Srdce kotle na biomasu tluče v rytmu řídicí jednotky Siemens

Zajímá vás ekologie, úsporná opatření a efektivní provoz? Nároky na zdroj tepla se neustále zvyšují. Zastaralé a nekvalitní zdroje tepla budou stále více znevýhodňovány. Pouze inovace můžou přinést stabilitu a efektivní provoz při zachování potřebného komfortu.

Každý vlastník zdroje tepla by měl mít představu o ekonomii provozu svého zařízení. U větších zdrojů tepla to platí nejméně dvakrát. Pokud přijde čas na jeho výměnu, modernizaci nebo novou lokalitu, zajímavým řešením může být použití kotle na biomasu. Pokud použití kotle na biomasu spojíte s využitím druhotných surovin, najdete ideální ekonomicko-ekologické řešení. 

 

Nároky na řízení zdrojů tepla na tuhá paliva se neustále zpřísňují a obstojí jen flexibilní systém řízení. Moderní kotle na biomasu jsou vybaveny elektronikou, která neustále dohlíží a optimalizuje spalovací procesy. Elekronika kotle je napojena na celou řadu různých čidel a aktorů. To zajišťuje efektivní provoz a dlouhou životnost zařízení a jeho komponent. Pomocí flexibilní řídicí jednotky je možné vytvořit kotle na biomasu pro různé druhy paliva, což rozšiřuje možnosti jejich použití. Zároveň elektronika nepřetržitě dohlíží na bezpečnost provozu, na který je kladen maximální důraz.

 

Příkladem, jak může takové řešení v praxi fungovat, je kotel od firmy FIEDLER ZDENĚK s.r.o.
S výkonem neuvěřitelných 3,5 MW se řadí mezi největší kotle na biomasu řízené regulací Climatix od společnosti Siemens. Investorem je dřevozpracující firma KLAUS Timber a.s.

 

Regulace Siemens zajišťuje dokonalý a bezchybný chod důmyslného technologického celku. Srdcem kotle je PLC Siemens Climatix POL600 (OEM) s řadou doplňkových komponentů, včetně produktů OEZ Letohrad.

 

Díky dlouholeté spolupráci, špičkovým technologiím a důvěře našich obchodních partnerů vytváříme složitá technologická řešení na míru danému podniku. 

Kontaktní osoba

Jiří Kuba

jiri.kuba@siemens.com