Portfolio řešení

Bezpečnostní a ochranné prvky HVAC, zabezpečení kotelen

Kapilárové bezpečnostní termostaty RAK-ST.., RAZ-ST..

Ochrana HVAC zařízení před nadměrnou teplotou

RAK-ST

Elektromechanické bezpečnostní omezovací termostaty STB dle ČSN EN 14597. Bezpečnostní omezovač teploty s resetovacím tlačítkem pod šroubovací krytkou s jednopólovými přepínacími kontakty.

Pokud je dosažena vypínací teplota, přepne se propojení kontaktů z 11-12 na 11-13 (alarm) a omezovač teploty zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, bezpečnostní omezovací termostat (STB) se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.

Termostaty jsou vybaveny bezpečnostní funkcí, v případě přerušení kapiláry dojde k mechanickému rozpojení kontaktů 11-12.

3 možnosti montáže: příložná, do jímky nebo na stěnu 

 

Jednotlivé typy a provedení:

RAK-ST.1600MP       95 až 130 °C, IP65, kapilára 700 mm, jímka 100 mm

RAK-ST.010FP-M      95 °C, IP43, kapilára 700 mm, jímka 100 mm

RAK-ST.030FP-M      110 °C, IP43, kapilára 700 mm, jímka 100 mm

RAK-ST.1310P-M      90 až 110 °C, kapilára 700 mm, IP43, jímka 100 mm

RAK-ST.1385M          40 až 70 °C, kapilára 700 mm, IP65

RAK-ST1430S-M       80 až 100 °C, kapilára 1600 mm, IP43

 

Katalogový list termostatů RAK-ST.. 

Návod k montáži termostatů RAK-ST.. 

 

 

RAZ-ST

Dvojité termostaty, kombinace elektromechanického provozního TR a bezpečnostního omezovacího termostatu STB dle ČSN EN 14597 v jednom pouzdře. Provozní termostat a bezpečnostní omezovač teploty s resetovacím tlačítkem pod šroubovací krytkou s jednopólovými přepínacími kontakty.
Když teplota překročí hodnotu nastavenou na provozním termostatu TR, přepnou se kontakty z 1-2 na 1-4. Pokud teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat TR se přepne zpět na propojení kontaktů 1-2.
Pokud je dosažena vypínací teplota bezpečnostního omezovacího termostatu STB, přepne se propojení kontaktů z 1-2 na 1-4 (alarm) a termostat STB zůstane zafixován v této poloze. Jestliže teplota teplonosné látky klesne o hodnotu spínací hystereze, termostat se musí ručně resetovat tlačítkem pod šroubovací krytkou.

Termostaty jsou vybaveny bezpečnostní funkcí, pokud dojde k přerušení kapiláry bezpečnostního omezovacího termostatu STB, poklesne tlak na membráně, což způsobí mechanické rozpojení kontaktů 1-2.

2 možnosti montáže: do jímky nebo na stěnu

 

Jednotlivé typy a provedení:

RAZ-ST.011FP-J       (TR) 15 až 95 °C, (STB) 100 °C, IP40, kapilára 700 mm, dvojitá jímka 100 mm

RAZ-ST.030FP-J       (TR) 15 až 95 °C, (STB) 110 °C, IP40, kapilára 700 mm, dvojitá jímka 100 mm

RAZ-ST.1510P-J       (TR) 15 až 95 °C, (STB) 90 až 100 °C, IP40, kapilára 700 mm, dvojitá jímka 100 mm

 

Katalogový list termostatů RAZ-ST.. 

Návod k montáži termostatů RAZ-ST.. 

 

 

 

Technická podpora

Ing. Michal Bassy

(+420) 602 210 093

Kapilárový protipožární termostat TKM2

Ochrana HVAC zařízení před vysokou teplotou

TKM2

Protipožární termostat TKM2 se obvykle používá pro monitorování teploty ve vzduchotechnických kanálech, aby se zabránilo vypuknutí požáru. Když teplota v kanálu stoupne na přednastavenou hodnotu, termostat se přepne.
Snímací sonda protipožárního termostatu TKM2 je umístěna uvnitř drátěné spirály, připájené k montážní desce. Snímací sonda pracuje na principu teplotní roztažnosti kapalin.

