Gamma KNX

Gamma KNX

Řešení pro automatizaci moderních budov

Gamma KNX pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

 • GAMMA portfolio je založeno na celosvětovém komunikačním standardu KNX, který byl vyvinut speciálně pro řešení automatizace domů a budov. KNX je schválen jako mezinárodní (ISO/IEC 14543) i evropský (EN 50090) standard a je tak zaručena kompatibilita mezi certifikovanými výrobky různých výrobců.
 • Siemens dodává svým partnerům po celém světě široké portfolio KNX prvků, díky kterým lze vytvářet vhodná řešení pro energeticky efektivní, komfortní a bezpečné budovy. Systémy KNX pro automatizaci technologií vytápění, větrání, chlazení, osvětlení nebo stínění jsou tím správným způsobem, jak reagovat na trend snižování vlivu primární neobnovitelné energie na celkovou energetickou bilanci budovy. Individuální regulace jednotlivých místností a jejich provázanost na systémy měření a regulace primárních zdrojů tepla a chladu a vzduchotechnických jednotek je dnes již nezbytnou součástí budov s téměř nulovou spotřebou energie tak, jak to již dnes vyžaduje evropská legislativa.

Gamma KNX pro zdravé a atraktivní vnitřní prostředí

 • Budovy s automatizovanými systémy vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a stínění jsou nejen energeticky méně náročné, ale díky inteligentním vazbám mezi jednotlivými technologiemi se také vyznačují zdravějším a příjemnějším prostředím pro své uživatele. A právě zdravé, bezpečné a atraktivní prostředí může být jedním ze zásadních argumentů pro získání a udržení zaměstnanců, zvláště v dobách s téměř nulovou nezaměstnaností. Vhodné osvětlení a dobrá kvalita vnitřního ovzduší pak navíc podporují jejich produktivitu a kreativitu, tedy hodnoty, které jsou pro každého zaměstnavatele naprosto zásadní.
 • Zdravé vnitřní prostředí však není důležité pouze v kancelářských budovách. Má také naprosto zásadní vliv na aktivitu a soustředěnost dětí a studentů ve školkách, školách i univerzitách.
 • Navrhování technických zařízení budov tak, aby přiváděly do vnitřních prostor budov dostatečné množství čerstvého vzduchu je tak naprosto zásadní pro všechny. Prostorové přístroje Gamma KNX pak mohou poskytovat potřebné údaje o koncentraci CO2 v každé místnosti a podílet se tak na nejefektivnějším možném způsobu regulace.

Ovládané technologie

V jakých aplikacích můžete platformu KNX využít

Gamma KNX je určeno pro prakticky všechny typy budov a díky modulárnímu konceptu poskytuje vhodné řešení jak pro menší projekty s jednou řízenou technologií, tak pro velké budovy s komplexním systémem automatizace.

Nástěnné prostorové přístroje a regulátory řady QMX3

 • Řada prostorových přístrojů QMX3 nabízí díky svým celkem 7 různým provedením obrovskou flexibilitu pro různé způsoby využití. QMX3 lze využít pro měření (prostorové teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2), ovládání (HVAC, osvětlení, žaluzií, scén) nebo přímo regulaci všech tří měřených veličin, přičemž u teploty jde vysoce přesnou PID regulaci. QMX3 jsou určené k nástěnné montáži, která je díky montážní desce velice jednoduchá a rychlá. Přístroje jsou napájené ze sběrnice KNX a to jak ve standardním S-módu, tak v módu KNX PL-Link při integraci do Desigo Room Automation.
 • QMX3 jsou k dostání v bílém a černém elegantním provedení, které se uplatní v řadě interiérů v komerčním i rezidenčním sektoru.
 • Segmentovaný displej po stranách doplněný o osm kapacitních tlačítek slouží k ovládání široké škály aplikací pro vytápění, chlazení nebo jejich kombinaci. Kromě měřených hodnot může zobrazovat také venkovní teplotu, žádanou prostorovou teplotu, provozní režim místnosti, aktuální výkon ventilátoru nebo přítomnost uživatelů. Žádanou hodnotu prostorové teploty, provozní režim místnosti a rychlost chodu ventilátoru lze pomocí postranních tlačítek také uživatelsky měnit (stejně tak mohou být tyto volby uživatelům skryty).
 • Provedení se čtyřmi páry tlačítek ve spodní polovině přístroje jsou určeny také pro ovládání osvětlení, žaluzií/rolet, scén nebo jiných spotřebičů, přičemž kapacitní tlačítka mohou fungovat v párech nebo zcela samostatně. Pro snadnou orientaci je lze pro každý přístroj připravit etiketu s popisem ovládaných zařízení.

