Desigo CC Compact

Desigo CC je dostupné BMS/SCADA řešení a platforma s řadou komunikačních rozhraní schopná integrovat více subsystémů. Díky tomu dovoluje vytvářet opravdu velká a komplexní řešení.

Chcete vědět více?

Zhlédnout záznam webináře

Tuto rodinu produktů lze pro zjednodušení rozdělit na tři řešení:

 • „Velké“ Desigo CC Standard, které lze vnímat jako otevřenou platformu pro integraci, monitorování a dohled téměř všech subsystémů v budově – automatizaci budovy, energetický management, elektrickou a požární signalizaci, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, kamerový systém, přístupový systém, hotelový rezervační systém, dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily, výtahy, eskalátory, evakuační systém a další.
 • „Kompaktní“ Desigo CC Compact pro automatizaci budovy, tedy pro monitorování a dohled měření a regulace (MaR) a individuální regulace místností (IRC) – základní vlastnosti tohoto řešení jsou popsány níže v článku.
 • „Kompaktní“ Desigo CC pro elektrické požární signalizace – o vlastnostech tohoto řešení si napíšeme v některém z příštích článků.

Desigo CC Compact pro automatizaci budovy

Základní fakta týkající se Desigo CC Compact pro dohled MaR a IRC:

 • Jedna objednací položka
 • Tři klienti (aplikace pro Windows nebo webový prohlížeč HTML5)
 • 500 datových bodů (s možností rozšíření na 2000 datových bodů)
 • Ceníková cena do září 2021 -> 65 tis. Kč

 

S těmito parametry je Desigo CC Compact vhodné do spousty menších a středně velkých aplikací s požadavkem na grafickou nadstavbu primárních systémů měření a regulace a také regulace jednotlivých místností. Cenu navíc nově snižujeme o 20 %!

Klíčové vlastnosti Desigo CC Compact

Funkcionalita kompaktní verze je – v rámci dohledu systémů automatizace budovy – zcela srovnatelná se standardní verzí. Klíčové vlastnosti jsou:

 • Správa uživatelů a obecně velký důraz na kybernetickou bezpečnost
 • Prohlížeč logu událostí
 • Grafické ovládání (animace, 2D/2D +/3D grafika, vektory s možností zoomování bez ztráty kvality obrázku, …)
 • Správa alarmů, vzdálené notifikace (eskalace alarmů, …)
 • Správa časových plánů (týdenní programy, kalendáře výjimek, ...)
 • Sledování trendů, dlouhodobé úložiště pro archivaci trendů, logů a událostí
 • Reporty (CSV, editovatelné PDF …), reakce, makra, skripty
 • Podpora komunikačních standardů BACnet/IP, Modbus TCP, OPC UA, SNMP, …

Další výhody platformy

 • Nativní podpora BACnet/IP, díky čemuž je řada věcí automatizována, což snižuje riziko vzniku chyby při konfiguraci – ať už se jedná o alarmy či časové plány nebo dostupnost všech parametrů bez nutnosti jejich manuální přetažení na ovládací obrazovky
 • Grafický generátor a široká knihovna připravených grafických šablon s vektorovou grafikou ve třech variantách (2D, 2D+, 3D)
 • Možnost relativizace šablon aplikací při více stejných technologiích, což dohromady šetří spoustu programátorské práce
 • Široké možnosti při exportování reportů s trendy (manuálně, automaticky na základě časového plánu, automaticky při události; v rámci PDF je editovatelná hlavička, patička i vlastní obsah; generovat lze tabulky, grafy i obrázky technologií)
 • Možnost exportovat například údaje o spotřebách energií jednotlivých nájemníků či nákladových středisek a automaticky je odesílat na definované adresy
 • Možnost dokoupit licenci pro pokročilý energetický management včetně připravených šablon reportů

Chcete vědět více?

Zajímá vás více informací o řešení Desigo CC (Standard i Compact)? Podívejte se na záznam našeho webináře ze 16. 9. 2021.

Kontaktní osoba

Jiří Tobolík

Produktový manažer Desigo

+420 727 830 349

jiri.tobolik@siemens.com