ČSOB

Nová budova ČSOB 

ČSOB v roce 2019 rozšířila svou centrálu v pražských Radlicích o novou budovu. I díky technologiím Siemens lze stavbu považovat za jednu z nejmodernějších tohoto typu v celé Evropě.

ČSOB Kampus využívá řídicí systém Desigo CC

Racionalita nakládání s energiemi a přírodními zdroji je v tomto objektu opravdu mimořádná – i díky řídicímu systému Desigo CC, který je jen s mírnou nadsázkou řečeno jeho mozkem. Nová budova SHQ (south headquarters) se nachází přímo naproti původní budově ČSOB, s níž je spojena lávkou, která překlenuje rušnou Radlickou ulici a umožňuje tak zaměstnancům pohodlný přesun. Oběma budovami tvořený Kampus ČSOB by mělo využívat až 5 000 zaměstnanců celé skupiny.

Nová budova SHQ mimo jiné dosáhla na certifikací LEED Platinum New Construction, což znamená, že budova vyhovuje nejvyšším mezinárodním ekologickým standardům. Znamená to tedy, že se jedná o energeticky mimořádně úspornou budovu, ohleduplnou k životnímu prostředí a současně s vysokým komfortem vnitřního prostředí. Investorem deklarované úspory energie by měly v porovnání se standardním objektem podle metodiky ASHRAE dosáhnout až pozoruhodných 74 %. Technická řešení v nové budově centrály byla pro ČSOB natolik inspirativní, že ta již projevila zájem spolupracovat se společností Siemens i na dalších podobně náročně koncipovaných projektech.

Architekti při projektování pracovali i s takovými faktory, jako je orientace budovy ke světovým stranám a k proudění větrů, které se využívají k vnitřní cirkulaci vzduchu a teplotní regulaci objektu. V létě tak řízené noční větrání ochlazuje budovu na následující den. Děje se tak pomocí automatizovaného systému otevírání oken, přičemž po většinu roku toto přirozené větrání postačuje, pouze v době tropických teplot se počítá s tím, že proces chlazení posílí menší hybridní chladicí agregát. Zcela unikátní je však systém 177 vrtů, z nichž každý je hluboký 150 m. V podstatě pouze s ním a s automatizovaným otevíráním oken je budova zcela soběstačná jak z hlediska vytápění, tak i chlazení. Vrty navíc nefungují pouze jako zdroj energie, ale v obdobích, kdy je venkovní teplota dostatečně vysoká, i jako její akumulátor. Počítá se dokonce s tím, že se přebytky tepla nové budovy budou distribuovat do sousední budovy ČSOB.

 

Jedná se o několik vzájemně propojených budov, které respektují profil svažitého terénu, v němž se nacházejí, a nijak z něj nevyčnívají. Respekt stavby k okolí podtrhuje značné množství zeleně v její bezprostřední blízkosti, na jejích střechách i uvnitř ní samé. Po celém objektu jsou totiž rozmístěny „zelené hájky“, které mohou sloužit jako odpočinkové zóny nebo i jako alternativní pracoviště. Zmíněné exteriérové atributy dnes již nejsou nikterak ojedinělé, to opravdu unikátní se skrývá uvnitř budovy a také pod zemí. Skutečně důmyslná je koncepce získávání, zadržování a výdeje energie.

„Budovu jsme maximálně přizpůsobili potřebám našich zaměstnanců a jejich rozdílným pracovním rytmům. Ostatně na potřebě vybavenosti vnitřních prostorů se podíleli i zaměstnanci v rámci ankety a workshopů“
Daniel Rubricius, ředitel facility managementu ČSOB budov

V budově se střídají zóny pracovní (pro soustředěnou práci či pro práci v týmu, včetně zákoutí pro telefonní hovory), vzdělávací i relaxační. V Kampusu se proto nacházejí i tělocvičny a střešní terasy s běžeckou dráhou a street basketbalovým hřištěm. V nové budově je i moderní školicí středisko, vybavené pro týmová setkání, konference a eventy.

Mozek systému

Součástí, resp. mozkem celého tohoto neuvěřitelně propracovaného systému je řídicí systém Siemens Desigo CC. Jím se ovládají systémy tepelných čerpadel, oken, otvírek a vzduchotechniky či rekuperace tepla. „Tato konkrétní aplikace systému měření regulace je opravdu velmi košatá, zahrnuje asi 90 000 proměnných,“ upozorňuje na unikátní složitost řešení Jiří Sedláček, obchodní manažer ve společnosti Siemens.

Pro takto složitý projekt byl systém Desigo CC opravdu dobrou volbou. Díky své škálovatelnosti a modularitě je totiž možné Desigo využít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Díky kompletnímu portfoliu může Desigo řídit zdroje tepla a chladu i jednotlivé místnosti, a navíc také nabízí nejflexibilnější řídicí systém pro správu budovy (BMS).

Velkou předností celého systému pak je řada ovladačů rodiny Total Room Automation (TRA) pro integrované řízení jednotlivých místností. Provozovatelé i uživatelé tak mají možnost aktivně se zapojit do hospodaření s energiemi. Systém TRA zajišťuje řízení topení, větrání a klimatizace, řízení osvětlení a ovládání žaluzií a současně optimalizuje spotřebu energie pomocí inovační funkce s názvem RoomOptiControl, která automaticky detekuje nadbytečnou spotřebu energie v místnosti a uživatele na ni upozorní. Využívání jediné a mimořádně efektivní platformy, jakou je právě Desigo CC, ke správě všech technologií v budově tak přináší její výrazné zjednodušení.

CSOB

ČSOB Kampus v číslech

0

Důraz na ekologičnost dokazuje dále fakt, že v interiéru budovy se nachází přes 2 300 rostlin a na střešních terasách roste 345 stromů.

0

Užitná plocha celé budovy činí přes 60 000 m2, který využívá na 5 000 zaměstnanců. Rozloha střešních teras činí 10 000 m2

0

Deklarované úspory energie by díky instalovaným technologiím měly v porovnání se standardním objektem dosáhnout až 74 %.

Komfort i pro elektromobily

Jeden systém pro všechny požadavky moderních budov

Zajímá Vás více informací?

Budovy dnes představují přibližně 40 % světové spotřeby energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví uvnitř budov naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách pro jejich uživatele komfortní prostředí. Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit – Desigo je řešení, které tyto požadavky splňuje.

Desigo