Prostorové přístroje a regulátory řady AQR s montáží do krabice

 • Prostorové přístroje AQR jsou určeny pro montáž do elektroinstalační krabice a jsou kompatibilní s designovými řadami rámečků Delta line, Delta miro a dalšími. Přístroje AQR se kromě rámečku skládají ze základového a zásuvného modulu, přičemž kombinace těchto modulů určuje, jaké veličiny lze měřit (prostorová teplota, relativní vlhkost, koncentrace CO2) a případně také regulovat. V režimu regulace teploty se jedná o vysoce přesný PID algoritmus. Přístroje jsou napájené ze sběrnice KNX a to jak ve standardním S-módu, tak v módu KNX PL-Link při integraci do Desigo Room Automation.
 • Ve stejném designovém provedení je k dispozici také přístroj/regulátor UP 227 s displejem a integrovanou sběrnicovou spojkou. Segmentovaný displej je určen pro regulaci vytápění/chlazení, dalších 10 funkcí (např. pro osvětlení, žaluzie nebo scény), zobrazování alarmových zpráv nebo správy časových týdenních programů.

Nástěnné prostorové regulátory řady RDG

 • RDG jsou regulátory prostorové teploty (typ RDG165KN také relativní vlhkosti) vybavené kromě displeje také přímo všemi potřebnými vstupy a výstupy. V řadě případů se tak jedná o cenově velmi efektivní řešení. Regulátory RDG disponují již připravenými aplikacemi pro regulaci dvou nebo čtyřtrubkových fan-coilů, případně kombinací s radiátorem, podlahovým vytápěním, elektrickým ohřevem a podobně. Stejně tak je z displeje možné manuálně nebo automaticky řídit otáčky ventilátorů.
 • Velmi oblíbené je také využití v aplikacích pro regulaci chladících/topných stropů s 6-cestným regulačním kulovým ventilem ovládaným servopohonem pomocí signálu 0-10 V (GDB161.9E), signálu 2-10 V nebo prostřednictvím KNX sběrnice (GDB111.9E/KN).
 • Další využívanou aplikací je regulace chladících/topných stropů tlakově nezávislým ventilem a 6-cestným kulovým ventilem určeným pro přepínání režimů vytápění/chlazení. Tohoto způsobu se využívá v systémech se 4-trubkovým rozvodem a 2-trubkovým sálavým stropem, přičemž výhodou je možnost omezení průtoku topné vody tlakově nezávislým ventilem v režimu vytápění tak, aby bylo zamezeno hydraulickým problémům způsobených potřebnými rozdílnými průtoky v režimech vytápění a chlazení.

Prostorové regulátory řady RDF s montáží do krabice

 • Regulátory RDF jsou podobně jako regulátory RDG vybaveny displejem a všemi potřebnými vstupy a výstupy. Jsou však určeny k montáži do elektroinstalační krabice.
 • RDF regulátory jsou určené k regulaci dvou a čtyřtrubkových fan-coilů a ovládání otáček jejich ventilátorů.

Tlačítkové ovladače řady i-system (Delta line) a Delta style

Přístroje i-system s rámečky Delta line

 • Tlačítka řady i-system jsou kompatibilní s rámečky Delta line a Delta miro a jsou k dispozici ve dvou, čtyř a šesti tlačítkovém provedení. Lze využít titanově bílé nebo hliníkové barevné provedení.
 • Tlačítka lze využívat v páru nebo samostatně pro široký okruh funkcí při ovládání osvětlení, žaluzií/rolet a dalších spotřebičů. Tlačítka rozlišují krátký/dlouhý stisk, disponují funkcemi pro jedno i dvou tlačítkové stmívání, jedno i dvou tlačítkové ovládání žaluzií/rolet a ukládání a volání scén.
 • Při připojení tlačítek i-system na sběrnici je nutné použít sběrnicovou spojku UP 117 nebo akční člen s rozhraním BTI.

Přístroje a rámečky Delta style              

 • Tlačítka řady Delta style jsou kompatibilní s rámečky Delta style a jsou k dispozici ve dvou, čtyř a osmi tlačítkovém provedení umožňujícím minimalizovat potřebný počet samostatných nástěnných ovladačů. Lze využít titanově bílé a platinové barevné provedení.
 • Stejně jako u přístrojů i-system lze i u přístrojů Delta style tlačítka konfigurovat v páru nebo samostatně a podporovány jsou stejné funkce. Obě řady tlačítkových ovladačů jsou také vybaveny nastavitelnými orientačními LED diodami.
 • Při připojení tlačítek i-system na sběrnici je nutné použít sběrnicovou spojku UP 117 nebo akční člen s rozhraním BTI.