Rozsah nastavení spínací teploty: 20 až 110 °C

Spínací hystereze 2 K

 

Katalogový list termostatu TKM2

Návod k montáži termostatu TKM2 

 

 

Technická podpora

Ing. Michal Bassy

(+420) 602 210 093

 

Protimrazové ochrany QAF..

Ochrana VZT zařízení před zamrznutím

Protimrazové termostaty QAF81..

Protimrazové termostaty se používají ke sledování teploty vzduchu za tepelnými výměníky v systémech větrání a klimatizace, aby se zabránilo jejich poškození mrazem. Termostaty vynikají malou spínací hysterezí a dobrou reprodukovatelností. Reset se provádí automaticky (u provedení QAF81.6M se reset provádí ručně).

Protimrazový termostat se může použít pro následující funkce ochrany proti zamrznutí:

–  Zastavení chodu ventilátoru

–  Uzavření klapky venkovního vzduchu

–  Otevření ventilu topného výměníku na 100 %

–  Spuštění čerpadla topného výměníku

–  Vypnutí chladiče (kondenzátoru) a zvlhčovače

–  Aktivace vizuálního a/nebo zvukového hlášení poruchy

 

Jednotlivé typy a provedení:

QAF81.3         Rozsah nastavení -5 až 15 °C, kapilára 3 m

QAF81.6         Rozsah nastavení -5 až 15 °C, kapilára 6 m

QAF81.6M      Rozsah nastavení -5 až 15 °C, kapilára 6 m, ruční reset

 

Katalogový list protimrazových termostatů QAF81.. 

Návod k montáži protimrazových termostatů QAF81.. 

 

 

Protimrazová čidla QAF63..

Protimrazová čidla se používají ke sledování teploty vzduchu za tepelnými výměníky v systémech větrání a klimatizace, kde hrozí nebezpečí zamrznutí způsobené přiváděným chladným venkovním vzduchem. Obvykle slouží k vypnutí ventilátoru, otevření ventilu, uzavření klapky apod.

Čidlo snímá pomocí plynem plněné kapiláry a membrány nejnižší teplotu, která se vyskytne podél kapiláry v délce alespoň 250 mm.

Pokud je protimrazové čidlo správně umístěno na výstupu vzduchu z topného výměníku, zaregistruje nejnižší teplotu i v případě tepelné stratifikace vzduchu. Tlak plynu v kapiláře způsobí pohyb membrány. Tento pohyb se pomocí indukčního měřicího systému převádí na elektrický signál. Ten je elektronicky zesílen na výstupní signál DC 0…10 V.

Aby bylo zajištěno, že je nejnižší teplota dosažena podél kapiláry, musí být teplota membrány uvnitř čidla vždy vyšší, než je teplota kapiláry. To je zajištěno topným článkem uvnitř pouzdra čidla, který udržuje teplotu membrány nad 15 ° C, dokud okolní teplota neklesne pod -15 ° C.

 

Jednotlivé typy a provedení:

QAF63 .2-J      0 až 15 °C, výstup 0 až 10 V, kapilára 2 m

QAF63 .6-J      0 až 15 °C, výstup 0 až 10 V, kapilára 6 m

 

Katalogový list protimrazových čidel QAF63.. 

Návod k montáži protimrazových čidel QAF63.. 

 

 

Protimrazová čidla QAF64..

Protimrazová čidla se používají ke sledování teploty vzduchu za tepelnými výměníky v systémech větrání a klimatizace, kde hrozí nebezpečí zamrznutí způsobené přiváděným chladným venkovním vzduchem. Obvykle slouží k vypnutí ventilátoru, otevření ventilu, uzavření klapky apod.

