Desigo Room Automation pro individuální regulaci jednotlivých místností (IRC) a vytváření příjemného vnitřního prostředí

Součástí Desigo portfolia jsou také IRC regulátory určené pro regulaci technologií instalovaných přímo v místnostech. Technologie HVAC, osvětlení a stínění přitom mohou být regulovány bez vzájemných vazeb nebo uceleně. Dlouhodobé zkušenosti společnosti Siemens ukazují na to, že energeticky nejefektivnějšího provozu lze dosáhnout právě uceleným řízením všech zmíněných technologií. Ty se navzájem ovlivňují a jen pomocí správně nastavených vzájemných vazeb lze dosáhnout „dokonalého“ výsledku. Jinak je tomu v určitých projektech, kde mohou z různých důvodů HVAC technologie, osvětlení a stínění pracovat nezávisle na sobě – a i pro nezávislou regulaci každého z těchto systémů máme plnohodnotné alternativní řešení s nižšími pořizovacími náklady.

Co to je „dokonalý“ výsledek? Různým lidem vyhovuje různá teplota nebo různá intenzita osvětlení. To se u každého mění dle aktuální situace a nálady. Každá místnost navíc jinak reaguje na aktuální povětrnostní podmínky – ať už se jedná o venkovní teplotu, intenzitu slunečního záření, případně směr a rychlost větru působící na příslušenou fasádu. V takovém případě nachází své uplatnění právě IRC regulace, která umožňuje udržovat v každém prostoru „dokonalé“ podmínky dle aktuální situace a bez ohledu na ostatní prostory – samozřejmě v rámci možností hydraulického zapojení zvolených TZB technologií.

Zdravé vnitřní prostředí pro všechny

V případě uceleného konceptu řízení pomocí Desigo Room Automation jsou automatizační stanice vybaveny celou řadou algoritmů, jejichž cílem je bezpečný a energeticky efektivní provoz s velkým důrazem na vytváření pohodového a zdravého vnitřního prostředí pro všechny uživatele budovy.

 

Dnes už by se tedy neměla řešit jen a pouze tepelná pohoda, ale zásadní je i regulace kvality vzduchu. Například udržování koncentrací CO2 na správných hodnotách napomáhají schopnosti koncentrace žáků ve školách, studentů na univerzitách i zaměstnanců v kancelářských budovách.

 

Desigo Room Automation – DXR2..

Kompaktní automatizační stanice DXR2.. jsou určeny pro regulaci jednoho segmentu (místnosti). Jsou vybaveny vestavěnými vstupy/výstupy pro regulaci fancoilů, topných/chladících stropů, radiátorů, podlahového vytápění či VAV systémů s proměnlivým množstvím vzduchu. Zároveň disponují komunikačním rozhraním KNX, které slouží pro připojení prostorových přístrojů (ideálně řady QMX3), detektorů pohybu, senzorů intenzity osvětlení, spínacích, stmívacích a žaluziových akčních členů – díky tomu jsou určeny pro ucelenou regulaci vytápění, větrání, chlazení, osvětlení i stínění. Jejich nativním komunikačním protokolem je BACnet/IP, prostřednictvím kterého jsou data přenášena do ostatních regulátorů (např. v kotelně či strojovně vzduchotechniky) nebo do nadřazené vizualizační platformy (např. Desigo Control Point nebo Desigo CC).

Desigo Room Automation – PXC3..

Modulární automatizační stanice PXC3.. jsou určeny pro regulaci více segmentů (místností). Dle typu jsou vybaveny dvěma nebo třemi komunikačními rozhraními.

 

Rozhraní modulové sběrnice Island bus slouží pro připojení periferních TX-I/O modulů, do kterých jsou připojeny primárně HVAC periferie. Rozhraní KNX se využívá pro připojení prostorových přístrojů (ideálně řady QMX3), detektorů pohybu, senzorů intenzity osvětlení, spínacích, stmívacích a žaluziových akčních členů. Rozhraní DALI je určeno pro digitálně adresovatelné předřadníky osvětlovacích soustav. Stanice PXC3.. navíc obsahují vestavěné napájecí zdroje pro všechna tři tato komunikační rozhraní. Jejich nativním komunikačním protokolem je BACnet/IP.

Prostorové regulátory RDG200KN a RDG260KN

V projektech, kde IRC regulace primárně přímo neřeší osvětlení a stínění, mohou být cenově efektivnější variantou prostorové regulátory RDG200KN a RDG260KN. Tato nová generace dostala moderní vzhled, tenčí provedení, kapacitní dotykové ovládací kolečko i tlačítka, a hlavně perfektní HW i SW vybavení pro regulaci fancoilů, topných/chladících stropů, radiátorů i podlahového vytápění. Díky různým možnostem blokování displeje jsou tyto přístroje vhodné nejen do kanceláří, ale i do hotelů či penzionů. Prostřednictvím komunikačního rozhraní KNX je možná jejich centrální správa pomocí nadstavbových řešení SiHome, Desigo CC nebo řešení od třetích stran.

Gamma KNX portfolio

Hledáte naopak systém pro regulaci osvětlení nebo stínění? Řešením může být portfolio Siemens Gamma KNX, které prošlo v posledních dvou letech výraznou inovací a nabízí kompletní inovované portfolio spínacích, stmívacích i žaluziových akčních členů. Výhody uvítá projektant, instalační nebo servisní technik i SW programátor. Nelze opomenout ani KNX / DALI brány N 141, které dostaly kompletně nové SW vybavení a podporují funkci Tunable white a jsou tady vhodné pro Human Centric Lighting aplikace, které se snaží pomocí vhodného umělého osvětlení imitovat přirozené venkovní světlo, což má příznivý vliv na lidský organismus. Tyto KNX / DALI brány podporují nově také protokol DALI-2.

Kontaktní osoba

Jiří Tobolík

Produktový manažer Desigo

 

+420 727 830 349

jiri.tobolik@siemens.com