Nová generace akčních členů na DIN lištu

Siemens uvádí na trh novou generaci Gamma KNX přístrojů určených k instalaci na DIN lištu. Mezi přístroje nové generace patří spínací, spínací s měřením proudu, stmívací a žaluziové/roletové akční členy, přičemž všechny tyto přístroje se vyznačují harmonizovaným provedením jak samotného hardwaru, tak aplikačního programu, který nabízí bezkonkurenční funkcionalitu.

Spínací akční členy nové generace

 • Nová generace spínacích akčních členů N 53.. v provedení na DIN lištu nabízí 9 přístrojů. Čtyř, osmi i dvanáctikanálová provedení jsou k dispozici se 6 A, 10 A a 16/20 A kontakty pro spínání kapacitních, induktivních a odporových zátěží, přičemž přístroje jsou uzpůsobeny pro spínání zátěží s vysokými spínacími proudy. Takto široké portfolio poskytuje obrovskou flexibilitu pro každou aplikaci v automatizaci budov.
 • Spínací akční člen N 535D51 navíc umožňuje monitorování proudového zatížení na jednotlivých kanálech, včetně možnosti vyvolání alarmu při podkročení spodního limitu nebo překročení horního limitu. Díky těmto funkcím je možné proaktivně monitorovat poruchy připojených spotřebičů, přerušení obvodu nebo poškození kontaktu.
 • Společně s dalšími diagnostickými funkcemi jako je počítání spínacích cyklů a provozních hodin, poskytují akční členy správci budovy velmi cenné komplexní informace, díky kterým lze zajistit bezpečný chod budovy bez zbytečných výpadků služeb.

Univerzální stmívač nové generace

 • Univerzální stmívač N 544 umožňuje ovládání intenzity širokého spektra světelných zdrojů typu LED a RLC, přičemž typ připojené zátěže detekuje automaticky a umožňuje fázové řízení na vzestupné i sestupné hraně. Minimální vyžadovaná zátěž je méně než 1 W.
 • Čtyři kanály mohou pracovat nezávisle, každý s max. zátěží 300 VA nebo mohou být sdružovány do skupin po dvou (až 500 VA), třech (až 750 VA) nebo čtyřech (až 1000 VA) kanálech.
 • Další skvělou vlastností stmívače N 554 je uživatelsky definovatelná křivka stmívání LED světelných zdrojů. Volbou parametrů stmívače tak lze reagovat na rozdílné chování LED zdrojů různých výrobců. Díky vhodně zvoleným parametrům lze zamezit blikání při nízkých intenzitách svícení. Nastavit lze také strmost křivky pro střední a vyšší intenzity.
 1. Lokální ovládání z nástěnných prostorových přístrojů řady QMX3 nebo tlačítkových ovladačů řady i-system (Delta line) nebo Delta style
 2. Univerzální stmívací akční člen N 554D31 pro regulaci intenzity až čtyř nezávislých světelných okruhů (s možností jejich sdružování pro stmívání větších zátěží, např. designových lustrů apod.)

Brány KNX / DALI

 • Moderní osvětlovací systémy jsou efektivně řízeny prostřednictvím obousměrného komunikačního rozhraní DALI, které bylo vyvinuto za účelem nahrazení dříve používaných předřadníků řízených analogovým signálem 0-10 V. Kombinace komunikačních standardů KNX a DALI je ideálním řešením pro automatizaci komerčních i jiných typů budov.
 • Gamma portfolio nabízí tři KNX/DALI brány, které fungují jako DALI mastery a umožňují připojení jedné nebo dvou DALI linií. Brány podporují nejen funkce zasílání příkazů pro zapnutí, stmívání nebo vypnutí směrem k předřadníkům, ale také z předřadníků získávají informace o jejich aktuálním stavu nebo poškozených světelných zdrojích. Podporovány jsou také definované DALI tlačítka nebo detektory.
 • Brány se dle typu vyznačují širokým spektrem funkcí včetně řízení nouzového osvětlení, regulace konstantní úrovně osvětlení, časových funkcí nebo možností nahrazování poškozených předřadníků novými bez nutnosti softwarového zásahu.

Žaluziové akční členy nové generace a meteorologické stanice

 • Akční členy nové generace N 543 jsou určeny pro řízení pohonů žaluzií, rolet, markýz nebo střešních oken s napájecím napětím AC 230 V. Tyto akční členy jsou vhodné jak pro jednoduché úlohy, kdy jsou žaluzie ovládány lokálním tlačítkem nebo jsou vytahovány/stahovány prostřednictvím centrálního povelu, tak pro pokročilé aplikace automatického polohování v závislosti na aktuální poloze slunce na obloze, což je velmi efektivní způsob, jak zabránit přehřívání interiéru a snížit tak náklady na strojní chlazení.
 • Klíčovou vlastností je automatická detekce koncových poloh, která velmi ulehčuje proces zprovoznění celého projektu. Akční členy N 543 detekují koncové polohy automaticky díky integrované elektronice s měřením proudu. Koncové polohy jsou tak neustále kalibrovány, což výrazně přispívá k přesnosti polohování.