Čidlo snímá pomocí plynem plněné kapiláry a membrány nejnižší teplotu, která se vyskytne podél kapiláry v délce alespoň 250 mm.

Pokud je protimrazové čidlo správně umístěno na výstupu vzduchu z topného výměníku, zaregistruje nejnižší teplotu i v případě tepelné stratifikace vzduchu. Tlak plynu v kapiláře způsobí pohyb membrány. Tento pohyb se pomocí indukčního měřicího systému převádí na elektrický signál. Ten je elektronicky zesílen na výstupní signál DC 0…10 V.
Na rozdíl od QAF63.. plní protimrazová čidla QAF64.. svou úlohu pomocí tří nezávislých funkcí:

  1. Spojitě otevírá ventil vytápění v rozsahu proporcionálního řízení.
  2. Pomocí výstupního relé vypíná ventilátory a uzavírá vzduchové klapky.
  3. Poskytuje naměřenou teplotu k dalšímu zpracování.

Měřicí signál je pak protimrazovým čidlem používán jako protimrazový signál a také pro regulaci ventilu.

Aby bylo zajištěno, že je nejnižší teplota dosažena podél kapiláry, musí být teplota membrány uvnitř čidla vždy vyšší, než je teplota kapiláry. To je zajištěno topným článkem uvnitř pouzdra čidla, který udržuje teplotu membrány nad 15 ° C, dokud okolní teplota neklesne pod -15 ° C.

 

Jednotlivé typy a provedení:

QAF64 .2-J      0 až 15 °C, 2x výstup 0 až 10 V, 1x výstupní relé s přepínacími kontakty, kapilára 2 m

QAF64 .2-J      0 až 15 °C, 2x výstup 0 až 10 V, 1x výstupní relé s přepínacími kontakty, kapilára 6 m

 

Katalogový list protimrazových čidel QAF64.. 

Návod k montáži protimrazových čidel QAF64.. 

 

 

 

Technická podpora

Ing. Michal Bassy

(+420) 602 210 093

Detektory plynů

Detektory plynů

K detekci a upozornění na přítomnost nebezpečných plynů v uzavřených prostorech

Používají se například v krytých garážích, kotelnách a v podobných aplikacích.
Mohou sloužit jako příslušenství poruchové signalizace Kotelník nebo PVA82..

Aby byla zajištěna spolehlivá funkce, podléhají detektory plynů ze zákona povinnosti pravidelné kalibrace.

Jednotlivé typy a provedení:

E2630-LEL                 Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, kalibrováno na metan, možnost kalibrace i na jiné plyny (vodík, propan, butan, acetylen..), napájení AC 230 V, výstup: 2x přepínací relé 

E2630-CO                  Dvoustupňový detektor CO, napájení AC 230 V, výstup: 2x přepínací relé

E2608-HFC                Dvoustupňový detektor chladiva, kalibrováno na R404a, možnost kalibrace i na jiné typy chladiv, napájení AC 230 V, výstup: 2x přepínací relé, 2x 4 až 20 mA / 0 až 10 V, RS485 Modbus RTU

E2611-HFC-W-230    Dvoustupňový detektor chladiva do obytných nebo komerčních interiérů, kalibrováno na R404a, možnost kalibrace i na jiné typy chladiv, napájení AC 230 V, výstup: 2x přepínací relé, 2x 4 až 20 mA / 0 až 10 V, RS485 Modbus RTU  

 

Katalogový list E2630-LEL 

Katalogový list E2630-CO 

Katalogový list E2608-HFC 

Katalogový list E2611-HFC-W-230 

 

 

Technická podpora

Ing. Michal Bassy

(+420) 602 210 093

Poruchová signalizace PVA82…

Poruchová signalizace s na DIN lištu, 8 vstupů 230V AC

Poruchová signalizace PVA82... je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40. Krabička je vybavena držákem pro uchycení na lištu DIN TS 35.

Součástí poruchové signalizace je síťový transformátor, signálky poruch – LED, vstupní a výstupní svorky, dvě přepínací relé s bezpotenciálovými kontakty a řídicí logika (mikroprocesor).

