s běžných provozem jsou zde i hlásiče pro speciální použití, které pracují s parametrovými sadami rozšířené signálové analýzy (ASA). Tyto hlásiče reagují extrémně rychle a spolehlivě, bez planých poplachů i v prostředí, kde se vyskytují silné rušivé vlivy jako jsou vodní pára, mlha, produkty sváření, zvířený prach apod. Unikátní funkcí hlásičů ASA je možnost automatického přepínání detekční parametrové sady podle vnějších okolností, například při přechodném zvýšení požárního zatížení, při předpokládaném výskytu rušivých vlivů ve větší míře nebo při zvýšení rizika vzniku požáru (jako je například práce s hořlavinami, svářečské, nebo brousící práce).

 

V projektu byly také stanoveny velmi komplexní požadavky na ovládání navazujících zařízení (požární vrata, požární dveře, únikové východy, požární klapky, ventilátory přetlakového odvětrání, zařízení pro odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení a další). Díky tomu, že ústředny Cerberus PRO disponují pokročilým programováním logických podmínek pro ovládání výstupů pomocí logických funkcí AND, OR a NOT, nepředstavují pro ně ani takto komplexní požadavky na ovládání žádný problém.  

Ohleduplnost k životnímu prostředí

Systém elektrické požární signalizace slouží k ochraně životního prostředí již z principu. Včasnou a spolehlivou detekcí vznikajícího požáru chrání kromě životů, zdraví a majetku také životní prostředí před masivním uvolněním toxických zplodin do ovzduší v případě požáru. Společnost Siemens vyhodnocuje, minimalizuje a předchází negativním dopadům výroby a používání svých výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Od návrhu výrobků a plánování procesů přes výrobu, dodávku, prodej, použití, servis, zpětný odběr a likvidaci, splňují výrobky nejen interní standard Siemens SN 36350 „Výrobek ohleduplný k životnímu prostředí“, ale i mezinárodní standard ISO14001. Ve všech produktech je striktně omezeno Nařízením EK 2002/95/EC (RoHS) použití nebezpečných chemických látek jako jsou olovo, rtuť, chrom, kadmium, polybromované bifenyly nebo difenylétery. I takový detail, jako je aerosol na testování hlásičů kouře, nemá díky svému složení na životní prostředí a zdraví naprosto žádný vliv. Samozřejmostí je i snadná rozložitelnost každého výrobku na jednotlivé komponenty po skončení jeho životního cyklu pro efektivní recyklaci materiálů. Jedinečná je i extrémně nízká energetická spotřeba takto rozsáhlého systému. Se dvěma ústřednami a více, než tisícem hlásičů a dalších periferií, je příkon celého systému srovnatelný s jedinou 100W žárovkou.

 

Společnost Siemens je hrdá na to, že svými výrobky a službami dokázala přispět k takto prestižnímu hodnocení a nadále hodlá nabízet to nejlepší pro další podobně přelomové projekty.

Kontaktní osoba

Michal Roubíček

michal.roubicek@siemens.com