Úlohy automatického řízení jsou možné díky funkčním vazbám mezi akčními členy a meteorologickými stanicemi AP 257, které dokáží měřit venkovní teplotu, jas na třech světových stranách a rychlost větru. Verze AP 257/61 navíc poskytuje informace o dešti a GPS souřadnicích a je tak velmi flexibilní při práci s alarmy větru, deště nebo zamrznutí. Mezi tyto úlohy patří například také blokování chodu pohonů v případě servisu nebo mytí oken.

Maximálního využívání rozptýleného denního světla bez oslnění přímými slunečními paprsky je dosahováno vhodným polohováním lamel žaluzií na základě aktuální polohy slunce. Lamely jsou nastaveny tak, aby odrážely maximum přímých slunečních paprsků a nedocházelo k přehřívání interiéru. Zároveň je však zachován kontakt s exteriérem, což působí velmi pozitivně na lidskou psychiku.

Kombinované stropní detektory a senzory intenzity osvětlení

 • Úlohy automatické regulace konstantní úrovně intenzity osvětlení v místě pracovního úkonu jsou jedním z energeticky efektivních řešení s přesahem do EN 15232 nebo systémů hodnocení budov typu LEED a BREEAM. Kombinované stropní detektory pohybu/přítomnosti s integrovaným regulátorem intenzity osvětlení dokáží nejenom spínat osvětlení na základě pohybu osob, ale také řídit až pět skupin světelných okruhů prostřednictvím jednoho stropního senzoru.
 • Maximálním využíváním přirozeného venkovního osvětlení a regulací výkonu umělého osvětlení lze dostáhnout energeticky nejefektivnějšího způsobu regulace. Rozptýlené přirozené venkovní osvětlení má navíc pozitivní vliv na lidskou psychiku.
 • Kombinované detektory a senzory však mohou být využívány také v úlohách řízení stínění nebo HVAC, kdy může být v pracovní době přepínáno mezi komfortním a standardním režimem pro vytápění, větrání a chlazení na základě přítomnosti.
 • Obecně tak jsou tyto kombinované stropní detektory přítomnosti a senzory intenzity osvětlení jedním ze základních prvků moderní automatizované budovy.

Systémové prvky KNX

 • Součástí Gamma KNX portfolia jsou všechny nezbytné systémové prvky jako napájecí zdroje (se jmenovitým zatížením na KNX sběrnici 160, 320 i 640 mA), oblastní/liniové spojky (s možností jejich použití i ve funkci repeateru), KNX / IP routery (pro komunikaci mezi liniemi a pro vzdálený přístup), KNX / IP rozhraní (pro vzdálený přístup) nebo také KNX / BACnet brána.
 • Siemens ale také představil nové IP routery a IP rozhraní ve standardu KNX IP Secure, které zvyšují bezpečnost datové komunikace a splňují tak bezpečnostní požadavky na systémy v budovách.
 • KNX IP Secure přístroje chrání proti neoprávněnému přístupu k periferním přístrojům KNX. Díky KNX IP Secure jsou datové telegramy přenášeny šifrovaně (dle normy ISO 18033-3, šifrování AES 128 CCM). Ke KNX instalacím tak mají přístup pouze autorizované osoby. V případě využití KNX IP Secure rozhraní je zabezpečena komunikace mezi KNX linií a počítačem s ETS. KNX IP Secure router zabezpečuje také komunikaci mezi jednotlivými liniemi.
 • Autentizace mezi ETS a periferními KNX přístroji je zajištěna díky QR kódu, který je pro každý přístroj dodáván na odnímatelném štítku. Import QR kódu je možný prostřednictvím skeneru nebo přímo kamery počítače.

Vzdálený a centrální dohled

 • Platforma KNX je díky své otevřené a standardizované komunikaci využívána jako základní instalační sběrnice pro připojování periferních přístrojů v několika Siemens řešeních vhodných pro různé typy aplikací.
 • Pro projekty rodinných a bytových domů je KNX součástí řešení SiHome, ve kterém právě řídící jednotka SiHome zajišťuje centrální a vzdálený monitoring celé KNX instalace. SiHome je určen pro automatizaci vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, stínění, dále pak pro řízení FVE elektráren, nabíjení elektromobilů, integraci dveřních hlásek, kamerových systémů nebo elektrické zabezpečovací signalizace.
 • Pro komerční a občanské stavby je KNX součástí řešení Desigo Room Automation – nejvyšší řady automatizačních stanic pro regulaci jednotlivých místností. Připravené aplikace pro regulaci vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a stínění přináší nejvyšší míru uživatelského komfortu při zachování maximálně energeticky efektivního provozu.

Kontaktní formulář