PVA82... neobsahuje žádný ochranný prvek.

V režimu positivního vstupu se aktivuje signalizace při přivedení pracovního napětí 230V AC (24V AC/DC) na příslušný vstup.

Poruchová signalizace je vybavena dvěma reléovými bezpotenciálovými výstupy. První relé (1. stupeň) má funkci měkké poruchy a je aktivováno při každé poruše. Druhé relé má funkci tvrdé poruchy a aktivuje se v případě výskytu tvrdé poruchy (nastavení na přepínači).

 

Poruchová́ signalizace pro 8 vstupů 230V AC – PVA82.3/230

Poruchová́ signalizace pro 8 vstupů 24V AC/DC – PVA82.3/24 

 

Katalogový list 

 

 

Technická podpora

Ing. Petr Slížek

(+420) 607 034 875

 

Poruchová signalizace Kotelnik v2.0

Sada poruchové signalizace Kotelník v2.0

Nová generace poruchové signalizace Siemens je určena pro signalizaci poruchových a havarijních stavů v kotelně s možností odstavit zařízení z provozu. Kotelník 2 navazuje na úspěch první řady a současně nabízí nové funkce i rozšířené možnosti nastavení. 

Rychlé klapkové pohony

Rychlé uzavření klapky

Klapkové pohony GAP19..1E a GNP19..1E jsou rotační verze pohonů se zesíleným motorem. Slouží k rychlému uzavření vzduchové klapky a tím k zabránění šíření škodlivého vzduchu do dalších prostor.

Používají se v místnostech, kde může dojít k úniku plynu a škodlivých látek do ovzduší (laboratoře, kotelny, lakovny, atd.).

Pohony se vyrábějí v provedení s krouticím momentem 6 Nm, s uzavírací dobou 2 s, s napájením AC/DC 24 V. Volitelný řídicí signál: on/off, 3-bodový, DC 0(2)…10 V / 0(4)…20 mA.

Elektronická havarijní funkce s integrovaným kondenzátorem u typů GNP19..1E bezpečně a rychle uzavře klapku v případě výpadku napájení.

• GAP191.1E … standardní provedení

• GAP196.1E … s dvěma pomocnými spínači

• GNP191.1E … standardní provedení s havarijní funkcí

• GNP196.1E … s dvěma pomocnými spínači, s havarijní funkcí 

 

Katalogový list pohonu GAP19..1E 

Katalogový list pohonu GNP19..1E 

 

 

Technická podpora

Ing. Hana Zlouževá

(+420) 602 103 998

 

Havarijní uzávěry MK...

Ochrana zařízení před extrémní teplotou a tlakem

Havarijní uzávěry MK... lze použít pro regulaci průtoku média (voda, pára) výměníkem tepla, stejně jako standardní regulační ventily. V případě výpadku elektrické energie, zajistí bezpečnostní funkce uzavření ventilu a tím chrání výměník před nebezpečným zvýšením teploty a/nebo tlaku, způsobené zastavením odběru tepelné energie na sekundární straně výměníku.

Regulační zařízení MKB533.., MKB563.., MKC533.., MKC563.., MKD533.. a MKD563.. jsou předem smontované kombinace pohonu a ventilu.

  • MK..533.. provozní napětí AC 230 V, 3 bodový řídící signál
  • MK..563.. provozní napětí AC 24 V, řídící signál DC 0...10 V, 4...20 mA nebo 0...1000 Ω
  • S bezpečnostní funkcí podle ČSN EN 14597
  • DN 15...150, PN 25
  • kvs 0,16…315 m3/h

Katalogový list havarijního uzávěru MK...5

Katalogový list pohonu SKD

Katalogový list pohonu SKB

Katalogový list pohonu SKC

 

 

Technická podpora

Ing. Pavel Pitař

(+420) 724 219 555

Kontakt

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte jakokouli otázku, komentář nebo zpětnou vazbu, prosím, dejte nám vědět. Jsme zde pro vás!