Ingenuity for life vytváří dokonalá místa.

#creatingperfectplaces
Vytváříme dokonalá místa

Naším cílem je neustále vylepšování budov

Jelikož lidé tráví okolo 90 procent života uvnitř, neexistuje místo, kde bychom trávili více svého času. Budovy proto znamenají mnohem více než jen čtyři zdi. Jsou to místa, kde přicházíme k nejdůležitějším poznatkům v životě, kde potkáváme osobnosti, které nás inspirují, kde se rodí naše nejlepší myšlenky. Budovy jsou místa, kde trávíme čas s lidmi, které milujeme. A v neposlední řadě jsou to naše domovy – a na světě není žádné jiné místo, které by pro nás bylo tak výjimečné. Život každého z nás začíná v místě, které je dokonalé - v mámině lůně. V místě, kde není nikdy příliš zima, nikdy příliš teplo, nikdy příliš hluku a nikdy příliš ticho. V místě, kde se vždy cítíme v bezpečí. Náš život začíná na dokonalém místě ještě dlouho předtím, než dokážeme myslet. Tak proč bychom neměli žít i své životy na dokonalém místě? Dokonalém místě dokonale vytvořeném pro svůj účel. Místě, kde se učíme, místě, kde se rozvíjíme, místě, kde rosteme, místě, kde slavíme své úspěchy. K vytváření těchto dokonalých míst využíváme Ingenuity for life – aby měli lidé k dispozici místo, kde by mohli dosahovat svých nejambicióznějších cílů, aby měli lidé k dispozici místo, kde by se mohli cítit vždy bezpečně, aby měli k dispozici místo, kde by mohli žít život, jaký chtějí.
Naše práce

Dokonalá místa existují i dnes

Společnost Siemens je spolehlivým partnerem, systémovým integrátorem, poskytovatelem služeb a prodejcem. Nabízí energeticky účinné a bezpečné řešení pro budovy a infrastrukturu. Díky našim zaměstnancům, mezinárodnímu know-how , úspěšným projektům a odborným znalostem vámpomůžeme vytvořit dokonalé místo – vaše dokonalé místo. Zde se můžete na příklady dokonalých míst podívat:
Digitalizace

Vytvářet dokonalá místa: ale jak?

Digitalizace znamená, že budovy komunikují. Že s námi neustále hovoří. Miliardy inteligentních zařízení a strojů generují každý den, každou hodinu, každou sekundu obrovská množství dat. Komunikace s budovami je klíčem k vytváření dokonalých míst.   Být na prvním místě v digitální transformaci pro nás znamená vědět, jak vytvořit z těchto dat skutečnou hodnotu s jedním společným cílem: neustále zlepšovat výkonnost budov našich zákazníků.   Teprve až pochopíte, co budovy říkají, dokážete tato místa proměnit k jejich dokonalosti.
Výkonnost a udržitelnost budov

Lepší známky díky optimálnějším teplotám - to je Ingenuity for life.

Náklady na energie dosahovaly ve školách a školkách v městě Sosnowiec díky teplotám ve třídách, které byly příliš vysoké a nešlo je příliš regulovat, vysokých hodnot. To mělo negativní dopad i na výkony studentů. Vedení města Sosnowiec bylo jasné, že je nezbytné provést kompletní modernizaci systémů ve školách. Školy měly být technicky modernizovány za pouhých 10 měsíců.

Malé změny, velké výsledky

Zde jsou výsledky: úspory nákladů činí 31 procent. Energie potřebná k osvětlení se snížila o 21 procent.  Emise CO2 se ročně snížily o 5220 metrických tun. Skvělé výsledky. Ale asi nejlepším výsledkem bylo, že  díky Siemensu se vrátila radost z učení. Studenti se nyní cítí lépe, dokáží se lépe soustředit. Jejich výsledky ve škole i známky jsou lepší.
 
EU uznala tento fantastický ekologický a sociální dopad, když ocenila Siemens a město Sosnowiec za velké úsilí a vynikající výsledky v oblasti energetických služeb v Evropě.
 
Příběh města Sosnowiec ukazuje, jak důležité je dokonalé místo pro náš osobní rozvoj. Energetická efektivita a optimalizace výkonu u budov ale není pouze lokálním problémem. Pokud hodláme zvítězit nad změnou klimatu, jsou udržitelné budovy podstatnou součástí řešení na globální úrovni.

Jedna odpověď na změnu klimatu

Budovy spotřebovávají 41 procent  energie po celém světě a produkují třetinu emisí skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že veřejnost volá po zlepšení ekologické transparentnosti a zvýšení odpovědnosti veřejných a komerčních organizací, je nezbytným krokem zlepšit účinnost vašich budov. Tento krok je ale rovněž inteligentní: jelikož energie představuje po dobu životnosti budovy až 30 procent nákladů , je optimalizace výkonu zásadním krokem nejen při plnění očekávání v oblasti udržitelnosti a cílů v oblasti snižování emisí, ale i klíčovým nástrojem pro zlepšení finančního, regulatorního a reputačního postavení. Zde se dozvíte více o energetické účinnosti, udržitelných budovách a tom, jak přeměnit své budovy tak, aby byly opravdovým přínosem.
Inovativní produkty

Inovativní produkty vytváří dokonalá místa

Zajišťování dokonalého klimatu v místnostech pro uživatele budov, udržování osob i majetku v bezpečí a – zároveň – udržování nákladů na automatizaci budov a energie na efektivní úrovni: naše komplexní portfolio systémů automatizace a řízení budov, produktů v oblasti automatizace místností, terénních zařízení a protipožární bezpečnosti nabízí to správné řešení pro každý požadavek. Přineseme dokonalé řešení potřeb jeho uživatelů, a to v každé etapě života.
Reference

Reference